Bústia Covid-19

dijous, 3 de novembre de 2016

La LOMCE marcarà la selecció de directors

Els representats de l'Administració en una mesa sectorial anterior

Ahir va tenir lloc la mesa sectorial per tractar l'esborrany d'ordre de nomenament de directors, que com vam dir es va aconseguir que fos convocada "in extremis" després que els sindicats ho demanàssim al conseller, perquè el director general de Planificació, Antonio Morante, no tenia previst fer-ho.

Les al·legacions admeses per la Direcció General van ser sobre tot de caire tècnic i serà la LOMCE la que definirà les qüestions de fons:
 • Els representants del centre a la comissió de selecció hauran de ser menys del 50%, tal com ordena l'article 135.2 de la LOMCE. El director general va dir que estudiaran la manera d'establir una composició "equilibrada" tal com reclama el Pacte educatiu, "si la normativa ho permet". De moment, per tant, els representants de l'Administració continuaran essent tres i els del centre dos, composició que es ve aplicant d'ençà d'una resolució estatal de 2012.
 • La Direcció General accepta que el projecte de direcció hagi de ser aprovat pel claustre i el consell escolar abans de passar a la comissió de selecció, tal com demana el Pacte. Els representants de la Conselleria van dir que en cas que aquests òrgans determinin que el projecte no s'ajusta al Projecte Educatiu de Centre ho hauran de comunicar mitjançant una valoració motivada i el candidat haurà de refer el projecte.
 • En cap cas el consell escolar votarà les candidatures, el nomenament de les quals recau en la comissió de selecció dominada per l'Administració. És a dir que continuarem sotmesos a la involució democràtica que suposà la LOCE de José María Aznar de 2002, que derogà la votació al consell escolar en funcionament des de 1985.
Pel que fa a les al·legacions que vam presentar des d'UOB es van ACCEPTAR les següents:
 • S'hi farà constar que la votació dels representants del claustre a la comissió de selecció ha de ser secreta. Els representants de la Conselleria van dir que si no hi apareixia és perquè ja ho estableix la normativa general. El procediment de la votació dels representants no apareixerà a l'ordre sinó a la resolució de la convocatòria.
 • La valoració del treball del director per part d'Inspecció no es farà "a sol·licitud dels interessats", sinó d'ofici com abans, "amb informació contrastada de tots els sectors de la comunitat educativa".
 • Pel que fa al projecte de direcció, allà on diu que "constituirà la referència per a l'elaboració dels plans, programes i projectes educatius de cada centre", es retirarà la paraula "educatius" de "projectes" per evitar que siguin confosos amb el PEC.
 • El nomenament de directors a centres de nova creació, que nosaltres demanàvem que es continuàs limitant a dos anys, passarà dels quatre inicialment prevists a l'esborrany a tres.
 • La proposta de nomenament i substitucions de membres de l'equip directiu haurà de ser comunicada a claustre i consell escolar i els membres de l'equip directiu continuaran tenint dret a dimitir.
Les nostres al·legacions que es van REBUTJAR foren aquestes:
 • Que els candidats fossin necessàriament docents del centre, a fi de garantir que en coneguessin la realitat i haguessin pogut reflexionar sobre les possibles millores. Tal com quedarà el redactat podran presentar candidatura a un màxim de tres centres.
 • Que els candidats haguessin de ser votats al consell escolar abans de passar a la comissió de selecció. Van dir que això incompliria la LOMCE.
 • Que els docents del consell escolar poguessin participar a l'elecció del representant d'aquest òrgan a la comissió de selecció. Davant la negativa, vam demanar que els serveis jurídics de la Conselleria informin si és legal que es prohibeixi participar determinats membres en una votació d'un òrgan col·legiat.
 • Que a la selecció continuïn tenint prioritat els candidats amb destinació al centre. Van dir que només puntuarà al barem.
 • Que els candidats hagin de passar pel procés de selecció cada quatre anys, és a dir que no puguin renovar automàticament impedint la presentació d'altres candidatures. Finalment podran renovar automàticament una vegada (abans ho podien fer dues).
 • Que es retiri el punt que diu que la Conselleria "potenciarà la incorporació de càrrecs directius, i especialment del càrrec de director, als diferents òrgans de caràcter consultiu i participatiu que en depenen", atès que el càrrec de director és temporal i circumstancial i ja hi ha vies de comunicació i participació suficients amb l'Administració. Els representants de la Direcció General van dir que per a ells aquesta clàusula era irrenunciable.
Pel que fa a altres aspectes que es van tractar:
 • La Conselleria es compromet a oferir formació suficient per a tots els aspirants a director, des del moment que serà requisit a partir de 2018 segons diu la LOMCE.
 • La prohibició de participar al concurs de directors durant quatre anys als directors cessats per revocació motivada de la Direcció General es referirà "al mateix centre".
 • Cap membre de l'equip directiu amb dret a vot podrà participar al consell escolar que valora la tasca del director.
Altres modificacions van ser bàsicament de terminologia.

Els representants de la Conselleria van dir que remetran l'esborrany esmenat i que li donen caràcter d'urgència perquè volen tenir-ho aprovat pel febrer.

Per part d'UOB vam fer constar en acta que no aprovam l'esborrany tal com ha quedat després de passar per la mesa, des del moment que se sotmet a la LOMCE i es continua impedint la votació del director per part del consell escolar.

En representació de la Conselleria hi foren presents la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez; el director general de Planificació, Antonio Morante; el cap de Departament de Planificació, Jaume March; i la cap de Servei de Planificació, Antònia Serra.