Bústia Covid-19

dijous, 20 d’octubre de 2016

Fons social: recuperació de les bestretes


A la Comissió del Fons Social de dilluns passat es va informar de la recuperació de les bestretes, que es tornen a concedir des d'aquell mateix dia. Trobareu la informació per sol·licitar-les AQUÍ.

Pel que fa a l'actualització de la normativa i l'equiparació de drets amb la resta de sectors de funció publica, reiteradament reclamades pels sindicats, es va acordar que la Conselleria recollirà propostes, es passaran a la Comissió i després s'emetrà un informe a la Direcció General de Personal. L'acord definitiu s'haurà de tramitar a la Mesa General de funció pública. Veurem si aquesta vegada la Conselleria posa fil a l'agulla de bondeveres.

Pel que fa als ajuts per orfandat i viduïtat no hi ha data prevista de recuperació.

Segons van informar els representants de l'Administració, Hisenda vigila exhaustivament les despeses de la Conselleria. A tall d'exemple, van demanar un informe perquè el 2016 hi ha hagut 56 substitucions més que l'any passat per embarassos.