Bústia Covid-19

dimarts, 16 de maig de 2017

OPOSICIONS 2017: Canvis en la justificació de les faltes d'assitència als centres dels opositors

El dia 10/5/17, la Conselleria donava la següent instrucció sobre justificació de faltes del professorat opositor:

"Tant per als opositors com per als membres de tribunals, es consideraran justificades les faltes al centre entre el 23 i el 30/6/17 si no s'han de desplaçar d'illa o entre el 22 i el 30/6/17 si s'han de personar a una illa diferent a la qual presten serveis."

El dia 12 a darrera hora del migdia, aquestes instruccions quedaren modificades de la següent manera:

  • Els opositors que s'han de presentar davant el tribunal a una illa diferent a la qual presten serveis, tenen permís per absentar-se del centre des de dia 22 fins al 30 de juny, ambdós inclosos.
  • Els opositors que s'han de presentar davant el tribunal a la mateixa illa a la qual presten serveis, tenen permís per absentar-se del centre els dies en què hagin estat convocats pel tribunal per realitzar qualsevol actuació i pel temps indispensable per realitzar-la.
S'hi afegeix també que a aquest darrer afecte, els aspirants han de sol·licitar al seu tribunal un certificat d'assistència a l'actuació corresponent i lliurar-lo al director del centre.

No hi ha modificacions sobre el fet que:
  • Les absències dels membres de tribunal es justificaran d'ofici.
  • Els opositors, en canvi, han de sol·licitar al director del centre el Permís per concórrer a exàmens finals i altres proves definitives d'aptitud. Podeu trobar el model de sol·licitud d'aquest permís clicant AQUÍ
Sobre aquests canvis, la Comissió Permanent de la JPDnU ha acordat avui dematí demanar instruccions clares i iguals per a tots els opositors i tornar a la primera versió de dia 10 de maig per tal que els aspirants que es presenten a una mateixa illa tinguin permís per absentar-se del centre des de dia 23 al 30 de juny, ambdós inclosos.

Continuarem informant.