Bústia Covid-19

dimecres, 12 d’octubre de 2016

March i Morante imposen la LOMCE amb "nocturnitat i alevosia"


 
COMUNICAT DE PREMSA
 
UOB Ensenyament denuncia l'intent de la Conselleria d'Educació de marginar encara més els centres educatius en el nomenament de directors mitjançant un projecte de reforma basat en la LOMCE, una llei que ha estat recorreguda pel PSOE i de la qual el Congrés de diputats n'ha exigit la derogació i paralització, però que la Conselleria aplica sovint amb totes les conseqüències.
 
El projecte, que el director general de Planificació Antonio Morante ha remès als sindicats per a la presentació d'al·legacions, redueix del 66% al 40% els representants del centre a la comissió de selecció en aplicació de la LOMCE, i fins i tot va més enllà de la llei prohibint els docents votar el representant del Consell Escolar.
 
L'esborrany tampoc no s'ajusta al Pacte educatiu que el conseller March s'ha compromès a respectar, que estableix que el projecte de direcció ha de ser aprovat pel Claustre i Consell Escolar i que la composició de la comissió de selecció ha de ser equilibrada.
 
Respecte a les bases actuals, el document elimina l'aprovació per part del Consell Escolar del projecte del director nomenat o renovat en el càrrec, així com la comunicació al Claustre i Consell Escolar de les propostes de nomenament, destitució i substitució dels membres de l'equip directiu.
 
Per altra banda es manté la possibilitat de renovar automàticament el mandat, impedint la presentació d'altres candidatures fins al cap de vuit anys.
 
En resum, aquest projecte és una passa més de les associacions de directors, que dominen la Direcció General de Planificació, en l'intent de defugir els òrgans democràtics dels centre i convertir-se en una casta al marge dels docents.
 
Des d' UOB reclamam la retirada del projecte i el retorn a l'elecció directa del director per votació al Consell Escolar, que va estar vigent des de 1985 fins a 2002, quan fou derogada per la LOCE del PP de José Maria Aznar, i que comportava el compromís no escrit dels candidats de sotmetre's també a la votació del claustre.
 
Palma, 11 d'octubre de 2016