Bústia Covid-19

divendres, 27 d’octubre de 2017

UOB reclama estudis de balls populars de les Balears al Conservatori
COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear reclama que el Conservatori Professional de Música i Dansa inclogui els balls populars de les Balears a l'oferta d'Estudis de Dansa. Actualment el Conservatori de Mallorca ofereix estudis de dansa espanyola com a assignatura del grau elemental i com a especialitat del grau professional, i per "dansa espanyola" s'entén exclusivament el flamenc, propi d'Andalusia, segons un Real Decreto de 2007.

Per contra els balls populars i la música tradicional de les Balears només apareixen com a part de l'assignatura Folklore, que disposa d'una hora setmanal dins els estudis professionals, mentre que al flamenc se n'hi assignen fins a deu. L'oferta reglada d'aquests estudis comporta també, per exemple, la contractació de "cantaores" com a especialistes per acompanyar els "bailaores" i "bailaoras".

Consideram totalment discriminatòries aquestes diferències i ens demanam com s'ho prendrien a Màlaga o Sevilla, si els seus conservatoris oferissin deu hores setmanals de jotes i mateixes i només uns minuts de flamenc. Exigim que l'ensenyament reglat potenciï al màxim els nostres balls, músiques i tradicions, que són una riquesa cultural que només nosaltres podem aportar al món, mentre que el flamenc ja disposa de la maquinària de l'estat espanyol per a la seva difusió.

Palma, 25 d'octubre de 2017