Bústia Covid-19

dilluns, 26 de setembre de 2016

Tornen a concedir-se bestretes dins el fons d'Ajut socialEl Consell de Govern de dia 23 ha acordat aixecar la suspensió de les bestretes dins el fons d'Ajut social.

Encara continuen les retallades:
  • Per viduïtat per als cònjuges del personal de l'administració autonòmica
  • Per orfandat

BOIB
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10553/585441/acord-del-consell-de-govern-de-23-de-setembre-de-2