Bústia Covid-19

dimarts, 4 d’octubre de 2016

Informe: Què cal saber dels sexennis


Què he de cobrar per cada sexenni el 2016?

Nombre de sexennis
Retribució per sexenni
Retribució mensual total
1r
56,07
56,07
2n
70,74
126,81
3r
94,27
221,08
4t
129
350,08
37,98
388,06


I pel complement específic de la comunitat autònoma?
Aquest complement va lligat als sexennis. Per exemple, si només tenim un sexenni reconegut i 18 anys d'antiguitat cobrarem el complement de 6 anys d'antiguitat.

Situació del funcionari
Retribució
mensual
Interí i funcionari
en pràctiques sense
sexenni reconegut
337,94
Funcionari de carrera amb
>1 any d'antiguitat
352,04
Funcionari de carrera
>6 anys d'antiguitat
i interins amb
sexenni reconegut
402,76 €
Funcionari de carrera
>12 anys d'antiguitat
434,70
Funcionari de carrera
>18 anys d'antiguitat
447,81
Funcionari de carrera
>24 anys d'antiguitat
427,09
Funcionari de carrera
>30 anys d'antiguitat
494,89


Si som interí, he de sol·licitar-ne el cobrament?
No. Tot i que la normativa diu que heu de sol·licitar-ne el reconeixement la Conselleria els reconeix d'ofici.


Com puc saber els sexennis que tinc reconeguts?
Anau al Portal del personal, i dins Menú principal, a Expedient personal, Sexennis. Allà hi podreu veure:
  • Data del darrer venciment, que permet calcular el temps que vos queda per completar el nou sexenni.
  • Nombre de sexennis reconeguts.

Com puc saber les hores de formació que tinc reconegudes?
Anau al Portal del personal, i dins Menú principal, als diferents tipus de Formació (dels Docents, de l'EBAP, de l'IB-Salut).


Nota de premsa de la Conselleria: