Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dijous, 29 de setembre de 2016

Informe: Oposicions 2017. Dades de Mesa sectorialA la Mesa sectorial d'avui dematí la Conselleria ha comunicat aquesta previsió de possibles places a les oposicions de 2017:

- Primària: 100 (45 a Infantil)

- Secundària: 300
 • Matèries comuns: 152
 • FP: 84
 • EOI: 23
 • Música i Arts escèniques: 22
 • Arts Plàstiques: 15
 • Mestres de Taller d'Arts Plàstiques: 4

La Conselleria ha advertit que aquestes xifres són provisionals i s'han fet a partir de les 425 places del 100% de la darrera taxa de reposició.

La intenció de la Conselleria és ampliar el total a unes 1.000 places, donat que hem estat cinc anys sense oposicions, s'han anat acumulant les taxes de reposició des de 2012 i hi ha entre un 30 i un 40% d'interins. S'ha traslladat un informe a Madrid explicant la situació, amb la finalitat que donin permís per treure més places de les 425 a les quals les Balears hi té dret per llei, i no les impugnin com ja ha passat amb altres CCAA. Segons el conseller, a Madrid van quedar "molt sorpresos" quan van saber que aquí tenim més d'un 30% d'interins.


La proposta definitiva passarà per Mesa sectorial i Consell de Govern.

La directora general de Personal ha passat a desglossar per especialitats la previsió actual de places a treure. Ha passat les dades verbalment perquè són provisionals i no es volen estrènyer els dits, però ha acceptat fer-les arribar properament per correu als sindicats. Nosaltres us passam tot seguit les notes que hem pres a tota velocitat, a fi que disposeu d'un primer avanç, però advertint un cop més de la seva provisionalitat i fins i tot de possibles errors de transcripció. Informarem si finalment rebem les dades per escrit a què s'ha compromès la Conselleria.


1) Infantil i Primària: 100 (60 a Mallorca, 10 a Menorca i 30 a Eivissa)
 • De Primària en sortiran de totes les especialitats excepte d'Educació Física (si s'ampliàs a 1.000 el nombre de places també en sortirien).
 • PT: 10 a Mallorca i 5 a Eivissa. AL: 5 a Mallorca.
 • Anglès: 10 a Mallorca.
 • Música: 5 a Eivissa.
 • D'Educació Infantil en trauran 45 (30 a Mallorca, 5 a Menorca i 10 a Eivissa)

2) Secundària: 300 (a títol orientatiu)
Encara no se sap on es constituiran els tribunals.

- Secundària: 152
 • Català: 6
 • Castellà: 8
 • Altres matèries: Geografia i Història, Matemàtiques, Física i Química, Biologia i Geologia, Anglès (16), Orientació (8), Educació Física (7), Tecnologia (7), Música, Alemany, Economia, Administració d'empreses, Imatge, Informàtica, Intervenció sociocomunitària, Assessoria d'imatge, FOL, Informàtica, Manteniment de vehicles. 
  - Tècnics FP: 84
 • Cuina i Pastisseria (11), Estètica (2), Manteniment de vehicles, Operacions de producció agrària, Perruqueria, Procediments sanitaris i assistencials, Sistemes i aplicacions informàtiques, Processos de gestió administrativa, Producció d'arts gràfiques.
- EOI: 23
 • Anglès (16) i Alemany (7).
- Música i Arts escèniques: 22
 • Contrabaix, Fonaments de composició, Guitarra, Piano, Violí, Viola, Violoncel, Dansa clàssica, Dansa espanyola i Llenguatge musical.
- Arts plàstiques: 15
 • Ceràmica, Dibuix artístic, Dibuix tècnic, Disseny industrial, Disseny gràfic, Història de l'Art, Materials i tècniques de disseny, Organització industrial i Legislació i Volum.
- Mestres de taller d'Arts plàstiques: 4/5
 • Ebenisteria, Tècniques de joieria, Tècniques de patronatge i confecció i Tècniques del metall.
La directora general ha dit que properament contestaran la pregunta que vam fer des d'UOB sobre el nombre de vacants de plantilla orgànica que duim acumulades d'ençà que no es fan oposicions i que s'han de cobrir amb interinitats.

Pel que fa a la petició que vam fer sobre la presentació del màster obtingut el curs 16/17 i termini d'inscripció a oposicions, la directora general ha dit que encara no tenen resposta perquè volen estudiar les conseqüències jurídiques.

Finalment cal tenir present que les Balears són l'única comunitat autònoma que no haurà fet oposicions el 2016. Des d'UOB continuam reclamant oposicions a ensenyament cada any.

Properament informarem sobre la resta de temes tractats a la mesa sectorial:
 • Acord marc (ITs, Decret de prevenció i Reducció majors de 55 anys)
 • 30 % de millora de finançament per a Educació.