Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

divendres, 21 d’octubre de 2016

Convocatòria per al disseny de cursos de formació a distància
Resolució de la DG de Formació Professional i Formació del Professorat de 10 d'octubre de 2016 per la qual es convoquen programes formatius en la modalitat de formació per àmbits a distància en el marc del Pla quadriennal de formació permanent del profesorat 2016-2020

Destinataris
Docents dels centres sostinguts amb fons públics d'ensenyaments reglats no universitaris o d'ensenyaments de règim especial que vulguin dissenyar programes de formació permanent del professorat en la modalitat de formació per àmbits a distància mitjançant les TIC.

Termini de presentació
Del 21 d'octubre de 2016 al 15 de juny de 2019

Podeu consultar la convocatòria AQUÍ o la nota de premsa de la conselleria.