Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dimecres, 9 de novembre de 2016

Publicades les orientacions per a informes i dades sobre alumnat NESE

El Servei d'Atenció a la Diversitat de la Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa ha publicat un document d'Orientacions per emplenar els informes individuals de l'alumnat NESE i introduir-ne les dades al GESTIB.

Podeu consultar el document clicant AQUÍ

Us pot interessar també veure algun dels enllaços següents de normativa:
  1. Atenció a la diversitat.
  2. Adaptacions curriculars.
  3. Alumnat NESE.
  4. PMAR i diversificació curricular.
  5. Pla de suport a la lectoescriptura a 2n cicle de primària.
  6. Programa d'Acolliment Lingüístic i Cultural (PALIC)
  7. Projecte d'Intervenció Educativa (PIE)
  8. Altres.