Bústia Covid-19

dilluns, 27 de novembre de 2017

Esborrany de reglament d'oposicions


A la mesa d'educació estatal del passat 23 de novembre es va lliurar l'esborrany de modificació del decret 276/2007, que podeu veure AQUÍ.

En resum el Ministerio proposa:

- Ponderació de la puntuació: 60% fase oposició i 40% fase de concurs.

- Nombre de temes per elegir segons l'especialitat:
  • Fins a 25 temes: a elegir entre tres.
  • De 26 a 50 temes: a elegir entre quatre. 
  • Més de 50: a elegir entre cinc.
- Puntuació màxima dels tres blocs de la baremació:
  • Experiència prèvia: màxim 7 punts.
  • Formació acadèmica: màxim 5 punts.
  • Altres mèrits: màxim 2 punts.
- Puntuació màxima dels mèrits: 10 punts.

- Experiència docent prèvia: es comptaran màxim 10 anys, cadascun dels quals es valorarà només en un dels següents subapartats:
  • Per cada any a especialitats del cos al que s'opta, en centres públics: 0,700 punts.
  • Per cada any a especialitats d'altres cossos, en centres públics: 0,350 punts
  • Per cada any a especialitats del mateix nivell educatiu, en altres centres: 0,150 punts.
  • Per cada any a especialitats d'altres nivells educatius, en altres centres: 0,150 punts.
- Les convocatòries establiran les puntuacions corresponents a cada mes/fracció d'any.

La intenció de Madrid és aplicar aquestes modificacions a les oposicions de 2018. A la mesa també es va aportar l'esborrany de nous temaris, que es deixarien per als anys posteriors.

Des d'UOB reclamam plenes competències en educació, que haurien d'incloure poder decidir a les Balears un model d'accés a cossos docents adequat a les nostres circumstàncies (per exemple els sis anys que hem passat sense oposicions i el 35-40% d'interins), en lloc dels reglaments que ens imposen des de Madrid.