Bústia Covid-19

dilluns, 22 de maig de 2017

Funció Pública continua ajornant la revisió del Fons Social


A la comissió del Fons social del passat dimecres, 17 de maig, els representants de l'Administració van informar que no hi ha novetats sobre la revisió del decret 128/2002 per actualitzar-lo i equiparar-lo amb sectors com el de Sanitat, reclamada des de desembre. És a dir que Funció Pública, que va rebre la petició de Personal Docent el mes de gener, torna a bloquejar la revisió.

Pel que van explicar representants de sindicats amb presència a la mesa general, el grup de treball que es va crear devers l'abril, amb manca total d'informació pública, per cert, i que s'havia de reunir cada quinze dies, no s'ha tornat a convocar.

Des d'UOB demanarem explicacions a Funció Pública sobre aquest ajornament injustificat.

Pel que fa a la comissió de dimecres, s'hi van aprovar catorze bestretes ordinàries, quatre extraordinàries, una ajuda per a l'atenció de la discapacitat (una denegada), 36 ajudes per als fills menors de 18 anys i 78 ajudes d'estudis al personal i fills de la comunitat autònoma (nou denegades).

Continuen retallades les ajudes per a orfandat i viduïtat!