Bústia Covid-19

divendres, 11 de novembre de 2016

Criteris de plantilla LOMCE, quotes i vacants


La mesa sectorial d'ahir va ratificar els criteris de plantilla que van passar per la mesa tècnica de dilluns, amb el canvi de 19 a 18 hores necessàries a les places de secundària per poder consolidar-ne una altra amb 18, com ja vam explicar.

Les hores de desdoblament que es computaran a secundària continuen essent les marcades per la LOMCE (2 d'anglès, 1 de biologia i geologia, de física i química, de tecnologia, d'informàtica i de segona llengua estrangera per grup). Una vegada més s'ha desestimat la nostra petició d'incloure'n per a català, ciències socials, matemàtiques i coordinació amb el D.O. per a l'elaboració d'ACIs, motiu pel qual els criteris no compten amb la nostra aprovació.

S'han desatès també les peticions de consolidar places FOL amb menys de sis grups assignats, atès que aquests docents també es fan càrrec de matèries com Empresa i iniciativa emprenedora. Personal Docent va dir que els sis grups són per garantir les 18 hores i que si en surten més per altres matèries se solucionarà als criteris de quota.

Els representants de l'Administració van informar del percentatge de plantilla consolidada respecte a la quota, que podeu veure tot seguit:


Cal tenir en compte que dins la plantilla també hi ha les vacants que continuen cobrint-se amb interins, unes xifres que tenim sol·licitades de fa estona i que vam tornar a demanar a la mesa tècnica de dilluns. Ahir Personal Docent va dir que les donarà el gener, un cop s'hagi resolt el concurs de trasllats, i que hi pot haver molta mobilitat pel gran nombre i varietat de vacants en joc.

Conselleria explicà que els criteris es publicaran abans de Nadal i que els canvis a les plantilles s'enviaran als centres, seran supervisats per Inspecció i es duran a mesa sectorial.

El Servei de Secundària informà també d'una renúncia a la plaça d'un interí per malaltia familiar greu, que ha passat d'injustificada a justificada després de l'informe mèdic.