Bústia Covid-19

dimecres, 21 de setembre de 2016

Informe: Comparativa de percentatges de PIB dedicats a l'educació


Aquí teniu un recull de dades sobre percentatges de PIB destinats a Educació, unes xifres útils a l'hora de valorar el pressupost educatiu.

Cal tenir present que els percentatges que presentam després del de les Balears es refereixen a estats independents i no a una comunitat autònoma com la nostra, a la qual l'Estat espanyol li espolia el 14% del PIB, uns 3.500 milions anuals. El 48% dels imposts que pagam se'n van a Madrid i no tornen.

1) Educació Illes Balears (2016): 2,92%
  • Segons les previsions del Govern (16.6.16) el PIB pujarà un 4% el 2016 respecte a l'any passat, situant-se en 27.919 milions d'euros. Els 817,21 milions d'Educació de 2016, xifra a hores d'ara oficial a l'espera de saber si hi ha hagut l'increment, representen un 2,92%. 

2) Mitjana estatal (2014): 4,31%

3) Programa electoral PSIB-PSOE: 5% a assolir de forma progressiva

4) Recomanat per la UNESCO als països de rendes baixes: 5,4%

5) Mitjana europea (2013): 5,9 %

Dades de l'OCDE.

6) Mitjana OCDE (2013): 6,5%

7) Recomanat per la UNESCO: entre el 4 i el 6%
Objectiu 7, pàg. 27:

8) Recomanat per la UNESCO: 7%
Aquesta xifra la recullen diversos mitjans, sobre tot sud-americans.