Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dimarts, 20 de setembre de 2016

Inspecció diu que prioritzarà el seguiment dels projectes lingüístics de centre


Reunió dels inspectors amb el conseller March i el cap del Departament, Antoni Arbós
El Programa d’actuació del Departament d’Inspecció Educativa per al curs 2016-2017, que s'ha publicat avui al BOIB, anuncia com a segona actuació prioritària "La supervisió i el seguiment dels projectes lingüístics dels centres (PLC)."

El Programa no fa cap referència a la potenciació de la llengua castellana, com apareix al Pla quadriennal d'Inspecció 2015-2019, aprovat pel conseller Martí March el passat 2 de febrer, on també hi ha una directriu cinquena, desenvolupada a l'Annex 2, que atorga al castellà la categoria d'"element de cohesió social", "acolliment" i "integració" de l'alumnat nouvingut (objectiu 3).

En qualsevol cas una cosa és la lletra escrita i una altra la seva realització. Veurem si el Departament d'Inspecció és capaç de revertir la inèrcia de "deixar fer", que du acumulada d'ençà que existeix el Decret de mínims, i a la fi compleix el seu deure de fer complir la normativa.