Bústia Covid-19

divendres, 14 d’octubre de 2016

Més de 2.000 docents en llista d'espera de formació a distància gratuïta


A les 9 activitats de formació en línia que ha ofert la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat per al primer trimestre del curs escolar 2016-2017, només s’han admès 270 docents de les 2.281 sol·licituds d’inscripció que ha rebut l’Administració. 2.011 docents han quedat en llista d'espera.

Passem a desglossar les xifres per activitat:

FORMACIÓ EN LÍNIA DE LA D.G.
FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
ACTIVITAT
ADMESOS
EN ESPERA
Dinamització de l’ús
de la llengua
30
152
Les TIC en l’aprenentatge
de les llengües estrangeres
30
92
Scratch. D’usuari a creador
de projectes
30
182
Moodle. Plataforma
d’aprenentatge. Iniciació
30
293
Inverteix la teva classe.
Flipped classroom
30
314
M-Learning. Ús i creació
d’apps educatives
30
254
Treballem a l’aula les
estadístiques de les Illes Balears
30
123
Formació de coordinadors
TIC dels centres
30
7
Aprenentatge basat
en projectes
30
594
XIFRES TOTALS D’INSCRIPCIONS
2.281 SOL·LICITUDS
270 ADMESOS
2.011 EN ESPERA

La majoria d’aquestes activitats queden fora places durant les primeres hores en que roman obert el període d’inscripció, fet que dificulta a molts docents poder accedir a la formació gratuïta en línia. L’Administració té l’obligació d’ofertar i facilitar l’accés a formació gratuïta i ara per ara són molts pocs els que aconsegueixen accedir-hi. Una altra problemàtica és la quasi nul·la oferta de formació en línia que es té per àrees de coneixement que no siguin Informàtica o Anglès, per exemple Història, Física, etc. S’hauria de poder accedir a formació en línia de totes les àrees de coneixement i no tan sols en TIC i Anglès, que per descomptat també hi han de ser presents.

Reclamam a la Conselleria que ampliï l'oferta per tal de no deixar tants de docents sense possibilitat de fer aquest tipus de formació.