Bústia Covid-19

divendres, 2 de desembre de 2016

Reclamam mesa sectorial per actualitzar les ajudes del Fons social


A la Comissió d'Acció social d'Educació d'avui dematí els representants de l'Administració s'han compromès a lliurar a la directora general de Personal Docent les peticions d'actualització del Decret 128/2002, que segons consta a l'acta de la reunió de 16 de novembre són les següents:

1.- Recuperació de les ajudes per orfandat i viduïtat.

2.- Ajudes per estudis:

  • ampliar el període de lliurament de les sol·licituds al 30 de juny.
  • incloure els estudis de Formació Professional de grau superior.
  • canviar el concepte “ajudes per llibres” pel de “material didàctic i de pràctiques”.
  • pel que fa als estudis per fills majors de 18 i menors de 25 anys, que es tengui en compte l’any de naixement, no el dia.
3.- Bestretes:
  • ampliar el termini de devolució de les bestretes.
4.- Despeses sanitàries:
  • incloure aquestes ajudes als funcionaris docents interins, que no estan inclosos al règim de MUFACE.
5.- Fer un estudi comparatiu de les ajudes que reben els tres col·lectius de la Mesa General de Funció Pública per tal d’equiparar les ajudes que reben (règim general CAIB, sanitari i docent)

Atès que el decret ja té catorze anys, i que ja fa estona que aquesta reclamació es reitera a l'Administració actual, hem reclamat la compareixença de la directora general de Personal Docent a la propera reunió mensual de la Comissió i la inclusió d'aquest assumpte a l'ordre del dia de la propera mesa sectorial.

Durant la reunió se'ns ha informat de les ajudes concedides per als fills menors de 18 anys (cinquanta-dues), així com 12 bestretes ordinàries i 7 extraordinàries.

S'han desestimat per motius diversos una ajuda per a l'atenció de la discapacitat, una per despeses d'assistència sanitària i tres per a estudis (aquestes darreres per haver-se demanat abans del termini).

**RECORDAU** que a partir de l'1 de gener s'obri el termini per sol·licitar ajudes per a estudis, que acaba el 30 d'abril.