Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

divendres, 16 de setembre de 2016

UOB reclama que els interins "S" puguin fer formació al CEPDes d'UOB hem presentat esmena al Consell Escolar de les Illes Balears on reclamam que la nova Ordre de formació permanent especifiqui que els interins que encara no han pogut exercir poden accedir a la formació, per posar fi a una mesura injusta que s'aplica per la via dels fets i perjudica la formació dels nous docents.

Actualment els interins que no han tingut ocasió d'exercir veuen com se'ls impedeix la inscripció a cursos organitzats per la Conselleria, i l'explicació que se'ls dóna és que no disposen de Portal del personal.

En canvi, segons el Decret de formació permanent, Article 3, lletra f, són destinatàries de la formació permanent "Les persones que estiguin en possessió de les titulacions universitàries pertinents per exercir la funció docent, d’acord amb la normativa vigent, encara que no estiguin en actiu."

Per altra banda, l'Ordre vigent de Formació permanent de 2002, l'Ordre que regula els Centres de Professorat i l'esborrany de la nova Ordre d'homologació i reconeixement de la Formació tampoc no estableixen enlloc el requisit de disposar de Portal del personal. És a dir que s'incompleix el que estipula el Decret per una trava burocràtica, que exigim que sigui eliminada.