Bústia Covid-19

dilluns, 5 de setembre de 2016

Mesa de diàleg entre la Conselleria i les associacions de pares i mares d'alumnes

Després de crear la Mesa de Diàleg Permanent amb pares i mares de l'alumnat de les Illes Balears (Decret 36/2015 de 15 de maig), la Conselleria ha fet arribar al CEIB un nou esborrany de Decret per regular el funcionament d'aquesta nova Mesa, podeu consultar-los directament als enllaços.

Entenem com a aspecte positiu que les associacions de pares i mares trobin un espai de comunicació directa amb l'administració educativa a més dels consells escolars o altres òrgans ja existents.
Ara bé, si la creació d'aquest nou àmbit de debat unida a la recent creació també d'una Mesa amb les associacions de directors de centres escolars s'ha d'interpretar com una possible línia d'obertura de la Conselleria vers la totalitat de la comunitat educativa, no podem deixar d'esmentar el fet que trobam a faltar una Mesa més destinada al professorat, més enllà de les meses amb les associacions sindicals en les quals el debat se centra en aspectes laborals; una mesa del professorat que permetria integrar entitats com ara l'Assemblea de Docents i centrar el debat en aspectes didàctics o de model educatiu.