Bústia Covid-19

divendres, 28 d’octubre de 2016

Nou protocol d'absentisme per als centres educatius de les Illes Balears


Durant el curs 2015-16 s'activaren 923 protocols a CEIPs i 888 entre centres concertats i IES, segons explicà el conseller Martí March, acompanyat del director general d'Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas. 

A partit d'aquest diagnòstic s'ha elaborat el nou protocol, que té com a objectius prevenir, detectar i intervenir de forma ràpida i eficaç per tal d'afrontar aquesta problemàtica. Es preveu que se'n faci una revisió anual i també es crea la Comissió Tècnica d'Absentisme Escolar

El Protocol estableix les passes a seguir quan es detecta absentisme escolar:
- Treball dins el centre escolar: prevenció amb el claustre, motivació, acollida, control de faltes ...
- Treball d'entorn: família, serveis externs (serveis socials, servei de Menors i Família, Fiscalia de Menors, policia tutor, entitats esportives i culturals ...), serveis de la conselleria
- Treball coordinat amb EOEP, departament d'Orientació, APIMA...
La novetat és la creació de la Comissió Tècnica d'Absentisme Escolar.

Podeu consultar el protocol AQUÍ