Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dimecres, 6 de setembre de 2017

Què ens perdem per la no actualització del Fons social?Exigim a la Direcció General de Funció Publica i als sindicats de la Mesa General que no retardin més l'actualització i equiparació del Decret d'Acció social!

Venim fent aquesta reclamació des de novembre de 2016 i Personal Docent la va traslladar a Funció Pública el mes de gener. Vegem què ens estam perdent com a conseqüència de la paralització:

1) A diferència del personal laboral de la CAIB, que es regeix per un decret propi de 1995, els interins docents no tenen aquestes ajudes d'assistència sanitària:
 • Dental: Dentadura completa, Dentadura superior o inferior, Peces, Obturacions, Implants osteointegrats, Tractament per Ortodòncia i Endodòncia.
 • Ocular: Ulleres d'enfora o de prop, Ulleres bifocals o progressives, Lents de contacte, Substitució de vidres bifocals / progressius, Substitució de vidres (d'enfora o de prop), Lents terapèutiques, Ajudes òptiques per a baixa visió (microscopis, telescopis, telemicroscopis, lupes i filtres), Ajudes prismàtiques per alteracions greus de la motilitat ocular.
 • Audiòfon.
 • Pròtesis i altres.

2) A diferència dels funcionaris i del personal laboral de la CAIB, el decret d'Acció social dels docents no preveu:
 • Concertació d'una assegurança col·lectiva de vida i invalidesa permanent. 
 • Revisions mèdiques.

3) Pel que fa a les peticions de modificació del redactat, que ha quedat obsolet, hem reclamat:

- Ajudes per estudis:
 • ampliar el període de lliurament de les sol·licituds al 30 de juny (ara tanquen a 30 d'abril).
 • incloure els estudis de Formació Professional de grau superior.
 • canviar el concepte “ajudes per llibres” pel de “material didàctic i de pràctiques”.
 • pel que fa als estudis per fills majors de 18 i menors de 25 anys, que es tengui en compte l’any de naixement, no el dia (ara s'han de tenir 18 anys el 30 d'abril).
- Bestretes:
 • ampliar el termini de devolució de les bestretes.

4) Pel que fa a les retallades, demanam recuperar les ajudes per orfandat i viduïtat.

Recordem que en resposta a la consulta que vam presentar el 22 de maig, el director general de Funció Pública (Conselleria d'Hisenda), Pedro J. Jiménez Ramírez, ens va contestar que ni la Mesa General ni la comissió de treball per actualitzar el decret, constituïda per acord de la Mesa General de 20 de juliol de 2016, "no han pres cap acord, en relació amb la modificació del decret objecte de la consulta", i que a la Mesa General de 16 de març l'Administració va anunciar que "els diferents sectors que integren els empleats públics" treballaven sobre el tema.

Que nosaltres sapiguem, el grup de treball no s'ha tornat a reunir des de la primera trobada del mes d'abril. Mentrestant, continua el greuge comparatiu i els perjudicis ocasionats per les retallades i un redactat obsolet.