Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

divendres, 27 de gener de 2017

Continuam sense saber quina cobertura legal tenim davant les agressions


El passat dilluns 23 assistírem, juntament amb la resta de sindicats de l'educació pública i concertada a la reunió informativa convocada per la directora de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar (ICEE); a més dels esmentats, hi assistiren també el director general d'Innovació i Comunitat Educativa i la cap del Servei de Planificació Educativa, amb el següent ordre del dia:
 1. Presentació de les línies d'actuació de l'ICEE.
 2. Mesures aplicades per millorar la convivència escolar.
 3. Suggeriments i torn obert de paraula.
Respecte a les línies d'actuació, l'ICEE explicà que les organitza en cinc blocs:
 • Foment de la convivència positiva, incidint en la prevenció, mitjançant assessorament o formació sobre bones pràctiques, mediació comunitària, o pràctiques restauratives.
 • Creació d'Unitats de Convivència i Comitès d'Experts per a elaborar i difondre protocols sobre assetjament, abús sexual, violència de gènere, etc.
 • Coordinació amb institucions i entitats que treballen la convivència.
 • Comunicació i difusió.
 • Àmbit normatiu, per valorar, elaborar i difondre la normativa necessària.
 • Avaluació de la convivència i de les actuacions realitzades.
Podeu consultar aquestes línies més desenvolupades clicant AQUÍ o ampliar una mica més consultant el document sobre èxit educatiu que la conselleria publicà recentment. La composició i funcions de l'ICEE les trobareu al Decret 10/2008, en què es creà l'Institut.

Pel que fa a les mesures aplicades, la directora de l'ICEE destacà:
Per a més informació sobre les accions dutes a terme, podeu consultar també l'esborrany de la memòria de l'ICEE del curs 2015/16 que s'ha entregat aquesta setmana al CEIB per a la seva revisió abans de publicar-se.

Quant als suggeriments, la directora de l'ICEE se centrà en la sol·licitud de UOB (vegeu també el comunicat de premsa) demanant un protocol amb instruccions sobre com actuar davant les agressions ja que no quedà especificat en el Protocol d'assetjament i el professorat desconeix les conseqüències jurídiques que poden tenir les seves accions davant un cas d'agressió violenta. Sol·licitàvem també formació específica al respecte i dotació de personal de seguretat als centres amb risc de conflictivitat.

La directora de l'ICEE incidí en què es volen potenciar les comissions de convivència als centres per incidir en la prevenció i evitar arribar a situacions amb violència i que, a més, tots els recursos econòmics actuals de l'ICEE es destinen a formació. Comentà el dubte de si la sol·licitud de UOB s'havia de respondre amb un protocol o amb un format diferent tipus orientacions. Així i tot, presentà un document de treball per a usar com a punt de partida en l'elaboració d'una resposta a les necessitats plantejades. Ara, podem fer aportacions a aquest document de punt de partida fins al dia 7/2/17, de manera que agrairem els vostres comentaris i propostes. Consultau el document de treball clicant AQUÍ.

El que no quedà gens clar i, per tant, haurem d'insistir en el tema, és l'aspecte jurídic sobre el qual el director general d'Innovació comentà que cauria més en l'àmbit de riscos laborals. Ara bé, hem de recordar que Educació no compta encara amb un servei propi de riscos laborals com des de UOB demanam des del  març de 2015 i que just ara es troba en fase pública de rebuda de suggeriments prèvia a la publicació d'un esborrany. Així, consideram necessari que la conselleria expliqui clarament davant quines responsabilitats jurídiques es troba el professorat davant situacions d'agressions entre alumnes i fins a quin punt i amb quins criteris l'Administració ens dóna cobertura i assessorament legal.

UOB assumirà la decisió de l'Assemblea de Docents sobre la vaga estatal de 9 de març


COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'ensenyament, vol fer constar el següent davant la vaga d'educació anunciada per a 9 de març, convocada des de Madrid per la "Plataforma Estatal por la Escuela Pública" i secundada a les Balears pels sindicats STEI-i, CCOO i UGT:

Primer: UOB no pren decisions d'aquest calat en petit comitè ni segueix a toc de xiulet les consignes dictades des de Madrid. Segons la nostra opinió, les convocatòries de vaga han d'anar de baix cap a dalt i no a la inversa.

I segon: assumirem la decisió que prenguin al respecte les assemblees de centre, l'àmbit on els treballadors expressam lliurement i sense intermediaris el nostre parer, i que després vehicula l'Assemblea de Docents.

Palma, 27 de gener de 2017

dimecres, 25 de gener de 2017

Plenari de la Junta de Personal


Avui dematí ha tingut lloc al CEP de Palma el plenari de la Junta de Personal Docent no Universitari. A l'espera de disposar de l'acta oficial vos informam que s'hi han pres els següents acords:
 • Acta del plenari de 28 de setembre: Els representants d'UOB hem fet constar que les tres abstencions a la proposta de mobilització del 26 d'octubre contra la LOMCE van ser nostres. Ens abstinguérem perquè no es va voler esperar l'Assemblea de Docents, que l'endemà s'havia de reunir per prendre una decisió al respecte.
 • Interins afectats pel canvi de normativa: Els representants de la Junta defensaran la necessitat de compensar la nota d'expedient dels interins S a una propera reunió on hi participarà el director general de Política Universitària i Ensenyament Superior, la Direcció General de Personal Docent, el degà de la Facultat de Pedagogia de la UIB, una representació de la plataforma d'interins i una de la Junta. El director general de Política Universitària té un estudi publicat que conclou que la nota mitjana dels graus actuals és superior a la de les titulacions anteriors. La manera de fer la compensació es preveu que es tracti en mesa sectorial.
 • Calendari escolar: S'ha acordat demanar a la Conselleria que aporti arguments pedagògics a la seva proposta de passar a juliol els exàmens de setembre, que cada illa pugui decidir el seu calendari escolar i fer constar el problema que suposaria trobar habitatge de lloguer a Eivissa el mes de juliol.
 • Acció a favor del CEIP Anselm Turmeda: En cas que s'admeti a tràmit la querella contra els docents es convocarà una concentració de suport davant el centre.
Dins el torn obert de paraules s'ha aprovat instar la Conselleria a solucionar els problemes de baixes temperatures il·legals als centres de Menorca i efectuar el contracte del domini punt cat per a la web de la Junta.

Tots els acords s'han pres per unanimitat.

La comissió del Consell Escolar aprova l'esmena a la totalitat d'UOB a la selecció de directors

Foto: Blog del CEIB

Aquest dilluns 23/1/17 es reuní la Comissió Específica de Planificació del Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) per començar a elaborar l'informe sol·licitat per la Conselleria sobre el segon esborrany de l'ordre per a la selecció dels directors de centres.

Aquest segon esborrany arribà al CEIB després que el primer esborrany passàs per MSE el 2/11/16 i per un període obert d'aportacions en què presentaren propostes i al·legacions els sindicats educatius, ADESMA, l'Associació de directors de Secundària d’Eivissa (ADIPE), Inspecció Educativa i algunes direccions generals de la Conselleria mateixa; podeu consultar les propostes i al·legacions a aquest primer esborrany amb la resposta de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres clicant AQUÍ.

Així, doncs, per a la reunió d'ahir, des de UOB tornàrem a presentar com a esmenes al segon esborrany les que ens foren rebutjades per la Conselleria a la primera ronda.

La primera d'aquestes fou una esmena a la totalitat argumentant que l'esborrany es basa en la LOMCE, de la qual el Congrés de Diputats n'exigí la derogació i paralització el passat 4/10/16 i que no es respecta el document d'Illes per un Pacte, alhora que reclamàvem l'elecció directa del director per votació secreta del claustre i del consell escolar del centre.

Aquesta esmena a la totalitat provocà un debat de dues hores en què s'aportaren, en general, les següents opcions:
 • La majoria dels assistents considerà que el CEIB, que ja s'ha manifestat reiteradament contra la LOMCE, hauria de retornar a la Conselleria aquells esborranys de normativa basada en la LOMCE.
 • La Conselleria pot elegir entre treure normativa basada en la LOMCE, com seria el cas de l'ordre, o usar el format de resolució que només implica un acte d'aplicació. Així, ja que no es pot evitar l'aplicació de certs aspectes de la LOMCE, almenys s'evitaria treure nova normativa que s'hi basi.
 • El representant de l'Stei insistí en la necessitat de publicar una ordre i no una resolució ja que això permetria modificar el barem tot i que no argumentà la necessitat de modificar-lo. El barem no ve marcat per la LOMCE i, per tant, per a  modificar-lo bastaria modificar l'Ordre autonòmica del 2010 vigent actualment.

Finalment, i davant la falta de consens, es passà a votar si l'informe que el CEIB remeti a la Conselleria sobre l'esborrany ha de ser una esmena a la totalitat o no.
 • Votàrem a favor de l'esmena a la totalitat els representants de UOB, COAPA, FERE, personalitats de reconegut prestigi, consell Escolar de Mallorca i consell Escolar d'Eivissa.
 • Votaren en blanc el ponent de l'informe (president del CEIB) i els dos representants de la Conselleria d'Educació.
 • El representant de Stei va dir que no havia volgut votar i, juntament amb la representant de CCOO, manifestaren que no podien assumir l'argument referent al document d'Illes per un Pacte.
Així, doncs, la Comissió Específica de Planificació remet a la Comissió Permanent del CEIB la proposta d'informe que presentaria a la Conselleria aquesta esmena a la totalitat a l'esborrany d'ordre de selecció de directors.

Si la Comissió Permanent accepta la proposta, l'informe només faltarà que sigui aprovat pel Plenari. Si no l'accepta, tornarà a remetre l'esborrany d'ordre a la Comissió Específica de Planificació i tornarà a començar el debat.

Continuarem informant.

Nota de premsa del blog del CEIB:


dilluns, 23 de gener de 2017

Inspecció publicarà un informe sobre el català

El cap d'Inspecció, Antonio Arbós, presidint una reunió d'inspectors devora el conseller Martí March

El cap d'Inspecció, Antonio Arbós, va anunciar durant la mesa tècnica de criteris de quota que el mes de febrer Inspecció publicarà un informe a partir de les revisions dels projectes lingüístics de centre i de l'assessorament que ha prestat a les comissions de normalització lingüística. El document farà referència tant a la pública com a la concertada.

Recordem que el novembre de 2015 vam instar Inspecció a vetllar pel compliment del Decret de mínims, una atribució que no apareixia al Pla quadriennal 1011-2015. També vam advertir que el Pla quadriennal d'Inspecció 2015-2019, aprovat pel conseller Martí March el febrer de 2016, es proposa contribuir a potenciar tant el català com el castellà.

Posteriorment, el Programa d’actuació del Departament d’Inspecció Educativa per al curs 2016-2017, que es va publicar el passat setembre al BOIB, va anunciar com a segona actuació prioritària "La supervisió i el seguiment dels projectes lingüístics dels centres (PLC)."

Recordarem també que a partir d'aquest curs 2016-17 els centres han d'introduir al GESTIB la llengua en què s'imparteix cada matèria d'acord amb el PLC, cosa que hauria de permetre conèixer, almanco oficialment, quines matèries es fan en català, anglès i castellà. Haurem de comprovar si ho recull l'informe.

Per altra banda continuam a l'espera que la Conselleria ens contesti les preguntes que tenim formulades des del mes d'abril de 2016:
 • Quants d'alumnes s'han vist afectats per l'exempció, concedida per la Conselleria, d'impartir ciències naturals i socials en català tal com ordena el Decret de mínims.
 • Quin percentatge d'alumnat de les Illes Balears rep aquestes matèries en llengua estrangera.
Pel que fa a quants de centres havien demanat durant el curs 2015-16 permís per a no impartir socials i/o naturals en català, recordem que la resposta va ser zero. Una altra cosa és si això respon a la realitat. Si el proper informe d'Inspecció té un mínim de rigor també n'hauria de parlar.

dilluns, 16 de gener de 2017

L'Assemblea de Docents presenta al govern vuit propostes educatives per al 2017

L'Assemblea de Docents presenta al govern vuit propostes educatives per al 2017.

Us reproduïm el text del Blog de l'AD:

Vuit propostes pel 2017

L’Assemblea de docents adreça al Govern vuit propostes educatives per al 2017. En moltes cultures es considera el 8 com un llaç d’unió entre dos mons.

Els responsables polítics sovint viuen massa allunyats dels moviments socials i dels ciutadans que representen, per aquest motiu les nostres propostes són un crit d’atenció perquè el Govern abandoni el camí de l’autocomplaença i l'aïllament , explori les vies de diàleg i escolti la comunitat educativa.

1. SOM COMUNITAT EDUCATIVA

L’Assemblea de Docents forma part de la comunitat educativa i juntament amb la resta d’organitzacions, se l’ha d’escoltar i ha de participar de les decisions i estar plenament integrada dins de la normalitat política.

Constatam que el Govern ha creat un buit inexplicable de diàleg amb l’Assemblea de docents que no es correspon ni amb els responsables dels partits polítics abans de les eleccions, ni amb el tarannà d’un Govern d’esquerres, ni amb el paper clau que va jugar l’Assemblea durant la legislatura anterior, del PP. Recordam al Govern que el moviment dels docents va ser el taló d'Aquil·les de José R. Bauçà i el catalitzador del canvi de panorama polític a les illes.

Som comunitat educativa i volem participar perquè creim que és necessari un canvi de paradigma en la forma de fer política i que no s’ha de continuar dissenyant unilateralment el futur del nostre sistema educatiu.

L’elaboració dels currículums Lomce, el decret de llengües, els pressupostos del 2016 i del 2017, i el pla d’infraestructures educatives, són alguns exemples que aquest canvi no s’ha produït. El Govern no pot fer el sord a les demandes de l’Assemblea ni de «tota» la comunitat educativa i interpretar-es com a interferències en lloc d’aprofitar-les per incorporar-les enriquint la seva acció.


2. COMPROMÍS SOBRE RÀTIOS


Instam la Conselleria d’Educació a acabar amb la sobresaturació a les aules.

No es poden superar les ràtios legalment permeses a cada nivell i s’han de dedicar immediatament recursos als centres i als grups que ho necessitin, els quals són ben coneguts tant per nosaltres, com per l’administració educativa. No es pot amagar aquesta realitat amb l’artifici de les xifres mitjanes.

Els responsables d’educació saben que per garantir l’atenció als alumnes és necessari anar més enllà dels màxims legals. Per això es varen comprometre per al curs 2018-2019 que tots els grups d’infantil no superarien els 20 alumnes. El compromís per al curs 2016-2017 amb els alumnes de 4t , no s’està complint.

Molts de centres educatius de les Illes Balears es troben sobresaturats, aquest fet dificulta que els alumnes rebin l’atenció que necessiten. L’origen del problema el trobam en les retallades catastròfiques en els pressupostos educatius que s’iniciaren el 2011 i a l’increment en molts de grups de totes les etapes educatives del 20% d’alumnes per aula, permès per l’anomenat «decret de mesures urgents del 2012»

A aquesta situació de partida desfavorable s’afegeix l’increment de la població escolar, especialment durant aquest curs 2016-2017, i la manca d’aules. Tot plegat fa que ens trobem davant una situació crítica en qüestió de ràtios, que requereix de polítiques decidides i de la dotació de recursos necessaris per revertir-la.

L’increment d’alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu, no ve acompanyat d’un augment proporcional de recursos. Aquest fet, que també ja ha estat denunciat per l’Assemblea de Docents, requereix una solució urgent, que passa tant per un augment de recursos com per recuperar un nombre màxim per aula,

L’Assemblea de Docents ha denunciat reiteradament que no s’estan prenent aquestes mesures que el Govern aplica polítiques tèbies i continuistes. D’aquesta manera s’allarga una situació que els escolars, les famílies i els docents arrosseguen des de fa massa temps.


3. VETLLAR PER L’ÚS DEL CATALÀ

Els docents exigim de l’administració educativa que compleixi amb la responsabilitat de vetllar per l’ús del català als centres educatius, per evitar el retrocés que s’està produint en la utilització de la llengua catalana.


Demanam una millora dels recursos dedicats a l’acolliment lingüístic dels alumnes nouvinguts, com és ara la recuperació i dotació dels programes de PALIC. Les sessions d’acolliment han d’estar reflectides específicament en les quotes dels centres i els docents dedicats a l’acolliment han de tenir capacitació i formació en estratègies per l’aprenentatge d’una segona llengua. Consideram fonamental que aquesta formació es pugui assolir dins dels estudis de magisteri i filologies.

Demanam que torni a funcionar el Servei d’ensenyament del català per donar suport i assessorament als centres que ho requereixin, per aprofundir en l’estudi de les necessitats lingüístiques i com a eix vertebrador de la coordinació de les comissions de normalització lingüística dels centres.

Demanam que inspecció educativa vetlli per tal que en els centres es compleixin els projectes lingüístics.

Lamentam que en el canvi del sistema de gestió de correu de la Conselleria d’Educació i Universitat els gestors no hagin incorporat el domini lingüístic .cat, que hauria pogut reforçar el suport del govern en la normalització i presència institucional de la Llengua Catalana.


4. TRANSPARÈNCIA

Volem que l’avanç en la política de transparència que s’ha duit a terme en alguns àmbits de la gestió d’aquest Govern, com a l’adjudicació pública i telemàtica de les places de funcionari interí, s'estengui i abasti tots els àmbits de la gestió educativa. La transparència genera confiança.

Les ràtios per centre i per grups no poden ser informació reservada o oculta, han d’estar publicades i ser accessibles a tothom.

S’ha de conèixer la distribució dels recursos econòmics i personals per centres. Els Consells escolars dels centres han de saber la situació de quotes de professorat de la resta de centres de les Illes Balears.

S’han de conèixer els resultats del procés d’escolarització per saber per exemple les xifres dels alumnes que no aconsegueixen plaça a FP o els alumnes que es queden pendents a les llistes d’espera per aconseguir plaça a un institut.


5. FORMACIÓ DELS DOCENTS

Des de l’Assemblea apostam per augmentar recursos de formació de qualitat pels docents.

El pla de formació dels docents es demostra insuficient, les demandes dels professionals que es volen formar superen l’oferta i a més, es dificulta la formació dels interins que canvien sovint de centre i dels substituts. Falta oferta, tant dins dels centres, com als centres de professors.

Si el docent arriba a un centre on no hi ha projectes de formació, per falta d’iniciatives conjuntes o de recursos, es queda amb poques possibilitats per accedir a una plaça en un altre centre, per aquest motiu no es pot reduir la oferta formativa individualitzada dels Centres del professorat.


6. COL·LEGI PROFESSIONAL DE DOCENTSUna vegada recollides més de 1400 signatures entre els professionals de totes les especialitats, esperam que el Parlament de les Illes Balears faci el reconeixement públic de la professió docent i es dugui a terme la creació del Col·legi de Docents, una iniciativa que neix en el si de l’Assemblea de Docents i que és impulsada pel nostre moviment per vetllar pel nostre prestigi professional, salvaguardar la independència i participar en els òrgans assessors i consultius de l’administració educativa.


7. PACTE POLÍTIC PER L’EDUCACIÓ
El Document per a un Pacte Educatiu de les Illes Balears, consensuat per la comunitat educativa el 25 d’abril del 2015, i que va ser assumit com a propi per part del Govern el 7 de març del 2016, ara mateix es troba en fase de tràmit al Consell Escolar de les Illes Balears per tal de que pugui ser tramès al Parlament i esdevenir així un Pacte Social i Polític per l’Educació.

L’Assemblea de Docents, com a entitat activa en aquest exercici de participació i de consens, espera que es respecti el document i serveixi com a fonament de les polítiques educatives del Govern de les Illes Balears.

El Pacte Educatiu de les Illes Balears s’ha de defensar com a eina per superar la imposició del nyap de la Lomce.


8. PRESSUPOST

Exigim que el Govern asseguri que les Illes Balears destinin un % del PIB a educació que sigui com la mitjana de la resta de l’Estat. Correspon al Govern prioritzar les inversions en educació, tal i com es comprometeren amb els ciutadans i pressionar l’Estat per aconseguir els recursos necessaris per assolir aquest objectiu i la capacitat per gestionar-los.

Expressam per enèsima vegada la nostra decepció pels pressupostos educatius del 2017, que no han arribat als 1000 milions d’euros, xifra considerada mínima per invertir la tendència que ens situa molt per davall de la mitjana del PIB estatal. Aquesta demanda és compartida per altres col·lectius de la comunitat educativa, com el CEIB, La JPDNU, FAPA i Illes per un pacte.

No és la primera vegada que reivindicam la falta d’inversió en educació.

Quan el Govern va presentar els pressuposts del 2016, des de L'Assemblea de Docents vàrem manifestar de manera contundent que no revertien ni de prop les retallades greus sofertes als darrers anys a Educació i exigírem, que es dugués a terme un pla de xoc per pal·liar la situació precària de les infraestructures i les ràtios elevades. Aquesta demanada no atesa, va desembocar en la convocatòria de vaga per dia 15 de desembre de 2015 i de concentració dels docents davant del Parlament. Tant la vaga indefinida, com la manifestació es desconvocaren “in extremis” quan el Govern i els partits que li donen suport arribaren al compromís amb l'Assemblea de Docents, de dedicar el 30% de les millores de finançament que es produïssin durant el 2016 a Educació. Les desviacions produïdes en els pressupostos del 2016 posen en evidència la falta de previsió del Govern vers les necessitats urgents del nostre sistema educatiu i la dotació insuficient de recursos per a Educació als pressuposts del 2016. Constatam amb enuig l’incompliment del compromís amb els docents.

Per tot el que hem exposat instam el Govern que, aprofitant l’inici d’any, es proposi fer una política valenta i decidida en favor de l’educació, escoltant a la comunitat educativa per tal de sortir de l’estancament actual. Només així aconseguirem una educació digna, de qualitat i en català.

divendres, 13 de gener de 2017

Plantilles: 18 hores a secundària i majors de 55 anys, a criteris de quota


A la mesa sectorial d'Educació d'avui dematí la Conselleria ha presentat les plantilles orgàniques per al curs 2017-2018 (vegeu enllaços al final d'aquest text), els criteris de les quals, com ja vam dir en el seu moment, no van comptar amb la nostra aprovació perquè no responen a les necessitats dels centres sinó a les imposicions de la LOMCE.

Els representants de l'Administració han explicat que es va traslladar una proposta de plantilles als equips directius via Gestib, aquests van presentar al·legacions i finalment se sotmeté al vist-i-plau d'Inspecció i les direccions generals de Planificació i Personal docent. Segons han dit, "el 95% correspon al que han demanat els centres".

Ens han passat la fotocòpia que podeu veure a continuació amb les noves places creades:


Es crearan 111 noves places en total, 33 de les quals de suport. Tal com van anunciar, s'han reconvertit gairebé totes les places d'orientació itinerants a no itinerants.

Segons han dit el curs actual s'han creat 240 noves places i el proper curs no seran tantes degut a l'aplicació dels criteris i perquè s'ha duit a terme una "correcció de vacants creades" i "un reajustament de les hores curriculars" obligats per la LOMCE. A primària hi haurà 54 places més i a secundària un total de 57 places més un cop fet el balanç de creades i suprimides.

El cap de servei de Secundària ha afirmat que es perden tres places de música i una de tecnologia i que dins les 550 noves places creades d'ençà de la LOMCE se n'han eliminat vuit en total de música, plàstica i tecnologia.

Els representants d'UOB hem recordat la nostra oposició als criteris de plantilla, i hem demanat si les plantilles presentades respecten les 18 hores lectives per a secundària i si donen marge per a negociar les hores de reducció dels majors de 55 anys, tal com el conseller es va comprometre a fer. Ens han contestat que les 18 hores i la reducció dels majors de 55 es negociarà dins els criteris de quotes, que es discutiran en una propera mesa de treball. Les 18 hores van quedar garantides als criteris de plantilla pel que fa a la consolidació de noves places.

Hem demanat quina és la xifra de vacants de plantilla ocupades per interins, que la Conselleria va dir que aportaria el mes de gener, i han dit que són unes 1.350. En tres anys calculen que n'hi haurà unes 2.000 degut a les jubilacions, etc. El 2016 hi ha hagut 215 jubilacions. No han confirmat ni desmentit que la xifra total d'interins sigui de 4.000, un 36%, com s'ha publicat fa poc a la premsa.

Hem reclamat també que es recuperin places d'Atenció a la diversitat per a la integració d'alumnat nouvingut a infantil i primària, que ha quedat desatès d'ençà que el PP suprimí el Servei d'ensenyament de català i l'equip d'immersió que assessorava i donava suport dins l'aula. Han dit que les places d'AD es poden donar en decidir la quota segons la necessitats de cada centre.

Demanaran a Madrid la creació d'un codi per concurs de trasllats específic d'aules UEECO perquè les places quedin cobertes amb garanties. Les places d'EOEP amb horari assignat es mantenen dins els centres però les no ocupades se suprimeixen. No hi toca haver desplaçats.

També s'ha parlat una bona estona d'oposicions i interins, us ho explicam en altres entrades del blog.

Vegeu plantilles 2017-18:

dijous, 12 de gener de 2017

UOB denuncia que la manca de valentia del Govern davant l'espoli fiscal condemna 43 centres als barracons i l'amiant
COMUNICAT DE PREMSAUnió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, denuncia que el Pla d'infraestructures d'Educació no preveu eliminar els barracons de 9 centres ni l'amiant de 29 i deixa sense data, per a 2019 o la propera legislatura l'eliminació dels barracons de 5 centres, cosa que demostra que els 98.899.600 euros del pressupost per al període 2016-19 són insuficients.


Denunciam una vegada més la manca de valentia i de decisió del Govern per lluitar contra l'espoli fiscal amb el qual Madrid ens castiga i ens condemna a un dèficit de finançament. Recordam que el Consell Escolar de les Illes Balears va reclamar un mínim de mil milions per a 2017, i que el pressupost d'Extremadura, amb una població semblant a la nostra, és enguany de 1.016 milions, mentre que el de les Balears ha quedat en uns paupèrrims 882,5. Instam la presidenta Armengol a plantar cara a la propera «Conferencia de presidentes», i que si Madrid no atén les seves reivindicacions no caigui en la resignació i les lamentacions, sinó que actuï amb responsabilitat i convidi el poble de les Illes Balears a la mobilització massiva contra l'espoli fiscal, amb una manifestació que superi en poder de convocatòria la del 29 de setembre de 2013.


Els nou centres amb un total de 15 barracons on no es preveu fer ampliacions d'aules són els següents (entre parèntesi, el nombre de barracons):

 1. CEIP Es Molins – S'Arracó, Andratx (2)
 2. CEIP Gabriel Palmer - Estellencs (1)
 3. IES Berenguer d’Anoia - Inca (2)
 4. CEIP Montaura - Mancor (1)
 5. CEIP Sant Jordi - Palma (1)
 6. CEPA S’Arenal - Palma (3)
 7. IES Josep Sureda i Blanes - Palma (3)
 8. IES Son Pacs - Palma (1)
 9. CEIP Mª de Déu de Consolació - S'Alqueria, Santanyí (1)


Els cinc centres amb un total de 15,5 barracons que no s'eliminaran abans de 2019 són:

 1. CEIP Miquel Costa i Llobera - Marratxí (2,5) Sense data.
 2. CEIP Joan Mas i Verd - Montuïri (2) Previsió d'obres el 2018 i 2019.
 3. IES Porreres (2) Ampliació prevista per a «2019-23».
 4. CEIP Vora Mar - Ca'n Picafort (4) El projecte del nou CEIP es redactarà el 2018.
 5. CEIP Blai Bonet - Santanyí (5) Sense data.


Per altra banda el nou CEIP Caimari i l'escola nova de Bunyola no es faran dins aquesta legislatura. L'Ajuntament de Selva va sol·licitar a la Conselleria la redacció del projecte i una partida dins el pressupost de 2017, i el Pla d'infraestructures preveu l'eliminació del barracó del CEIP Ses Roques per a 2017, però la primera inversió del nou CEIP Caimari, de 600.000 euros, no arribarà fins a 2019, mentre que el cost total és de 3.000.000 euros.

Pel que fa a l'escola nova de Bunyola, si bé el passat mes de març el director general de Planificació i Centres, Antoni Morante, i el gerent de l’IBISEC, Miquel Coll, van comunicar a l'Ajuntament que es podria començar a construir l’any 2018, ara passa a la «Previsió de les principals actuacions en noves infraestructures o ampliacions de les existents per al període 2019-23

El nou CEIP de Campos tampoc no estarà llest fins el 2019. Encara que el Pla d'infraestructures diu que els sis barracons el CEIP Joan Veny i Clar s'han d'eliminar el 2017, la construcció apareix dins el «Resum del pla d'infraestructures 2016-2019», amb tres inversions els anys 2017, 2018 i 2019 (de 300.000 €, 494.155 € i 494.155 € respectivament).

Respecte a l'amiant, la Conselleria continua sense reconèixer que n'hi ha a 29 centres d'infantil i primària de Palma i no preveu intervenir-hi. Aquests centres estan inclosos dins l'informe que l'Ajuntament de Palma va emetre el 3 d'abril de 2014, on n'hi figuren un total de 37:

 1. CEIP Aina Moll i Marquès
 2. CEIP Alexandre Rosselló
 3. CEIP Camilo J. Cela
 4. CEIP Can Pastilla
 5. CEIP Casablanca
 6. CEE Son Ferriol
 7. CEIP Coll d'en Rabassa
 8. CEIP Escola Graduada
 9. CEIP Establiments
 10. CEIP Felip Bauçà
 11. CEIP Gènova
 12. CEIP Jafuda Cresques
 13. CEIP Joan Miró
 14. CEIP La Soledat
 15. CEIP Maria Antònia Salvà
 16. CEIP Marian Aguiló
 17. CEIP Màxim Alomar
 18. CEIP Pràctiques
 19. CEIP Rafal Nou
 20. CEIP Sant Jordi
 21. CEIP Santa Catalina
 22. CEIP Santa Isabel
 23. CEIP S'Aranjassa
 24. CEIP Secar de la Real
 25. CEIP So n'Anglada
 26. CEIP Son Rullan
 27. EI Son Rullan
 28. CEIP Verge de Lluc
 29. CEIP Vivero

Dels vuit restants, segons el Pla se'ls ha retirat a sis (Anselm Turmeda, Es Pil·larí, Es Pont, Es Molinar - Infant Felip, Jaume I i Joan Capó), un té contractades les obres (Miquel Porcel) i un està pendent de visita (Costa i Llobera).
Palma, 11 de gener de 2017

dimecres, 4 de gener de 2017

La Conselleria impedeix a docents illencs impartir Llengua Catalana, Anglès i Alemany amb titulacions vàlides


COMUNICAT DE PREMSA


La Conselleria impedeix a docents illencs impartir Llengua Catalana, Anglès i Alemany a secundària amb titulacions que són vàlides a Catalunya, mentre que ho permet amb titulació equivalent de Llengua Castellana.

Unió Obrera Balear,  sectorial d'Ensenyament, denuncia que la Conselleria d'Educació i Universitat no deixa de posar traves burocràtiques a docents illencs que han finalitzat els seus estudis a Catalunya i han superat el Màster en Formació del Professorat a través de la Universitat de les Illes Balears. No els permet, sent graduats en Estudis de Català i Espanyol per la Universitat Autònoma de Barcelona, impartir la matèria de Llengua Catalana en centres públics i concertats de les Illes Balears, però els concedeix la funció de Llengua Castellana. Paradoxalment, en el cas esmentat, es pot impartir Llengua Catalana a Catalunya però no a Balears; ni tan sols amb l'informe positiu que en el seu moment va emetre l'Institut d'Estudis Baleàrics a petició de la Direcció General de Personal Docent. Fet semblant passa amb els graduats en llengües i literatures modernes per la Universitat de Barcelona: a les Illes Balears no poden impartir Llengua Catalana, Anglès i Alemany a secundària però sí Llengua Castellana.

Aquest absurd no és inusual. Des de la implantació dels Plans Bolonya han aparegut una sèrie de titulacions que encara no han estat reconegudes per la nostra Administració. La problemàtica entorn al fet creix quean s'insisteix a la Direcció General de Personal docent que posi remei i aquesta no actua amb suficient celeritat. Sense anar més enfora, des del nostre sindicat hem presentat diversos recursos de reposició durant el passat estiu i encara no hem obtingut cap resposta.

Reiteradament i des de fa temps també hem sol·licitat que es creï una comissió de revisió, amb profunditat, de l'Annex IV de la Convocatòria d'interins, on no s'hi troben detallades les titulacions que capaciten per impartir especialitts o funcions docents com a funcionari interí. La finalitat és evitar que es produeixin disbarats i greuges com els que denunciam però tampoc hem obtingut resposta. Davant els fets exposats, consideram una irresponsabilitat deixar passar temps i afermar-se en el silenci administratiu negatiu.

Per tant, exigim que es posi fi a aquesta situació de desgavell i s'acceptin immediatament les titulacions esmentades per a poder impartir classes de Català, Anglès i Alemany a secundària. També emplaçam la Conselleria d'Educació i Universitat que constitueixi tan aviat com sigui possible la comissió de revisió de l'Annex IV de la Convocatòria d'interins.

Palma, 3 de gener de 2017

                       


dimarts, 3 de gener de 2017

Primer tràmit de substitucions del 2n trimestre
El primr tràmit de substitucions del 2n trimestre es pot realitzar entre el 3 i el 5 de gener.

Hi poden participar tots els aspirants disponibles, tant aquells que ja ho eren com aquells que ho varen sol·licitar abans del dia 12 de desembre.

Trobareu AQUÍ la informació completa.