Bústia Covid-19

dijous, 10 de novembre de 2016

Publicades les instruccions per al desenvolupament de formació en i per a centres

Al Boib de dijous 10/11/16 , la Direcció General de formació professional i Formació del Professorat (DGFPFP), publica les instruccions per al desenvolupament de programes de formació en els centres i per als centres o intercentres, assessorats pels CEPs.

Vegem-ne alguns aspectes importants:
  • La participació l'ha d'aprovar el claustre i, d'aquest, hi haurà de participar un mínim del 30% si el centre té més de 60 docents o un mínim del 60% si el centre té menys de 20 docents, en el cas de formació en el centre (FeC). En el cas de formació per als centres o intercentres (FiC), es requereix la participació d'un mínim de 12 persones dels claustres de 20 o més docents.
  • Cada programa de formació tendrà iun membre del claustre que el coordini, amb un seguit de funcions assignades que trobareu explicades a l'enllaç anterior.
  • Els FeC tenen una durada mínim de 8 hores i màxima de 40 hores, mentre que els FiC marquen la durada mínima en 8 hores, deixant la màxima igual.
  • L'elaboració del programa va a càrrec del propi centre i ha de comptar amb el suport del claustre.
  • La sol·licitud i el programa formatiu s'han de presentar al CEP de referència del centre entre el 30 d'abril i el 15 de juny de cada curs escolar.
  • L'equip`pedagògic del CEP serà l'encarregat d'aprovar o no el programa i de decidir la disponibilitat de recursos econòmics i humans.
  • Si la formació es concedeix, un cop acabada, el docent del centre que l'hagi coordinada haurà de presentar una memòria final en el termini d'un mes des de la darrera sessió de la formació.

Com podeu veure, la càrrega de feina torna a recaure principalment en els docents que, si volen aconseguir formació al seu centre (ja que els CEP enguany pràcticament no presenten oferta) hauran de convèncer els companys del claustre, hauran de dissenyar el programa de formació que vulguin rebre, l'hauran de coordinar si se'ls atorga i n'hauran de fer la memòria final... Tot això, sense cap hora de més per dedicar-hi temps al centre de manera que no quedarà més remei que gestar la formació dels centres agafant hores de casa.