Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dilluns, 17 d’octubre de 2016

La Conselleria insta els coordinadors de normalització lingüística a revisar els projectes

A les diferents illes i durant la setmana del 10 al 14 d'octubre, els coordinadors lingüístics de centre foren convocats per la Conselleria a una reunió informativa.

La primera en intervenir fou la Directora General de FP i Formació del Professorat, que feu un repàs de les accions realitzades fins ara per part de la DGFPFP:

 • S'ha recuperat la figura del coordinador lingüístic a les instruccions de principi de curs, tot i que no s'hi indiquen les hores mínimes de coordinació de què ha de disposar.
 • S'ha publicat el Decret de Llengües Estrangeres. El fet d'haver-se publicat a finals de juliol no ha permès que s'aplicàs als centres durant aquest curs.
 • S'ha acordat amb Inspecció Educativa que enguany se centri en la revisió dels projectes lingüístics de centre (PLC) per estudiar si s'adeqüen a la situació i al context del centre. A tal efecte, i de cara als centres, s'ha elaborat la Guia per a l'elaboració de PLC.
 • En qualsevol cas hauria estat molt oportú que a més dels representants de la DGFPFP, hagués assistit a la reunió un representant d'Inspecció Educativa, atès que aquest departament serà el responsable del seguiment i verificació dels PLC.
 • S'ha creat la comissió d'experts que treballa en l'elaboració d'una proposta a partir de la qual la Conselleria elabori un nou model lingüístic escolar.
 • S'està recuperant material didàctic per a l'ensenyament del català, que segons va dir la directora general falta catalogar i registrar.
 • De moment, doncs, no està disponible el catàleg o llistat de material a poder sol·licitar; de totes maneres, si en teniu necessitat, podeu visitar el Centre d'Edició i Distribució on podreu veure el material disponible (tant en préstec com en donació) i fer la comanda allà mateix. Es troba al C/ G. Marañon, 3, devora el CEP de Palma.
 • S'ha creat el servei Dinamicat, per a centralitzar les consultes sobre normalització lingüística als centres; aquest servei, però, encara no està del tot operatiu.

A continuació, intervingué el Cap de Servei de Formació del Professorat que estructurà la seva intervenció en dues parts: què demana la Conselleria als coordinadors i què els ofereix.

Es demana als coordinadors lingüístics que:
 • Intentin impulsar, si és necessari, la revisió dels PLC. Si tenen algun dubte, poden posar-se en contacte amb Inspecció Educativa o amb el Dinamicat (dinamicat@dgfpfp.caib.es - telf. 971176625)
 • Que s'apuntin a la formació per a coordinadors lingüístics que s'oferirà a partir del novembre.
 • Que impulsin al seu centre la demanda de formació en centres en l'àmbit de normalització del català, que haurien de dissenyar els mateixos coordinadors amb l'assessorament del seu Cep de referència. La convocatòria per a sol·licitar aquest tipus de formació encara és oberta, se n'amplià el termini.
 • Que motivin el professorat de català a apuntar-se als cursos que s'oferiran sobre els canvis produïts en la nova Gramàtica catalana de l'Institut d'Estudis Catalans.

A canvi, l'Administració ofereix:
 • Revisar la normativa sobre el Pla de formació Lingüística i cultural (FOLC) i exempcions.
 • Catalogar el material didàctic recuperat.
 • Demanar projectes europeus d'intercanvi amb centres de regions de llengües minoritàries i/o minoritzades.
 • Preparar un simpòsium per al curs 2018-19 sobre intercanvi de bones pràctiques de normalització en centres de llengües minoritzades.

Per tancar la trobada, s'obrí un torn obert de paraula entre el públic, en el qual els temes més destacats foren:
 • La manca d'informació sobra la normativa vigent tant pel que a les llengües d'ensenyament com a la figura del coordinador lingüístic.
 • La resposta de la Conselleria fou que s'anirà penjant a la web del Dinamicat
 • Dubtes sobre la gestió i concessió de les convalidacions de català a Eso i Batxillerat
 • Manca de recursos de professorat i d'hores per als PALIC que permetin fer front a la constant arribada de nouvinguts i que suposi una solució real per a aquest alumnat.
 • Que es revisi a la baixa el percentatge de participació del claustre en les convocatòries de formació als centres 


Enllaços d'interès: