Bústia Covid-19

dimarts, 4 d’octubre de 2016

Els docents pintam cada vegada manco en el nomenament de directors


L'esborrany de noves bases per a la selecció i nomenament de directors, que la Conselleria ha penjat a la web, canvia substancialment les bases vigents de 2010.

Entre els aspectes més destacats hi ha la comissió de selecció, que passaria d'estar composta per aquests sis membres:
  • un inspector
  • un director
  • dos representants del Claustre
  • dos representants del Consell Escolar (no docents)
a aquests altres cinc:
  • un inspector
  • un director
  • un membre de la Direcció General de Planificació
  • un representant del Claustre
  • un membre del Consell Escolar (no docent i elegit sense participació dels representants dels docents).

És a dir que els docents passaríem de tenir el 33% de representativitat a la comissió a un 20%.

Cal tenir present que la LOMCE (Art. 135) estableix que els representants del centre han de ser a la comissió menys del 50% (la Conselleria proposa el 40%) i entre aquests els docents han de ser almenys el 50% (la Conselleria proposa el mínim, 50%). Els representants de l'Administració, en canvi, passen del 40% al 60% a la proposta de la Conselleria.

Des d'UOB presentarem al·legacions al projecte d'Ordre a fi de recuperar al màxim els procediments democràtics d'elecció de directors a través del Claustre i el Consell Escolar, que vam perdre amb la LOCE d'Aznar el 2002.