Bústia Covid-19

dimarts, 20 de setembre de 2016

Inspecció no preveu la vigilància de ràtios, infraestructures o condicions de treball a l'aula

Reunió dels inspectors amb el conseller March i el cap del Departament, Antoni Arbós
Inspecció continua programant la seva actuació com si les condicions de treball als centres educatius fossin ideals, i es limitarà un cop més a fiscalitzar els aspectes pedagògics i organitzatius.

El Programa d’Inspecció Educativa per al curs 2016-2017 es marca com a la primera de les actuacions prioritàries "La contribució a l’èxit educatiu dels centres amb actuacions que es fonamentaran en l’anàlisi dels resultats de l’aprenentatge dels alumnes i amb les decisions de millora adoptades pels centres."

Per la seva banda, el Pla quadriennal 2015-2019  fixa com a primera directriu "Promoure la millora del sistema educatiu i la innovació educativa, fent especial incidència en el rendiment acadèmic dels alumnes i en la modernització de l’organització pedagògica dels centres, per assolir l’èxit escolar."

A cap dels dos documents, emperò, no hem trobat cap referència a la supervisió de les ràtios, les superfícies mínimes de les aules o les condicions d'espai, temperatura, mobiliari, mitjans informàtics etc., factors tots ells fonamentals i decisius de cara al rendiment escolar i l'èxit educatiu pel qual diuen vetllar.

Des d'UOB insistim a reclamar un servei d'Inspecció que no només controli els docents, sinó que s'ocupi també de vigilar tot allò que afecta la qualitat del nostre treball.