Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 11 de novembre de 2016

Es posa en marxa un Protocol Trans per a alumnes transsexuals i transgènere de les Balears


A partir d'avui el nou protocol per a l'atenció a alumnes transsexuals i transgènere, presentat pel conseller d'Educació i Universitat, Martí March, acompanyat del director general d'Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas, i de la directora de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar, Marta Escoda, s'aplicarà a tots els centres educatius de les IllesBalears.

L'elaboració del Protocol ha comptat amb la participació de col·lectius o entitats com Ben Amics, Crhisallys, Oficina de Defensa dels Drets dels Menors i Departament d'Inspecció Educativa.

El Protocol ofereix unes pautes encaminades a garantir el lliure desenvolupament de la personalitat d'aquests alumnes i la no discriminació per motius d'identitat de gènere o d'orientació sexual. L'objectiu també és prevenir i evitar situacions de transfòbia, exclusió, assetjament escolar o violència de gènere, fent un acompanyament i assessorament dels menors, les famílies, els professors i la comunitat educativa.

La posada en marxa del Protocol fa possible adoptar una sèrie de mesures organitzatives i educatives pel que fa a: 
  • Nom sentit amb el qual la comunitat educativa s'hauria d'adreçar a l'alumne.
  • Imatge i vestimenta, amb respecte vers la imatge física i la vestimenta triada.
  • Agrupaments que evitin fer activitats diferenciades per sexe.
  • Instal·lacions que han de garantir que els alumnes tenguin accés als banys i als vestidors que els corresponen d'acord amb la seva identitat de gènere. 
Per a consultar aquest nou protocol, clicau AQUÍ

Us pot interessar també: