Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dijous, 20 d’octubre de 2016

UOB reclama un protocol d'actuació davant les agressions entre alumnes


COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, expressa la seva solidaritat amb el claustre del col·legi públic Anselm Turmeda de Son Roca i reclama a la Conselleria que elabori un protocol d'actuació per als docents davant les agressions entre alumnes. Actualment els docents ens veim obligats a intervenir seguint un criteri personal, sense disposar d'instruccions clares ni una formació adequada.

El Protocol de prevenció, detecció i intervenció de l’assetjament escolar de les Illes Balears de la Conselleria no preveu com s'ha de procedir en aquests casos. Els docents necessitam formació per saber com actuar davant de bregues o agressions, si la intervenció ha de ser física o no, i quina cobertura jurídica ens empara en cas de possibles denúncies pel contacte físic amb els alumnes.

Cal tenir en compte que les agressions entre alumnes es poden produir al pati, com ha passat fa poc a l'escola pública de Son Roca, però també a les aules i tallers on hi ha mobiliari i eines que poden agreujar la situació, a l'entrada i sortida del centre i entre alumnes de totes les edats.

Reclamam també que es torni a dotar de personal de seguretat els centres amb risc de conflictivitat, i que el procediment es faci amb criteris objectius i transparents.

Finalment condemnam els grupuscles d'ultradreta que continuen criminalitzant els docents de l'escola de Son Roca, tot i que segons l'informe d'Inspecció varen tenir una actuació correcta, i els recordam que segons la legislació vigent els docents són autoritat pública i els seus testimonis tenen presumpció de veracitat llevat de proves en contra.

Palma, 19 d'octubre de 2016

Diari de Balears:
AraBalears: