dijous, 16 de novembre de 2017

Exigim més oferta de formació permanent gratuïta de l'Administració

La directora general de Formació Permanent, Maria Francisca Alorda, amb el conseller Martí March

Des d'UOB exigim a la Conselleria d'Educació que ampliï l'oferta de cursos de formació permanent gratuïts oferits per l'Administració. Actualment aconseguir plaça als cursos dels CEP i la Direcció General de Formació del Professorat és missió quasi impossible, sempre hi ha llargues llistes d'espera i els docents es veuen forçats a recórrer a la formació de pagament que ofereixen alguns sindicats.

Reiteram que la formació dels docents ha d'estar en mans de l'Administració i ha de ser accessible per a tothom, gratuïta i en horari laboral, atès que té per objectiu la millora de la qualitat del nostre treball.

Per altra banda, la insuficiència de l'oferta de l'Administració s'agreuja pel fet que els cursos s'anuncien sovint al portal del personal dies després de l'obertura oficial del termini d'inscripció, de vegades fins i tot amb una setmana de retard. Exigim que es revisin aquestes irregularitats i no es tornin a repetir.

dimecres, 15 de novembre de 2017

Demanam que es reconeguin els dobles càrrecs


Com és sabut, en els centres de secundària petits s'adjudiquin sovint a una mateixa persona els càrrecs de tutor i cap de departament, però per motius burocràtics només es reconeix un dels càrrecs a efectes econòmics i de meritacions. Hem reclamat a la Conselleria que s'acabi amb aquest tracte injust, es reconeguin els dos càrrecs i se'ns informi de quants de casos hi ha en total.

Vos tindrem informats.

dilluns, 13 de novembre de 2017

UOB acusa la Conselleria d'Educació d'ocultar les ràtios d'aula


Circular 71/2017
COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, acusa la Conselleria d'Educació d'ocultar les ràtios d'aula dels centres educatius, que tenim sol·licitades des del 26 d'abril.

En una primera resposta la Conselleria només ens va proporcionar les dades globals a les Balears, no desglossades per cada centre, com sí ho va fer l'octubre de 2016. En aquella ocasió les dades van servir per constatar que el curs passat dos de cada tres centres públics d'infantil i primària tenien grups per damunt de la ràtio màxima de 25 alumnes, per denunciar el cas de 13 centres a Inspecció de Treball, i perquè el Servei de Prevenció de Riscos Laborals hagi instat la Conselleria a reduir ràtios i fer un estudi per complir les superfícies mínimes per alumne.

El silenci a una segona petició ens va dur a recórrer a la Direcció General de Transparència, i fa uns dies hem rebut una resolució del conseller Martí March amb una llista de matrícula que tampoc es desglossa per nivells a cada centre, cosa que impedeix conèixer les ràtios per grup. Davant aquesta opacitat reiterada hem presentat reclamació a la Comissió per a la resolució de reclamacions en matèria d'accés a la informació pública.

Des d'UOB advertim al conseller March que ens trobarà al seu costat si planta cara a Madrid amb valentia per l'espoli fiscal, que condemna les Balears a la manca d'escoles i docents i al rècord estatal de barracons. Però si pretén maquillar la realitat mitjançant l'ocultació de dades i continua carregant tot el pes de les deficiències que patim sobre l'esquena dels treballadors, no cedirem en les nostres denúncies.

Palma, 10 de novembre de 2017


dBalears.cat:
La UOB acusa la Conselleria d'Educació d'ocultar les ràtios d'aula

AraBalears:
UOB acusa la Conselleria d’Educació d’ocultar les ràtios d’aula

Última Hora:CONVOCATÒRIA D'INTERINS (Curs 2018-2019)


El termini per presentar les sol·licituds i la documentació és del 13 de novembre de 2017 al 15 de gener de 2018, ambdós inclosos.

BOIB convocatòria:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10734/601863/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

Instruccions per a realitzar el tràmit telemàtic:


http://www.uobensenyament.cat/2017/11/tramit-telematic-per-apuntar-se-les.html

Enllaç tràmit telemàtic:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3144249&coduo=38&lang=ca

dijous, 9 de novembre de 2017

Tràmit telemàtic per apuntar-se a les borses d'interins per al curs 18-19

Enguany el termini per apuntar-se a les borses d'interins del curs 2018-19 s'ha avançat uns quants mesos respecte de les dates habituals i el tràmit telemàtic per a apuntar-s'hi s'obrirà el dia 13/11/17, dilluns que ve, i es tancarà el 15/1/18.

Us hi heu d'apuntar tots els interessats, tant si ja formau part de les borses en aquests moments com sinó. Si algun interessat no realitza el tràmit per apuntar-se a borses, no podrà fer-ho fins a una altra convocatòria.

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR EL TRÀMIT passa a passa.
Recordau que si començau el tràmit i transcorr mitja hora sense que l'useu, l'aplicació es tancarà sola i l'haureu de tornar a començar.

Podreu accedir al tràmit, a partir de dilluns, des de la web de la Direcció General de Personal Docent i de tres maneres diferents:

 1. Mitjançant el DNI electrònic o un certificat digital reconegut.
 2. Mitjançant l'usuari i la contrasenya d'accés al Portal del personal.
 3. Anònimament.

SI ACCEDIU AL TRÀMIT MITJANÇANT USUARI I CONTRASENYA O MITJANÇANT DNI ELECTRÒNIC
 
Pantalla 1

 • És una pantalla únicament informativa on hi trobareu explicacions sobre l'assistent telemàtic. Un cop llegida aquesta informació, basta clicar a "Següent"

Pantalla 2

 • És la pantalla inicial, únicament cal clicar a "realitzar sol·licitud" per tal de donar inici a la realització del tràmit.

Pantalla 3

 • Aquesta és la pantalla de les dades personals. Ja hi apareixeran les vostres dades personals que té la Conselleria. Si són correctes, no heu de fer res. Si us heu canviat d'adreça, telèfon, etc., podreu fer les modificacions oportunes. 
 • En cas de tenir alguna discapacitat, haureu d'indicar que "" a la casella corresponent. En aquest supòsit, i sempre i quan la certificació d'aquesta discapacitat hagi estat emesa per una entitat de les Illes Balears, es donarà l'opció d'autoritzar la Conselleria a sol·licitar el certificat directament per tal que l'interí no l'hagi de sol·licitar, recollir ni presentar cap documentació justificativa d'aquesta circumstància.

Pantalla 4
 • En aquesta pantalla és on s'han de marcar les illes on ens interessa poder treballar i també hem d'indicar si estam disposats a treballar només mitja jornada i en quines illes, si és el cas.
 • També haurem de confirmar si acceptam participar en l'adjudicació de places itinerants o de places d'especial dificultat.

Pantalla 5
 • Aquí hi trobareu la llista de cursos que teniu al Portal del Personal a l'apartat de formació. Com sabeu, la formació només es barema a aquells interins que ja han treballat més de 30 dies consecutius a un centre educatiu i han estat tutoritzats, és a dir, els interins I.
 • Pel que fa als interins S (els que no han estat tutoritzats) que ja saben que hauran acumulat els trenta dies abans del 15/1/18 (darrer dia del tràmit) i, per tant, preveuen estar tutoritzats a aquesta data i ja passarien a ser interins I, hauran d'entregar a registre abans del 15/1/17 tota la formació permanent de què disposin i que no tenguin reconeguda al Portal del personal.
 • La Conselleria ha explicat que finalment podran ser considerats tutoritzats per a les borses del curs 18-19 aquells interins que hagin treballat els trenta dies consecutius abans de la data màxima del 16/3/17. Així, per a què a aquests tutoritzats entre el 16/1/18 (l'endemà que es tanqui el tràmit per apuntar-se a borses) i el 16/3/18 que siguin considerats Aptes en la tutorització, s'obrirà un termini excepcional de 3 dies (encara no sabem les dates concretes) per a què puguin entregar els seus mèrits de formació permanent i ja quedin amb tot el barem aplicat i disponibles per a les adjudicacions de l'estiu com a interins I.
 • Enguany hi ha novetats pel que fa a l'entrega de cursos de formació permanent a registre:
 1. Totes les sol·licitud de reconeixement de formació permanent han d'anar dirigides a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, si es dirigeixen  a qualsevol altra Direcció General de la Conselleria, no se us podrà baremar ni reconèixer aquesta formació que presenteu.
 2.  En aquesta mateixa pantalla 5, si clicau sobre "Instància", podreu emplenar i imprimir el nou model de sol·licitud a entregar per al reconeixement de la formació permanent.

 Pantalla 6

 • Us mostrarà la vostra llista de titulacions. Igual que a la pantalla anterior, podreu afegir-hi les que no us hi apareguin i, si és el cas, també haureu de presentar-ne la documentació justificativa corresponent.
 • Enguany també hi ha novetats en aquesta pantalla relacionades amb les novetats de l'Annex IV pel que fa a titulacions que capaciten per accedir a places amb determinats perfils. En aquest punt, doncs, us recomanam que consulteu aquestes novetats clicant a l'enllaç d'aquest paràgraf abans de continuar a la pantalla següent ja que és possible que necessiteu aportar nova documentació, cosa que ja haureu de deixar indicada en aquesta mateixa pantalla.

Pantalla 7
 • És la pantalla on s'indiquen les funcions a què podeu accedir. Se us presentaran en dues columnes: a la columna de l'esquerra hi veureu les especialitats que podeu impartir segons les titulacions que teniu reconegudes o les que hàgiu pogut afegir a la pantalla 6 i que falten validar en espera que entregueu la documentació al registre. A la columna de la dreta hi tendreu les funcions que ja teníeu reconegudes l'any passat.
 • Totes aquestes funcions, tant les de l'esquerra com les de la dreta, les haureu de deixar ordenades de la següent manera: 
 1. A la dreta hi heu de col·locar les funcions a què vulgueu poder accedir en les adjudicacions. 
 2. Les especialitats que no vulgueu impartir, les heu de deixar a la columna de l'esquerra.
 • Si teniu titulació que us permet accedir a funcions que no apareixen a cap de les dues columnes, també podreu afegir aquestes funcions.
 • Si afegiu noves funcions a la llista i no teniu acreditada la titulació que us permet accedir-hi, heu d'anar al registre de la Conselleria a presentar-ne la documentació justificativa, sempre abans de dia 15/1/18 i dirigida a la Direcció General de Personal Docent.

Pantalla 8
 • Hi trobareu la informació sobre les vostres titulacions de la Capacitació del Català, la Formació Pedagògica, les necessàries per accedir a determinats perfils (vegeu enllaç a l'apartat de la pantalla 6) i les del vostre nivell d'idiomes si en teniu.
 • Pel que fa a la Capacitació de català i a la Formació pedagògica, en cas que us falti justificar algun d'aquests dos requisits i no tengueu possibilitat de fer-ho abans del 15/1/18, us trobareu que en publicar-se les llistes provisionals i definitives de les borses 2018-19 hi apareixereu com a exclosos. Així i tot, si aconseguiu la titulació que us falta després del 15/1/17, podreu presentar-la al registre de la Conselleria i esmenar la causa d'exclusió a partir de l'endemà en què s'hagin publicat les llistes definitives de les adjudicacions de l'estiu, de tal manera que sí estaríeu disponibles per a la primera adjudicació de substitucions i/o vacants del setembre. El darrer dia per esmenar aquestes causes d'exclusió serà el dia anterior a què es publiqui la convocatòria de borses per al curs 2019-20.
 • Pel que fa a les titulacions per accedir a determinats perfils, se us hi indicarà les que tengueu reconegudes o les que vosaltres hàgiu introduït a la pantalla 6.

Pantalla 9

 • En aquesta pantalla se us indica la vostra experiència acumulada com a docents a centres públics, a centres privats i/o concertats, a universitats públiques i com a professors visitants
 • Enguany també tenim novetats en aquest punt i és que aquesta experiència es baremarà a tots els interins, ja siguin tutoritzats o no.
 • En aquesta pantalla haureu d'indicar si estau d'acord o no amb les dades que hi apareixen. Si no hi estau d'acord perquè hi falta experiència que sí teniu, haureu de clicar a "estic en desacord..." i aportar la documentació justificativa pertinent a registre adreçada a la Direcció General de personal Docent.

Pantalla 10
 • És la pantalla sobre la Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals, d'obligada presentació per la normativa estatal que obliga qualsevol persona que hagi de treballar en contacte amb menors a demostrar mitjançant certificat penal que no s'ha estat condemnat per delictes d'abusos sexuals contra menors.
 • L'únic que haureu de fer és clicar a la casella que autoritzau la Conselleria per a què sol·liciti aquesta Certificació.
 • Recordau que si a més, en aquesta mateixa pantalla, no autoritzau també la Conselleria a consultar les vostres dades de DNI, aquesta no podrà dur a terme la consulta al Registre Central.
 • Si no voleu autoritzar la Conselleria per a que la sol·liciti, aleshores l'haureu d'entregar vosaltres mateixos a registre abans del 15/1/18.

Pantalla 11
 • És la que us indica la política de privacitat que regeix la Conselleria; l'heu de llegir i acceptar per poder continuar amb el tràmit.

Pantalla 12
 • Us recorda si teniu documentació pendent d'aportar per haver afegit titulacions, cursos, funcions... o per manca de titulació en català o formació pedagògica, etc.
 • També se us permet veure un resum de la vostra sol·licitud.
 • Al final d'aquesta pantalla haureu de clicar a "Envia la sol·licitud". Si no hi clicau, el tràmit no es considerarà realitzat ni vàlid.

Pantalla 13
 • Haureu de clicar a "Finalitzar" i ja haureu acabat el vostre tràmit telemàtic per formar part de les borses d'interins al curs 2018-19


SI ACCEDIU AL TRÀMIT DE MANERA ANÒNIMA I HEU FORMAT PART DE LES BORSES AL CURS 2017-18

Pantalla 1

 • Serà igual que la primera pantalla dels qui realitzin el tràmit mitjançant usuari i contrasenya (vegeu més amunt)

Pantalla 2
 • Se us demanarà el número de DNI. Un cop l'hàgiu introduït, l'aplicació comprovarà si a la base de dades de la Personal Docent hi ha algun correu electrònic associat a aquest DNI i, si és així, se us enviarà al vostre correu un codi per accedir al tràmit via usuari i contrasenya.
 • Després d'accedir al tràmit, trobareu les mateixes pantalles que hem explicat a l'apartat anterior.


SI ACCEDIU AL TRÀMIT DE MANERA ANÒNIMA I NO HEU FORMAT PART DE LES BORSES AL CURS 2017-18

Un cop hàgiu accedit al tràmit (vegeu l'enllaç al principi del text), la Pantalla 1 i la Pantalla 2 seran igual que si accedíssiu al tràmit mitjançant usuari i contrasenya.

Pantalla 3
 • Us trobareu a la pantalla de les dades personals, que haureu d'emplenar.

Pantalla 4 i successives
 • Anireu trobant les mateixes pantalles que si hi haguéssiu accedit per usuari i contrasenya (vegeu més amunt) amb la diferència que no us hi apareixerà informació introduïda sinó que l'hi haureu d'anar afegint vosaltres. 
 • En general, heu d'anar seguint les instruccions del primer apartat. 
 • Les persones que s'apunten per primera vegada a les borses d'interins, en presentar documentació justificativa al registre estan obligats a presentar també el DNI original i còpia. Qualsevol aspecte sobre documentació justificativa, el trobareu explicat a l'annex 2 de la Convocatòria per formar part de les borses en el curs 2018-19 un cop aquesta s'hagi publicada.

dimecres, 8 de novembre de 2017

Model lingüístic escolar: informació sobre la Mesa Tècnica del 31/10/17
Un cop distribuït el document sobre el model lingüístic escolar que la Conselleria sol·licità a la comissió d'experts i obert encara el termini per fer aportacions fins al 31/12/17, la DG d'FP i Formació del Professorat, la qual inclou també el Servei de Normalització Lingüística i el Servei de Llengües Estrangeres, convocà aquesta MTE per a exposar les línies principals de com pensen materialitzar les indicacions dels experts.

Segons la directora general, la Conselleria ja té una postura clara sobre les actuacions a seguir tot i que podran ajustar la seva proposta un cop revisades les aportacions rebudes en acabar el termini. Ja serà a principi del 2018, doncs, quan la DG d'FP i FP presenti els esborranys de les seves propostes, els quals hauran de passar per Mesa, pel Consell Escolar de les IB (CEIB), etc. i ho faran en nivells diversos de normativa que aniran des del decret a la resolució i instruccions.
Pel que fa a la possible temporització d'aquestes mesures, es voldrien tenir les orientacions de PALIC si potser per aquest Nadal i un model lingüístic escolar consensuat per al curs 2018-19.

Segons M.F. Alorda hi ha dues recomanacions del experts que presenten moltes dificultats a l'Administració i, per tant, de moment no es durien a terme:

B2 /C2
 • Sobre el fet que tot el professorat compti amb el nivell B2 d'anglès i el C2 de català, la Conselleria de moment no ho veu aplicable i si s'ho hagués de plantejar a llarg termini seria a petició la Mesa Sectorial i a bastants anys vista.
Llengües nouvinguts
 • Pel que fa al fet de posar en valor les llengües maternes dels nouvinguts i introduir-les en el món educatiu, l'Administració no veu la manera de perfilar places amb coneixements d'àrab, xinès, etc. tot i que el document dels experts expressa que aquests enllaços lingüístics no haurien de ser obligatòriament docents. Així doncs, aquesta línia d'actuació no és ara mateix prioritària.

Respecte a les línies de treball que sí vol desenvolupar la Conselleria, es parlà bàsicament del PALIC i s'esmentà breument el tema de la formació inicial del professorat.

PALIC
 • Segons la directora general, la gran arribada de nouvinguts provoca bastant angoixa als centres de secundària de totes les illes i últimament també als dos darrers cursos de primària sobretot a Palma i Eivissa.
 • L'Administració té clara la necessitat de publicar unes noves orientacions per a la realització del PALIC i hi estan treballant. A tal efecte, han visitat diferents centres de les Illes i de Catalunya i s'han estudiat els sistemes d'acollida d'altres països però no han trobat cap model que els convenci del tot.
 • Un dels problemes actuals que la Conselleria ha detectat és que hi ha centres de secundària on les hores de PALIC s'usen bàsicament per completar horaris del professorat i no per donar una bona atenció al nouvingut, la qual passaria per augmentar aquestes hores i concentrar-les en un únic professor. Segons la directora general, s'han adonat que el sistema actual de donar una bossa d'hores al centre en general, no garanteix que certs programes puguin dotar-se per igual a tots els centres.
 • Pel que fa a les aules d'acollida, de les quals en parla el document dels experts, la DG d'FP i FP considera que es podrien tenir en compte per a secundària però no per a primària on l'acollida forma part de l'Atenció a la Diversitat i s'ha de treballar dins el grup aula amb diferents mesures de suports que poden dur a terme el PT i els AL, per exemple. En tot cas, indicaren que s'hauria d'establir un límit de temps d'estada a l'aula d'acollida per evitar la creació de guetos entre l'alumnat.
 • Des del Servei de Normalització Lingüística es comentà també la necessitat de treballar en:
 1. Les hores a dedicar a PALIC i la necessitat de concentrar-les en un sol professor de referència.
 2. La creació de material d'acollida destinat expressament a alumnat de secundària.
 3. Organitzar tallers de llengua no només a l'estiu sinó també de gener a maig
 4. Modificar normativa per tal de poder pagar hores extra al professorat que vulgui fer reforços els horabaixes.
 5. Publicar la nova resolució que reguli el PALIC.

Formació inicial
 • La Conselleria insistí en què considera imprescindible millorar el nivell de formació inicial dels mestres i professors.
 • La DG d'FP i FP considera que hauria de ser la formació inicial (Magisteri i/o Màster) , i no la formació permanent, la que hauria de garantir que el professorat sigui un bon model lingüístic en català, castellà i anglès.
 • Pel que fa als mestres, l'Administració comentà que a la UIB hi ha molt alumnat de Magisteri amb el català i el castellà suspesos a Selectivitat i que es voldria que fos requisit per entrar al Grau tenir aquestes dues matèries aprovades a les proves d'accés a la universitat.

A la Mesa Tècnica també hi assistí la directora general de Política Lingüística, la qual se centrà en les següents aportacions:
 • La importància d'un professor de referència a PALIC i, per tant, de concentrar les hores d'acollida en el mínim professorat possible.
 • La necessitat de regular els usos lingüístics en les activitats extraescolars.
 • La voluntat de centrar una ponència en el col·lectiu jove.
 • Els resultats de l'Enquesta sobre usos lingüístics a les Balears al 2014, de la qual destacà que no hi ha correlació entre l'augment del coneixement i l'ús social del català.

APORTACIONS DE UOB

A l'espera que la conselleria presenti els esborranys de les seves propostes completes, férem les següents aportacions:
 • Respecte a la darrera Mesa sobre el tema a què havíem estat convocats el 10/7/17, insistírem en què continua sense aportar-se la següent documentació per part d'Inspecció Educativa:
 1. No s'aportà l'informe de diagnòstic d'Inspecció Educativa el qual s'havia anunciat pel gener del 2017 i s'anà retardant al febrer, al març, al maig i encara no l'hem rebut. 
 2. No s'aportà el buidatge de les assignatures que es fan oficialment en català segons el GESTIB ni un estudi real de camp per comprovar si s'hi fan realment.
 3. El que s'aportà fou un dossier amb informació sobre els diferents punts de l'ordre del dia el qual, per exemple, no comentava res sobre zones amb necessitat urgent d'intervenció lingüística o preparació dels futurs mestres a l'hora de treballar lingüísticament.
 1. Quins centres han sol·licitat fer en llengua catalana matèries diferents a Coneixement del medi natural, social i cultural a primària o Ciències socials, Geografia i història i Ciències de la naturalesa a secundària. a fi de poder fer aquestes en anglès?
 2. Quants de grups d'alumnes hi ha afectats per aquesta mesura?
 3. Quin percentatge suposen aquests centres sobre el total que de centres que imparteixen matèries en llengua estrangera?
 4. Quin percentatge suposen aquests grups d'alumnes sobre el total que cursen matèries en llengua estrangera?
Sens dubte, aquesta manca d'informació sobre el diagnòstic fa que no puguem fer les aportacions amb suficient coneixement de causa.
 • Sobre les hores de coordinació tant de PALIC com de les comissions de normalització lingüística, insistírem en què les hores que es contemplen actualment en els criteris de quota no basten per a res i que aquestes hores hauriesn de ser no només preceptives sinó que també haurien de quedar establertes als criteris de quota i no formar part de la bossa geral d'hores que tengui el centre.
 • Seguint amb el PALIC, demanàrem que es cobreixin les necessitats indicades al document dels experts sobre la figura del coordinador d'acollida, un pla escrit en la llengua pròpia del nouvingut, l'assignació dels recursos humans i materials necessaris, formació inicial i permanent del professorat a curt i llarg termini, criteris clars, organització d'aules d'acollida, durada suficient dels programes per a garantir la integració, etc.
 • Pel que fa als desdoblaments, reivindicàrem una vegada més que la matèria de català hauria de comptar com a mínim amb les mateixes hores de desdoblament que la matèria d'anglès.
 • Quant a mesures de caire més ampli i sobre altres aspectes que també es contemplen al document de la comissió d'experts, demanàrem com preveu el govern actual incidir en els mitjans de comunicació, pregunta a la qual no obtinguérem resposta.
 • Insistírem també en algunes dades extretes de l'Enquesta d'usos lingüístics a les IB al 2014 que palesen un cop més la necessitat de treballar en la normalització del català:
 1. El 40% de la població de les IB del 2014 no havia nascut a les Illes.
 2. La llengua inicial o primera dels habitants de les IB segueix el següent repartiment: castellà en un 48.6%, català en un 37,9% i altres en un 13,5%
 3. En la població adulta, només un 34% està interessada en aprendre català o millorar-ne el coneixement.
 4. En general, els resultats de l'enquesta mostren que no hi ha cap ús en el qual el català sigui la llengua més emprada pel conjunt dels enquestats.

Oposicions: mesa sectorial estatal de 7 de novembre


Ahir 7 de novembre va tenir lloc una nova mesa sectorial d'educació a Madrid, amb el director general d'Avaluació i cooperació territorial i diversos sindicats d'àmbit estatal, per tractar sobre la modificació del model d'accés. Les dades més contrastades a partir de les informacions publicades són les següents:
 • Es ponderarà l'oposició un 60% i el concurs un 40%.
 • Es neguen a retirar el caràcter eliminatori de les proves.
 • El MEC proposa treure una bolla més a l'elecció de temes dels opositors.
 • Accepten augmentar a 10 anys el nombre màxim d'anys per obtenir 7 punts d'experiència.
 • El 2018 es mantindran els temaris. Properament sortiran els esborranys dels nous.
 • La formació acadèmica es computarà a part de la permanent.
 • Remarquen que aquests processos són per estabilitzar plantilles, no per consolidar les persones que ocupen les places.
 • Es manté l'objectiu estatal de reduir la taxa d'interins al 8% en cinc anys.
Per cert, a les reunions amb les CCAA el MEC usurpa la veu dels representants de Catalunya per l'aplicació del 155.

Vegeu informació sobre la mesa de 26 d'octubre.

dimarts, 7 de novembre de 2017

Dissabte 11, manifestació per la llibertat dels presos polítics


MANIFESTACIÓ cívica i pacífica per a reclamar la LLIBERTAT dels presos polítics, denunciar les accions de l'Estat i reclamar DEMOCRÀCIA.
 • Dissabte 11 a les 17 h
 • Plaça d'Espanya, PALMA
Vine amb un llaç groc
Hi hem de ser tots!
PASSA-HO!
La brutalitat de l'Estat ha de tenir resposta.


Convoca: Coordinadora d'Entitats per la Democràcia

dilluns, 6 de novembre de 2017

Xerrada d'orientació sobre oposicions


A càrrec de M. Isabel Ponsetí

Dimecres, 8 de novembre, a les 17,30

Lloc: IES Antoni Maura (Carrer del Perú, 4, Palma) Vegeu ubicació AQUÍ.

Activitat gratuïta
 • Tècniques per combatre el pànic escènic
 • Presència corporal i domini del llenguatge no verbal
 • Llenguatge verbal i aprenentatge de tècniques d'oratòria
 • Perfil del comunicador

Organitza: UOB Ensenyament

Us hi esperam!

Oposicions: mesa sectorial d'Educació a Madrid


Dijous 26 d’octubre va tenir lloc una Mesa Sectorial d’Educació a Madrid, amb el MECD i els sindicats amb representació a nivell estatal, per tractar la planificació de les oposicions docents dels propers anys.

Segons han publicat alguns dels assistents, la proposta inicial del Govern espanyol consistiria a reduir la taxa d’interins al 8% a través de tres ofertes d’ocupació pública (2017-2019) executades en cinc convocatòries des del 2018. La intenció seria que l’any 2018 i 2020 es convoquin oposicions de Secundària, FP i Règim Especial, l’any 2019 i 2021 de Mestres, i el 2022 de tots els cossos docents.

Sobre aquest termini de cinc anys, recordam que la Conselleria fa comptes treure totes les places en només tres anys (2018, 2019 i 2020). Vegeu la nota de premsa del Consell de Govern de divendres passat:

L'oferta pública d'ocupació es va publicar dissabte al BOIB.

Els representants del Ministerio afirmaren que hi ha acord unànime amb les comunitats autònomes per no canviar els temaris de cara a les oposicions del 2018 però sí per a les següents convocatòries. Seguidament informaren que s’estan actualitzant els temaris i que s’enviaran als sindicats abans de passar per una nova Mesa.

Pel que fa a les proves, el MECD proposa:

- Una lleugera modificació en el RD 276-2007: es pretén augmentar fins a 7 punts l’experiència docent.

- Que la fase d’oposició pesi un 60% i la de concurs un 40%. Les proves continuarien essent eliminatòries.

Es preveu que demà, 7 de novembre, continuïn les negociacions entorn a l’aplicació del «Acuerdo para la Mejora del Empleo Público» de 29 de març per tractar, bàsicament, les modificacions del barem i el percentatge de la fase de concurs. En aquesta trobada el Ministerio també presentaria els esborranys dels nous temaris per a les oposicions que tinguin lloc a partir de l’any 2019.

UOB denuncia la Conselleria per incomplir el dictamen de Riscos Laborals


COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, ha denunciat la Conselleria d'Educació a Inspecció de Treball per incomplir les indicacions del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, que l'insta a "augmentar el nombre de docents d'acord amb les ràtios i amb l'especial dificultat de l'alumnat NESE", "en un termini no superior a diversos mesos", a les 13 escoles públiques denunciades el passat 28 de març.

Aquest curs la Conselleria continua assignant docents de suport a mitja jornada als centres amb ràtios d'aula que superen els límits legals, una mesura que ja es va demostrar insuficient el curs passat, tal com queda reflectit a l'informe del Servei de Prevenció, perquè els suports no arriben a tots els grups ni a totes les matèries, ni solucionen la manca d'espai a les aules.

Cal recordar que l'informe recull una "queixa majoritària respecte a l'espai físic" i constata que als 13 centres hi ha 21 aules en total que no compleixen la superfície mínima legal per alumne (2 m2 a 2n cicle d'infantil i 1,5 m2 a primària). Els tècnics insten a "fer un estudi per adequar el nombre d'alumnes a l'espai necessari", "en qüestió de diverses setmanes", i no ens consta que s'hagi duit a terme d'ençà que el Servei de Prevenció va lliurar l'informe a la Conselleria a finals de juny.

Si bé el Director General de Planificació ha declarat a la premsa que Inspecció de Treball "ha considerat suficients" les mesures adoptades, ni la Conselleria ni Inspecció de Treball no ens han facilitat els documents que ho acreditin, tot i que els tenim demanats des de fa un mes. Direcció General de Planificació també continua sense facilitar-nos les dades de ràtios actualitzades per nivells i centres, que tenim demanades des d'abril i vam reclamar a la Direcció General de Transparència el mes de juny.

La Direcció General de Planificació ens va facilitar les ràtios per nivells i centres educatius per primera i darrera vegada l'octubre de 2016. Les xifres poden haver augmentat, tenint en compte que el balanç final del curs passat va ser d'uns 1.500 alumnes més i a finals de setembre d'enguany s'havien matriculat 2.132 alumnes nous.

Palma, 3 de novembre de 2017

dBalears.cat

Última Hora:

divendres, 3 de novembre de 2017

Convocatòria de borses d'interins per al curs 18-19

Les principals NOVETATS per a la convocatòria de borses d'interins per al curs 2018-19, després de la MSE d'ahir 2/11/17 són les següents:

CALENDARI
 •  El termini per a realitzar el tràmit telemàtic per apuntar-se a les borses s'obrirà del 13/11/17 al 15/1/18
 • Tot i el desacord manifestat per la totalitat dels sindicats amb aquest avançament del calendari que no ha permès fer les negociacions amb el temps suficient i que perjudica els interins a l'hora d'entregar formació, entre altres, la Conselleria manté l'avançament i confirma que aquestes noves dates d'inscripció seran les habituals en els propers anys per tal de centrar-se en l'organització de les oposicions durant el segon trimestre.

ORDRE DELS INTERINS A LES BORSES
 • Els interins I, és a dir, aquells que han estat tutoritzats (han treballat 30 dies consecutius a un mateix centre escolar amb posterioritat a l'1/9/08) continuaran ordenant-se segons la puntuació resultant de l'aplicació del barem complet (Annex 3 de la convocatòria de borses)
 • Els interins S, que són els que no han estat tutoritzats, i que fins ara eren ordenats per dies treballats i, en cas d'empat, per nota mitjana d'expedient acadèmic, passen a ordenar-se segons la puntuació resultant de l'aplicació d'una part del barem, en concret, els apartats 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5. No se'ls baremarà, doncs, l'apartat 2.6 de formació permanent. Així, se'ls baremarà:
 1. L'experiència docent, tant a centres públics com concertats o privats
 2. L'experiència docent com a professor visitant a l'estranger
 3. L'experiència docent a universitats públiques
 4. La nota mitjana de l'expedient acadèmic del títol al·legat com a requisit per formar part de la borsa
 5. Doctorats i premis extraordinaris
 6. Altres titulacions universitàries
 7. Titulacions de Règim especial (Conservatori, EOI)
 8. Titulacions de català diferents de l'EOI
 • En aquest apartat, la demanda de UOB ha estat sempre que tots els interins siguin baremats de la mateixa manera, tal i com s'acordà i ratificà en diferents assemblees i, per tant, consideram insuficient que als interins S no se'ls apliqui el barem complet raó per la qual, i entre altres, no aprovàrem la proposta de la Conselleria.
 • És important recordar també que a l'hora de les adjudicacions, primer s'adjudica plaça a tots els interins ja tutoritzats (grup I) i, a continuació als interins S (els que encara no estan tutoritzats)
 • L'argument de la Conselleria continua sent que no es pot computar enguany la formació permanent a la totalitat d'interins perquè la D.G. d'FP i Formació Permanent no té personal suficient per a introduir i registrar totes les activitats de formació presentades al registre pels interins. 

MODIFICACIONS EN EL BAREM
 • La D.G. de Personal Docent ha introduït una modificació als valors del barem: l'apartat 2 de l'annex 3 de la convocatòria de borses, que fins ara permetia sumar un màxim de 30 punts per la formació, tant acadèmica com permanent, passa a poder acumular fins a 32 punts els quals equivalen a 1.600 hores de formació (a 0,020 punts per hora)
 • Hem de recordar que la proposta de la inicial de la Conselleria el dia 20/10/17 era d'augmentar el valor de la formació fins a 40 punts, proposta que, davant les queixes de tots els sindicats, baixà a 35 punts a la MTE del 27/10/17 i ho deixà a 32 a la MSE d'ahir.
 • Des de UOB defensàrem també l'acord de l'assemblea de demanar que l'augment del valor d'aquest apartat sigui el més escalonat possible.
 • La resta d'apartats i valors del barem es mantenen com ara. Podeu consultar-los a les pàgines 6 i 7 de la nostra Guia d'interins per al curs 17-18.
 • Sobre el barem, no s'acceptaren les propostes de UOB de valorar l'experiència docent a universitats privades, a Escoles de Música, Llars d'Infants i Escoles Bressol, o l'antiguitat a borses i l'experiència laboral no docent relacionada amb l'especialitat. Tampoc s'acceptà la nostra proposta que el valor de l'experiència com a professor de religió computi com si fos experiència a la concertada, és a dir, la meitat que l'experiència a la pública.

 TERMINIS EXCEPCIONALS
 •  En general, els mèrits o requisits no presentats abans del 15/1/18 (darrer dia per a apuntar-se a borses) no es computaran a l'hora de determinar la puntuació d'un interí.
 • Sí que s'estableixen però uns terminis extra per a presentar la titulació de la formació pedagògica i didàctica (Màster o Curs equivalent) i/o la capacitació de català. Així, tant una com l'altra es podran presentar a partir de l'endemà que s'hagin publicat les llistes definitives d'admesos i exclosos a borses per al curs 18-19 (cosa que probablement ja serà pel juny del 2018) i fins al dia anterior en què es publiqui la convocatòria de borses per al curs 2019-20. D'aquesta manera, els exclosos per català o per formació pedagògica, tot i no poder optar a adjudicacions de l'estiu, sí que podran participar de la primera adjudicació de setembre si presenten la documentació abans de dia 1/9/18
 • Per altra part, la Conselleria acceptà la demanda de UOB que també pugui tenir-se en compte la tutorització dels interins que la superin entre el 15/1/18 (darrer dia per apuntar-se a borses) i el 30/6/18 de manera que aquest col·lectiu també estigui disponilbe per a substitucions a partir de l'1/9/18. Aquest acord, però, no figura escrit a cap dels esborranys treballats i haurem d'esperar que la convocatòria de borses per al curs 18-19 es publiqui al BOIB per a confirmar que la nostra petició ha estat realment recollida.
 • Tot i això, la D.G. de Personal Docent no acceptà la nostra proposta de considerar tutoritzats els interins S que ja superen els 30 treballats amb anterioritat a l'1/9/2008.

 SELECCIÓ D'OPCIONS
 •  Com sempre, és en el moment en què l'aspirant fa el tràmit per apuntar-se a borses quan l'interí indica a quines illes vol treballar, si està disposat a acceptar mitges jornades o places itinerants o d'especial dificultat.
 • En aquest sentit, enguany s'introdueix la novetat que, un cop formades les borses, els aspirants disponibles que participin de les adjudicacions setmanals de substitucions podran ampliar les opcions seleccionades el dia en què s'apuntaren a borses i podran així afegir illes o tipus de jornada.  Aquesta ampliació d'opcions serà efectiva a partir del dia en què l'interí les afegeixi.
 • El que no es podrà fer serà reduir opcions de les seleccionades inicialment ni afegir-hi especialitats o funcions noves que no tenguessin reconegudes al moment de tancar la inscripció a borses.

 BORSA ÚNICA vs BORSES PER COSSOS
 • També per acords d'assemblea, des de UOB continuàrem demanant la borsa única i no per cossos, és a dir, que els interins no s'ordenin com ara en què se separen les funcions de mestres, secundària, FP i règim especial sinó que tots formin part d'una sola llista.
 • La Conselleria manté que està disposada a valorar aquesta possibilitat en el moment en què hi hagi unanimitat entre els sindicats en demanar-la. A la MSE d'ahir, quatre sindicats ens manifestàrem a favor de la borsa única i dos ho feren a favor de les borses per cossos.

ADJUDICACIÓ CREMALLERA
 • L'adjudicació cremallera seria una conseqüència directa d'aplicar la borsa única i bàsicament consistiria en què es podria respectar l'ordre de preferència en què l'interí ordena les places a què pot optar en les adjudicacions.
 • UOB demanà que mentre no s'apliqui la borsa única, com a mínim sí que s'apliqui l'adjudicació cremallera i no s'apliqui l'actual ordre d'adjudicació en què primer s'adjudiquen totes les places d'infantil i primària, després les de secundària, després les d'FP i finalment les de règim especial
 • La resposta de la Conselleria és que no saben de cap altra comunitat autònoma que segueixi aquest sistema per la qual cosa diuen no tenir garanties suficients que aquest sistema es pugui dur a terme.

PROFESSORS TÈCNICS D'FP
 •  Vam insistir en demanar l'eliminació del requisit d'una titulació superior als tècnics especialistes d'FP ja que consideram que la negativa a fer-ho continua sense estar fonamentada donat el marge que té la Conselleria per decidir els criteris.
 • L'Administració continua sense acceptar la nostra proposta ni argumentar la seva decisió.

COBRAMENT ESTIU INTERINS
 •  Quan demanàrem si la Conselleria ja sap com ho farà per complir el seu compromís de pagar l'estiu del 2018 als interins que durant el curs actual hagin treballat un mínim de cinc mesos i mig, la resposta de la D.G. de Personal Docent fou que aquest tema queda pendent de passar per Mesa però que en principi sembla que el cobrarien els interins que hagin treballat cinc mesos i mig, continus o discontinus, sempre i quan la seva darrera data de cessament sigui el 30/6/18 ja que un cessament a 30 de juny permet fer una ampliació de contracte que cobreixi el pagament de l'estiu mentre que un contracte amb una data diferent de cessament implicaria fer un nou nomenament per al juliol, fet que digueren no ser possible.

OPOSICIONS 2018
 • Sobre el rumor que les oposicions del 2018 podrien començar al mes d'abril, la Directora General de personal Docent digué no tenir-ne cap notícia.
 • Pel que fa a possibles modificacions de normativa estatal d'oposicions, el Cap de Gestió comentà que sembla que se'n farà una revisió però que no se sap quan. Comentaren que potser les modificacions es limitin a augmentar el nombre de bolles que es treuen a l'hora de triar el tema.
 • Pel que fa a la possibilitat d'aconseguir que les diferents proves i fases de les oposicions no siguin eliminatòries, la Conselleria explicà que el seu vot a Madrid fou a favor de no eliminatòries però que el Ministeri prefereix que continuïn sent-ho.
 • En tenir més informació sobre el tema, continuarem informant.


Us pot interessar també llegir la nota de premsa de la conselleria sobre la Mesa Sectorial d'ahir.


CONCENTRACIÓ LLIBERTAT PRESOS POLÍTICSLa jutgessa de l'Audiència Nacional ha dictat PRESÓ SENSE FIANÇA PER ALS 8 CONSELLERS que han anat a declarar a Madrid, acusats d'un delicte de rebel·lió, sedició i malversació.

Per això CONCENTRACIÓ LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS

Dia 3 de novembre a les 19:00

Plaça de CORT a Palma

Comparteix-ho!

dijous, 2 de novembre de 2017

Nova mesa sectorial sobre convocatòria de borses


UOB Ensenyament no ha donat l'aprovació al que plantejava la Conselleria perquè no es compleix fer llista i baremació úniques. La DG de Personal Docent diu que no es podrà baremar la formació permanent als interins S per manca de personal a la DG de Formació Professional i Formació del Professorat.

Està previst apujar la valoració de la formació de 30 a 32 punts per evitar impugnacions per no equilibrar progressivament les puntuacions del barem.

Hem insistit a demanar l'eliminació del requisit de titulació superior a tècnics especialistes de FP. Consideram que la negativa continua sense estar fonamentada, donat el marge que té la Conselleria per decidir els criteris.

Hi haurà una mesa sectorial per concretar com es pagarà l'estiu als interins.

Properament tendreu més informació.

dimarts, 31 d’octubre de 2017

L'Assemblea de Docents considera insuficient la proposta de pressupostos pel 2018 destinats a educació i demana al govern incrementar la partida per arribar al 5 % de PIB

 

 

Reproduït del blog de l'Assemblea de Docents: 

 

La Coordinadora de l’Assemblea de Docents lamenta que la despesa prevista per educació al 2018 continui estancada al voltant del 3% del PIB des de fa 10 anys i adverteix que les xifres no garanteixen els recursos necessaris per tenir una educació pública de qualitat.

 

Si trobau que l’educació surt cara, provau la ignorància (Robert Orben)

Avui hem conegut el projecte de pressupostos del Govern de les Illes Balears per al 2018. La previsió de despesa de la Conselleria d’Educació i Universitat és de 935.008.458 euros, 65 milions d’euros més que el darrer pressupost i, com de ben segur sentirem dir aquests dies, la major d’un govern de Balears dedicada a l’educació.

Tanmateix, més enllà de la publicitat institucional, en termes relatius constatem que la despesa en educació així prevista continua en el 3.0% sobre el PIB per al 2018. Ens trobam de nou igual que el curs passat, en què la comunitat educativa demanava un increment de la inversió en educació per anar més enllà del 3% sobre el PIB, indicador que a Balears s’ha mantingut constant durant aquests darrers 10 anys, per davall del 4% de l’estat i lluny del 5.5% de la mitjana dels països de la Unió Europea.

L’augment de la despesa prevista de la CAIB en un 7.2% no es tradueix en la mateixa proporció en la despesa prevista en educació (5.9%). Queden enrere els compromisos electorals d’arribar a un 5% del PIB o de créixer cada any un 10% en la inversió en ensenyament del total del pressupost, i a una enorme distància del compromís assumit per aquest Govern en el Pacte per a l’Educació, ara en tràmit al Parlament, d’arribar al 7% del PIB. Recordam al Govern que per complir el seu compromís electoral haurien d’incrementar la proposta fins a 1.549.000.000 d’euros i per arribar al que signaren en el document d’Illes per un Pacte al voltant de 2.169.000.000. Xifres significativament més altes a les que el Govern dedica en aquesta proposta de pressupostos per al 2018.

Són uns pressupostos que, en la línia dels darrers anys, no seran suficients per atendre l’augment sobrevingut de matrícula, reduir el nombre d’alumnes per aula, cobrir els costos del pla d’infraestructures, disposar de la dotació necessària per atendre a la diversitat, finançar els esforços d’innovació educativa dels centres i tantes altres necessitats. Uns pressupostos que, en definitiva, no ens garantiran els recursos per començar el canvi de tendència a les Balears cap a una educació pública i de qualitat.

dilluns, 30 d’octubre de 2017

El pressupost educatiu no arribarà als mil milions


Els Projecte de pressuposts de la CAIB per a 2018 preveu 935,01 milions d'euros per a Educació, encara lluny dels més de mil milions que fa temps que reclama la comunitat educativa.

Si bé aquesta quantitat representa 52,43 milions més que el 2017, només és el 18,66 % d'un total de 5.008,81 milions, mentre que els 882,58 milions de 2017 eren el 18,91%. És a dir que percentualment hi ha una rebaixa i es continua sense complir l'Acord de governabilitat, que es comprometia a la “Recuperació dels pressuposts d'Educació i increment progressiu durant la  legislatura”, perquè els 759 milions de 2011, descomptada la seixantena de milions que aleshores anaven a Cultura, Política lingüística i Joventut, suposaven el 22,42% del pressupost total.

Per altra banda els 935,01 milions suposarien un 3,06% del PIB previst per a 2018 (*), també lluny, una vegada més, del 5% al qual s'havia compromès a arribar el PSOE de forma progressiva al seu programa electoral.

Del total de 5.008,81 milions dels pressuposts, 922,27 milions aniran a pagar deute. Recordem que l'Estat espanyol, segons el Govern balear, ens deu 5.000 milions degut al sistema de finançament, que l'Estat ha reconegut que es queda el 48% dels nostres imposts, uns 3.500 milions anuals, i que aquest mateix Estat en reclama més de 6.000 milions que ens ha deixat a través del FLA.


(*) PIB segons les previsions del Projecte de pressuposts (pàg. 4):
 • PIB 2016 (definitiu): 28.460.988.000 euros
 • PIB 2017 (previsió +3,8%): 29.542.505.544 euros
 • PIB 2018 (previsió +3,5%): 30.576.493.238 euros

divendres, 27 d’octubre de 2017

PER LA DEMOCRÀCIA I L'AUTOGOVERN, NO AL 155

 
Concentració contra l'assalt a les institucions democràtiques catalanes i per denunciar la incapacitat de diàleg del Govern estatal. Volen segrestar un Parlament democràticament elegit, volen destituir un Govern  democràticament constituït, volen intervenir i fer callar uns mitjans demòcraticament gestionats: no al 155!

🕰 20:00
🏛 Plaça de Cort de Palma
🗣 Coordinadora d'Entitats per la Democràcia

Concurs de trasllats: novetats del tràmit telemàtic


NOTA: El procés que s'explica a continuació es preveu que es pengi a la web dilluns o dimarts. Prèviament miraran de penjar un accés al tràmit dins la web de la Direcció General de Personal perquè es pugui consultar. Ara mateix només podem traslladar-vos les explicacions que ens han donat avui dematí els tècnics informàtics de la Conselleria. Recordam que el tràmit és del 30 d'octubre al 20 de novembre.
 
La principal novetat del procés és que es podrà veure el barem abans, dins el Portal del Personal, i també dins el tràmit.

Dins el Portal del Personal apareixerà un Accés al full de barem on hi constarà la formació permanent amb els cursos i la puntuació. Si heu superat el màxim de 6 punts de formació no cal que aporteu més cursos perquè tanmateix no computen. Als funcionaris en pràctiques només se'ls compta la nota d'oposicions.

PANTALLES DEL TRÀMIT TELEMÀTIC:
S'hi ha d'entrar des del Portal del Personal amb usuari i contrasenya.
 1. Dades personals.
 2. Dades de destinació.
 3. Modalitat de concurs. Superada aquesta pantalla queden registrades les dades per a una posterior recuperació i finalització, si cal.
 4. Assistent del tràmit, on torna a aparèixer el barem.
 5. Compromís, on haureu de dir si estau d'acord amb la baremació o no. Si clicau que no, quedarà com un pre-registre.
 6. Preferències de destí: especialitat, centre i localitat. Hi haurà una opció "mapa" per seleccionar localitat, barriades, etc.
 7. Política de privacitat.
 8. Resum.
 9. Obtenció de PDF.
Places de PT a aules UEECO:
 • Es poden demanar places de primària i secundària, amb codis diferents.
 • Els funcionaris en pràctiques no estan obligats a seleccionar-les.
 • Les places actualment ocupades per tutors no surten a l'oferta.

Convocatòria de borses d'interins 18/19: esborrany i MTE del 26 d'octubre

El primer esborrany de la propera convocatòria de borses d'interins per al curs 2018-19 es dugué ahir a Mesa Tècnica. Us passam un resum dels punts més importants que es tractaren.

El segon i darrer esborrany, que us farem arribar tot d'una que ens arribi, es durà a Mesa Sectorial la setmana que ve, probablement dijous 2/11/17.


CALENDARI
 • La principal novetat és que s'avança molt el termini per a apuntar-s'hi que, si no hi ha canvis durant la setmana que ve, s'obrirà 13/11/17 i es tancarà el 15/1/18 fet que suposa un avançament de cinc mesos respecte a les dates habituals. L'argument de la Conselleria per a tal canvi de calendari és el d'avançar feina per, durant el segon trimestre, poder centrar-se en la convocatòria d'oposicions del 2018.
 • Tot i aquest avançament, però, les llistes provisionals i definitives d'admesos i exclosos, no es publicaran fins a les dates habituals, és a dir, fins al maig o juny. La raó d'aquesta espera per a la publicació de llistes seria que la DG d'FP i Formació del Professorat duu cinc mesos de retard en la introducció dels cursos de formació presentats a registre pels interins I (aquells ja tutoritzats). Aquest retard, unit al fet que es computarà la formació presentada fins al 15/1/18 (darrer dia per apuntar-se a borses), fa que no es pugui baremar tot d'una un cop acabat el termini d'inscripció a borses. Qualsevol sol·licitud de reconeixement de cursos que es presenti a registre, s'ha de dirigir a la D.G. d'FP i Formació del Professorat.

INTERINS S
 •  Des de UOB vam tornar a demanar que s'apliqui tot el barem a tots els interins (siguin I o S) i que a més es computi l'antiguitat a llistes, demandes que, a més de la borsa única, duim fent des del març de 2015 pels acords presos i reiterats en assemblea.
 • Cal recordar també que a les Meses dels dies 3, 11 i 22/3/16, la Conselleria afirmà que al curs 2018-19 tothom seria baremat cosa que de moment no es duia a terme per falta de recursos i problemes informàtics i que no era suficient que als interins S només se'ls baremàs la nota d'expedient acadèmic. A la MSE del 31/3/16, la Conselleria reiterà la possibilitat de baremar els interins S al curs 18-19. A les Meses dels dies 13 i 16/2/17, Personal Docent tornà a dir que el 2018-19 se cercaria una solució per al barem dels interins S.
 • A dia d'avui i esborrany en mà, la proposta de la Conselleria per als interins S és baremar-los tots els camps manco el de la formació permanent. És a dir, per al curs 2018-19, es baremaria als interins S els apartats de: experiència docent, expedient acadèmic, doctorats i premis extraordinaris, altres titulacions universitàries, titulacions d'ensenyaments de règim especial (EOI i Conservatori) i titulacions de català.
 • L'argument de la D.G. de Personal Docent per deixar de baremar la formació permanent als interins S és que la D.G. d'FP i Formació del Professorat al·lega no disposar de recursos per a introduir dins el sistema informàtic la formació permanent dels interins S abans que es publiquin les llistes dels admesos a les borses del curs 2018-19, tasca que potser podria estar acabada de cara a baremar-se al curs 2019-20.

LLISTA ÚNICA I ORDRE D'ADJUDICACIÓ
 •  Com també feim des del març del 2016, tornàrem a demanar que la borsa d'interins no es fragmenti en cossos sinó que s'organitzi com a una única borsa i que en les adjudicacions es respecti l'ordre de preferència en què l'interí ordena les places a què pot accedir independentment del cos al que pertanyi cada plaça.
 • Pel que fa a la borsa única, la Conselleria rebutja aquesta possibilitat mentre no hi hagi consens entre els diferents sindicats en aquesta demanda.
 • Quant a l'ordre d'adjudicació de les places, la Conselleria presenta dues possibilitats entre les quals s'haurà de decidir la setmana que ve:
 1. Continuar com fins ara adjudicant un cos rere l'altre: primer s'adjudiquen totes les places d'Infantil i Primària, després les de Secundària, en tercer lloc les places d'FP i finalment les de Règim especial (EOI, música, arts escèniques, arts plàstiques i disseny)
 2. Fer dos blocs d'adjudicacions: en primer lloc s'adjudicarien simultàniament les places d'Infantil, Primària, Secundària i FP permetent respectar l'ordre de preferència en què cada interí les seleccionàs. A continuació, s'adjudicarien les places d'EOI, les de professors de música i arts escèniques, les de professors d'arts plàstiques i disseny i les de mestres de taller respectant també l'ordre de preferència entre aquestes.

REQUISITS TÈCNICS ESPECIALISTES FP
 • L'excepcionalitat que permet ocupar places d'FP a tècnics especialistes sense titulació universitària continua igual: no s'han acceptat les nostres reivindicacions en defensa d'aquest col·lectiu al qual només li queden quatre anys per a poder continuar impartint si no es treuen un grau que aparegui a l'Annex IV

Continuarem informant.

UOB reclama estudis de balls populars de les Balears al Conservatori


FOTO: Facebook Conservatori de Música i Dansa de Mallorca

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear reclama que el Conservatori Professional de Música i Dansa inclogui els balls populars de les Balears a l'oferta d'Estudis de Dansa. Actualment el Conservatori de Mallorca ofereix estudis de dansa espanyola com a assignatura del grau elemental i com a especialitat del grau professional, i per "dansa espanyola" s'entén exclusivament el flamenc, propi d'Andalusia, segons un Real Decreto de 2007.

Per contra els balls populars i la música tradicional de les Balears només apareixen com a part de l'assignatura Folklore, que disposa d'una hora setmanal dins els estudis professionals, mentre que al flamenc se n'hi assignen fins a deu. L'oferta reglada d'aquests estudis comporta també, per exemple, la contractació de "cantaores" com a especialistes per acompanyar els "bailaores" i "bailaoras".

Consideram totalment discriminatòries aquestes diferències i ens demanam com s'ho prendrien a Màlaga o Sevilla, si els seus conservatoris oferissin deu hores setmanals de jotes i mateixes i només uns minuts de flamenc. Exigim que l'ensenyament reglat potenciï al màxim els nostres balls, músiques i tradicions, que són una riquesa cultural que només nosaltres podem aportar al món, mentre que el flamenc ja disposa de la maquinària de l'estat espanyol per a la seva difusió.

Palma, 25 d'octubre de 2017

 
 

dimarts, 24 d’octubre de 2017

Nous criteris de tipologia de centres per assignar equips directius


També avui dematí en mesa sectorial han quedat aprovats els nous criteris per determinar la tipologia de centres i assignar equips directius. Com vam informar, s'aplicaran el proper curs i es tornaran a revisar, en general, cada quatre anys. S'hi introdueixen, entre altres novetats:
 • Centres d'educació especial
 • Centres integrats d'EI i EP i ensenyaments elementals de música
 • Centres integrats de formació professional
 • Centres integrats d'EI, EP i secundària (escola-IES).

Respecte a l'esborrany, els CEIP de tipus A (més de 53 unitats) i B (de 27 a 53 unitats) passaran a tenir dos caps d'estudis, i no un cap d'estudis més un d'adjunt segons deia el redactat inicial, perquè la figura de cap d'estudis adjunt no existeix a primària. Per altra banda a les Balears no hi ha centres de tipus A, però s'ha hagut de mantenir la classificació degut a la normativa estatal del concurs general de trasllats. De tipus B hi ha uns sis o set casos.

Han admès la nostra demanda que l'agrupament mínim per computar com a unitat als Ensenyaments superiors de disseny continuï essent de 18 alumnes, com a les escoles d'art als criteris de 2010, i no de 20 com deia l'esborrany.

En els centres integrats d'EI i EP els equips directius seran considerats de secundària. En els CEIP integrats d'ensenyaments elementals de música, el cap d'estudis de música que s'hi assigni serà considerat de secundària.

Segons han reconegut els representants de l'Administració a preguntes nostres, les mesures previstes no resolen la manca de personal administratiu als centres d'infantil i primària. Han informat que la Conselleria fa gestions per corregir la situació dins aquesta legislatura.

Aprovat el programa de reforç de 4t d'ESO

El director general de Planificació, Antonio Morante

Avui dematí s'ha aprovat en mesa sectorial el Programa de Reforç de l'Aprenentatge per a Quart d'ESO (PRAQ). Com ja vam informar, el programa està pensat per a l'alumnat procedent de PMAR però també hi tenen cabuda els repetidors amb una o més pendents, els repetidors de 3r d'ESO que no promocionarien a 4t i els alumnes de 4t que no titularien (apartat 5.3). Els alumnes tindran un grup de referència i es desdoblaran les matèries lingüístiques i matemàtiques. Els centres disposaran de 12 hores addicionals de quota, més aquelles que puguin aportar els recursos del centre. El mínim de 10 alumnes i màxim de 15 podran ser superats amb l'autorització d'Inspecció.

L'esborrany no experimentarà gaires canvis, llevat dels següents a sol·licitud d'Inspecció educativa, segons hem pres nota durant la mesa:

- S'afegirà al punt 4. Condicions d'accés de l'alumnat, apartat 3, una possibilitat més:
 • "e) Alumnat que va accedir per la via d'incorporació tardana al sistema educatiu i es va matricular al curs inferior al que li correspondria per edat."
Al punt 5. Configuració i estructura del programa, apartat 1, s'hi afegirà la frase següent (la destacam en negreta):
 • El PRAQ es desenvoluparà, quant a criteris pedagògics, metodologia, programació didàctica, organització de recursos i criteris i procediments d’avaluació, de manera que contribueixi al desenvolupament de les competències clau i a la consecució dels objectius de l’etapa de forma activa, afavorint la integració de matèries en àmbits, el treball globalitzat, la resolució de problemes i el treball per projectes.
La Conselleria calcula que suposarà la dotació de 40 docents més. Tots els sindicats hem coincidit en assenyalar que l'assignació de 12 hores és insufucient.

Per part d'UOB hem fet constar que la implantació d'aquest programa és la demostració del fracàs anunciat del PMAR i la LOMCE. Hem reclamat una vegada més una major inversió per reduir ràtios i contractar més docents per combatre el fracàs escolar, i hem advertit que en el cas de les Balears les dificultats d'aprenentatge van lligades molt sovint a l'alumnat nouvingut, mentre la Conselleria continua sense adjudicar a la quota els docents del PALIC. Hem tornat a demanar que es doti els centres amb alumnat nouvingut amb un docent a mitja jornada com a mínim.

Segons ha dit el director general de Planificació a preguntes nostres, a finals de setembre s'havien matriculat 2.132 alumnes nous i ara la xifra davallaria amb una mitjana de 10 diaris. El balanç final del curs passat va ser d'uns 1.500 alumnes, 400 d'ells matriculats a FP.

dilluns, 23 d’octubre de 2017

Centres amb amiant "confinat"


Segons hem pogut saber, en algun centre educatiu de Mallorca amb elements d'amiant s'ha optat pel segellat (confinament) en lloc de la retirada del material. La «Guia de bones pràctiques en operacions amb risc d'amiant» (CAIB 2007) explica que aquesta solució és més econòmica però s'ha de senyalitzar la zona advertint de la presència d'amiant i fer inspeccions periòdiques per garantir-ne el bon estat.

Davant això hem demanat a l'IBISEC:
 • En quins centres educatius i en quins elements l'IBISEC ha optat pel segellat del fibrociment i per quin motiu s'ha decidit aquesta solució.
 • Quin pla de revisions i inspeccions s'ha previst i si s'ha senyalitzat la zona advertint de la presència d'amiant.
Avui ja fa tres setmanes que hem registrat la pregunta i encara no hem rebut resposta.

divendres, 20 d’octubre de 2017

UOB acusa 'Plis Educación' de posar docents en el punt de mira del feixisme violent


COMUNICAT DE PREMSA

UOB Ensenyament acusa l'associació "Profesores Libres de Ingeniería Social (PLIS)" d'actuar amb mala intenció amb la difusió de fotos de docents d'un institut de Mallorca, amb els rostres encerclats amb vermell, i de facilitar-les a mitjans com El Mundo i mallorcadiario.com, que les han publicades.

Les fotos corresponen a un acte impulsat pels alumnes en defensa de la democràcia i els drets fonamentals que va tenir lloc en temps del pati, l'endemà de la repressió violenta de les forces de seguretat de l'estat contra els ciutadans que participaven en el referèndum català. Aquest acte queda perfectament emparat per la legislació educativa vigent, que arran de la Recomanació (2002)12 del Comitè de Ministres del Consell d'Europa sobre l'Educació per a la Ciutadania Democràtica estableix que "l'educació per a la ciutadania democràtica és essencial per promoure una societat lliure, tolerant i justa i que contribueix a defensar els valors i principis de la llibertat, el pluralisme, els drets humans".

La publicació de les fotos es produeix després de les accions violentes de l'extrema dreta d'aquests darrers dies, de les quals en vam tenir una bona mostra el passat dissabte 7 d'octubre a Palma durant una manifestació per la unitat d'Espanya. Des d'UOB advertim que si algun dels docents assenyalats és objecte de la més mínima agressió, amenaça, coacció, etc., la responsabilitat recaurà sobre els membres de PLIS i els mitjans que han reproduït les fotos per haver-los posat en el punt de mira del terrorisme feixista, una acció malentranyada i amb intenció d'intimidar que els podria convertir en còmplices d'un delicte d'odi.

Palma, 20 d'octubre de 2017

El Comitè Intercentres de Mallorca aprova el Servei de Prevenció de riscos laborals


Avui dematí el Comitè Intercentres de Seguretat i Salut de Mallorca, reunit a la Conselleria d'Educació, ha aprovat l'esborrany de Decret de Servei de Prevenció de riscos laborals per al personal Docent.

L'esborrany ja va passar per la mesa sectorial d'Educació. Ara resta l'aprovació dels Comitès Intercentres de la resta de les Illes Balears, la Comissió Paritària de Funció Pública i el Consell Consultiu.

La ubicació física del Servei a Mallorca encara no està decidida. La Conselleria continua cercant un espai apropiat per a l'equipament i el personal necessari.

dijous, 19 d’octubre de 2017

Mesa tècnica sobre bases d'interinitats


Avui dematí ha tingut lloc a Conselleria una mesa tècnica sobre convocatòria i bases d'interinitats, que ha servit de preparació per a una propera mesa sectorial que es durà a terme el proper dijous, 26 d'octubre.

Els representants de Personal Docent proposen avançar el període d'inscripció, que aniria des de mitjans de novembre a finals de desembre o bé de gener. Si fos així s'hauria de cercar la manera de no perjudicar els interins que no haguessin tingut temps de superar la tutorització.

També s'ha plantejat pujar la valoració de la formació a la baremació.

Entre les peticions que s'han fet des dels sindicats:
 • Baremació de tots els ítems a tots els interins, inclosos els S, tal com s'havia compromès l'Administració. Aquesta petició resta pendent dels recursos de què disposa la Conselleria per tramitar la formació dels S, que segons se'ns ha dit en aquests moments serien insuficients.
 • Reconeixement de l'experiència docent, inclosa l'anterior a 2008.
 • Ordenació de les llistes en funció de l'antiguitat.
Des d'UOB, tal com vam anunciar el passat mes de juny, hem demanat que s'eliminin els nous requisits per als tècnics especialistes de FP que ja han prestat serveis a l'ensenyament públic, de forma que sigui suficient l'acreditació d'experiència docent i no se'ls exigeixi obtenir una titulació superior, tal com es fa a altres comunitats autònomes i a altres especialitats.

dimecres, 18 d’octubre de 2017

Resolucions de la Junta de Personal


Publicam les resolucions aprovades per la Junta de Personal Docent no Universitari que hem rebut:
Anirem publicant les resolucions aprovades pendents que ens vagin arribant.

Tipologia de centres i Programa de reforç de 4t d'ESO

 

Per al proper dimarts, 24 d'octubre, hi ha convocada una mesa sectorial per tractar dos esborranys:
El Programa de reforç per a 4t d'ESO està pensat per a l'alumnat procedent de PMAR, però també hi tenen cabuda els repetidors amb una o més pendents, els repetidors de 3r d'ESO que no promocionarien a 4t i els alumnes de 4t que no titularien (apartat 5.3). Els alumnes tindrien un grup de referència i es desdoblarien les matèries lingüístiques i matemàtiques. Els centres disposarien de 12 hores addicionals de quota. En principi serien un mínim de 10 alumnes i un màxim de 15, però Inspecció podria autoritzar la "flexibilització" d'aquestes xifres (5.2). S'hauria d'aprovar pel claustre.

Els Criteris per determinar la tipologia de centres i l'assignació d'equips directius s'aplicarien el proper curs i es tornarien a revisar, en general, cada quatre anys. S'hi introdueixen, entre altres novetats:
 • Centres d'educació especial
 • Centres integrats d'EI i EP i ensenyaments elementals de música
 • Centres integrats de formació professional
 • Centres integrats d'EI, EP i secundària (escola-IES).
 Continuarem informant.


Comunicat de l'Assemblea de Docents sobre l'empresonament dels presidents de l'ANC i Òmnium


Reproduït del facebook de l'Assemblea de Docents:

L’Assemblea de Docents, davant l’empresonament dels dirigents d’Òmnium i l’ANC, lamenta que la violència política, judicial i policial dinamita la convivència a l’Estat

L’Assemblea de Docents vol manifestar la seva estupefacció, tristesa i rebuig davant la vulneració constant dels drets civils que pateix la ciutadania per part de les estructures de l’Estat. L’Assemblea no pot mirar cap a una altra banda quan tanquen persones per defensar idees. En aquest sentit, empresonar Jordi Cuixart -Òmnium Cultural- i Jordi Sánchez -Assemblea Nacional Catalana- equival a reprimir greument milions de catalans, que és el que representen, al marge de les insitucions.

L’escalada de violència policial, judicial i política contra la ciutadania no té precedents en aquesta democràcia. I el més preocupant és que aquesta repressió sobrepassa el marc legal i dinamita la convivència a l’Estat espanyol, més enllà i tot del conflicte català. L’arbitrarietat amb què l’Estat fa ús de la força és molt preocupant.

L’Assemblea no pot mirar cap a una altra banda, molt manco quan s’aprofita el conflicte diplomàtic amb Catalunya per envestir i desprestigiar l’escola pública, una altra vegada, amb els mateixos arguments que ho feia el Govern del PP a les Illes Balears la passada legislatura. Per això, lamentam la radicalització de la dreta espanyola i instam les forces polítiques a recuperar el seny i a dirigir les energies en fomentar el debat, el diàleg i el consens.

Així mateix, deploram la manca d’actuació de les forces de seguretat davant les concentracions il·legals i violentes del 9 d’octubre a València; i l’absència de reaccions davant les agressions a més de 400 càrrecs electes de l’estat el passat 24 de setembre, a Saragossa. En aquest sentit, acusam l’Estat de donar cobertura als feixistes, que actuen de forma impune, al mateix temps que empresona ciutadans pacífics. Aquesta arbitrarietat és molt i molt preocupant i genera un sentiment d’indefensió davant les diferents maneres de mesurar.

Finalment, volem transmetre una altra vegada que la tasca de mestres i professors és ensenyar persones a créixer com a tals perquè puguin viure lliures i amb pensament propi, en marcs de convivència i solidaritat. Per això, ens preocupa el retrocés democràtic quant a la llibertat d’expressió que estam vivint aquest temps i en manifestam la nostra més absoluta condemna.

dimarts, 17 d’octubre de 2017

Anàlisi de les oposicions de 2017


A la mesa sectorial d'avui dematí, que com hem explicat UOB ha abandonat degut als fets gravíssims que es produïren ahir amb l'empresonament dels presidents de l'ANC i Òmnium Cultural, s'havia de fer una anàlisi de les oposicions de 2017 amb l'objectiu de millorar les de l'any que ve, que mantindran el model d'accés del reglament estatal vigent.

Per part d'UOB farem arribar per escrit a la Conselleria les següents aportacions, que hem recopilat a partir de les queixes, propostes i suggeriments que vam rebre dels opositors que es van posar en contacte amb nosaltres:

1) Previsió d'un temps suficient per acabar la prova pràctica.

2) Prova pràctica més relacionada amb la realitat de les aules.

3) Enunciats correctes i clars i que indiquin la puntuació.

4) Criteris d'avaluació clars i publicats amb mesos d'antelació, tant a les proves escrites com a les orals i pràctiques.

5) Obligació dels tribunals a explicar les puntuacions atorgades si l'opositor ho demana, amb l'examen davant.

6) Compliment del propi reglament (per exemple, els funcionaris que opositen a noves especialitats han de fer unes proves diferents i al marge de la resta).

7) Revisió del sistema de codi secret de la prova pràctica, que no garanteix l'anonimat ni evita, en conseqüència, que determinats tribunals només aprovin tants aspirants com places disponibles, a fi d'estalviar-se baremar els altres.

8) Temperatures legals als espais on es fan les proves (27 graus màxim).

9) Possibilitat de fer servir mitjans informàtics (ordinador, pantalla, etc.) per a les exposicions orals.

i 10) Que es concreti si a les Unitats Didàctiques han d’aparèixer a cadascuna els continguts, criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge avaluables tal com apareixen al currículum, o bé es poden desglossar, reorganitzar, etc. a judici del participant.

Si teniu més propostes ens les podeu fer arribar.