divendres, 20 d’abril de 2018

UOB no aprova els criteris de quota docent per al curs 18-19


UOB no ha aprovat els criteris de quota per al curs 18-19 a la mesa sectorial d'avui dematí perquè reprodueixen les deficiències dels actuals, per exemple:
 • Consenten grups de primària amb 28 alumnes, que suposen un 12% més quan el màxim legal és un 10%.
 • Consenten aquests màxims en matrícula ordinària el mes de juny quan legalment ha de ser en període extraordinari.
 • Anomenen desdoblaments el que en realitat són suports parcials a mitja jornada.
 • Es continuarà calculant la quota a secundària amb 19 hores.
 • Desdoblen anglès i no català.
 • Consideram que a PALIC passar de donar 1 hora per cada 3 alumnes a 1 per cada 2, decidit durant la mesa, no basta i continuam demanant mínim una mitja jornada.
 • No garanteixen reducció d'hores per als coordinadors de comissió de normalització lingüística.
ATENCIÓ! Les denúncies d'UOB han donat resultat:
 • Finalment els majors de 55 a secundària podran demanar 1, 2 o 3 lectives de reducció. S'enviaran instruccions als centres.
Properament més informació.

dijous, 19 d’abril de 2018

Rajoy i Montoro amenacen de retallar-nos la nòmina

 

A la reunió informativa convocada per a avui dematí, Personal docent ha comunicat que el Ministerio de presidencia y para las administraciones territoriales ha enviat a la Conselleria d'Hisenda dues cartes referents al límit de la massa salarial. La segona, que va arribar abans d'ahir, fa referència als docents i insta Hisenda a informar sobre les quantitats de la nòmina recuperades arran d'acords, pactes i convenis autonòmics que s'hagin produït d'ençà de l'aprovació dels pressuposts generals de l'Estat del passat 27 de juny, per comprovar que no se sobrepassa un límit que de moment no defineixen.

Les conseqüències podrien ser l'eliminació o modificació de diversos complements (sexennis, tutoria, etc.) i tot sembla indicar que es tracta d'una maniobra del PP per pressionar els partits de l'oposició al congrés de diputats perquè li aprovin els pressuposts de 2018. En qualsevol cas, aquestes retallades deixarien en evidència l'increment retributiu que apareix a l'Acord de 22 de març de 2018, signat amb CCOO, UGT i CSIF.

Els representants d'UOB hem demanat còpia de la carta i Personal docent ha dit que transmetrà la petició a la Conselleria d'Hisenda.

Un cop acabada la reunió la Junta de Personal ha acordat un escrit conjunt per manifestar el rebuig a les amenaces i advertir de possibles mesures de protesta per part dels treballadors.

Des d'UOB condemnam les coaccions del govern espanyol, reclamam una vegada més competències plenes en educació i sobirania fiscal per protegir els drets dels treballadors, i exigim al Govern de les Illes Balears que planti cara d'una vegada i no es deixi intimidar ni doblegar davant aquest nou abús.

dimarts, 17 d’abril de 2018

Convocatòria extraordinària de borses d'interins!

 • Convocatòria extraordinària de borses per al curs 2017-18 publicada avui al BOIB
 • Poden apuntar-s'hi persones que no són a la borsa d'interins a dia d'avui o que n'estan excloses per causes diferents a la manca de formació pedagògica (màster) o de català (capacitació)
 • Presentació de sol·licituds del 18 al 23/4/18, ambdós inclosos.
 • Es convoquen les següents especialitats de Secundària, FP, EOI, i Música i Arts Escèniques:  
 1. Grec,
 2. Llatí,
 3. Cultura clàssica,
 4. Matemàtiques,
 5.  Física i Química,
 6. Alemany,
 7. Alemany aplicat al cant,
 8. Francès,
 9. Tecnologia,
 10. Informàtica,
 11. Navegació i instal·lacions marines,
 12. Organització i processos de manteniment de vehicles,
 13. Sistemes electrònics,
 14. Sistemes electrotècnics i automàtics,
 15. Sistemes i aplicacions informàtiques,
 16. Instal·lacions electrotècniques,
 17. Equips electrònics,
 18. Estètica,
 19. Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids,
 20. Mecanitzat i manteniment de màquines


Podem ser indefinits no fixos? Sentències i resolucions ens donen la raó


Circular 85/2018

No fa gaire llegíem la notícia que vuit interins de secundària de La Rioja han estat reconeguts indefinits no fixos. Així mateix, dia 20 de novembre de 2017 el Jutjat Contenciós de Pontevedra es pronuncià a favor d’una professora gallega funcionària interina del cos d’arts plàstiques que havia denunciat l’Administració per haver estat contractada en frau de llei. Després d’haver encadenat nomenaments anuals durant 6 anys fou cessada amb caràcter definitiu. La justícia finalment condemnà la Conselleria d’Educació de la Xunta de Galícia i l’obligà a indemnitzar-la amb 20 dies per any treballat.

Abans de continuar hem de recordar que l’objectiu principal dels serveis jurídics d’UOB no és guanyar indemnitzacions i que tot seguit el treballador acabi al carrer, sinó que aquest conservi la seva feina com a indefinit no fix. La indemnització és un dret adquirit a executar en el pitjor dels casos, és a dir l’acomiadament. Per això insistim en la necessitat de demandar abans del cessament perquè la prioritat, en definitiva, és que tots els docents puguem continuar treballant. Dit això i tornant al cas de la professora gallega hem de destacar que la Magistrada acaba aplicant a personal docent la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), de 14 de setembre de 2016, assumpte 596/14, referent al cas Ana de Diego Porras, interina del ministeri de Defensa, fet que demostra que els funcionaris interins també poden demandar.

Però no només hi ha docents i funcionaris interins als qui s'ha reconegut la condició d’indefinits no fixos, també n'hi ha de sanitaris com és el cas de dos científics gallecs que eren personal estatutari i el jutjat contenciós-administratiu de Santiago de Compostel·la els va donar la raó el passat 26 de març i els concedí la categoria de personal indefinit no fix. És important afegir que el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, el passat 15 de gener, també va reconèixer a una treballadora de l’IBSALUT, que era personal estatutari eventual, la condició d’indefinida no fixa.

També tenim constància de sentències i resolucions en via administrativa dels tribunals de justícia de Catalunya, Castella i Lleó, Castella - la Manxa, Andalusia, País Basc, etc., que han acabat donant la raó als denunciants que havien encadenat nomenaments o contractes de manera fraudulenta durant més de tres anys. Tampoc no ens ha d'estranyar que diverses sentències del TJUE hagin tret els colors a l’estat espanyol per no haver-se adaptat a la normativa europea vigent.

Un fet significatiu a tenir en compte és que el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos (BOE de 26.3.2018), dins el capítol d'Oferta d'ocupació pública per a l'any 2018, cita la figura de l'indefinit no fix i especifica que les places de personal declarat com a tal per sentència judicial no computaran per a la taxa de reposició:
 • 7. El proyecto de Ley de Presupuestos contendrá la previsión de que no computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos las plazas que se convoquen para su provisión mediante procesos de promoción interna y las correspondientes al personal declarado indefinido no fijo mediante sentencia judicial.

Tant el personal funcionari com l’estatutari poden reclamar la condició d’indefinit no fix a través d’un Contenciós. En cas de guanyar el judici no es passa a ser personal laboral, simplement s’assoleix una relació administrativa que proporciona més estabilitat. No hem d’oblidar que durant molts d’anys l’Administració ha  abusat dels nomenaments o contractes temporals prescindint de les convocatòries anuals d’oposicions, fet que ha omplert les administracions de personal “temporal” sense oferir-los la possibilitat de consolidar el  lloc de feina i vulnerant articles de l’EBEP, la Directiva 1999/70/UE i altres normatives vigents. És per això que des del passat mes de gener, i per donar compliment a l’acord sorgit per unanimitat a l’assemblea d’UOB de dia 12 de maig de 2017 oferim assistència jurídica als interins contractats en frau de llei que vulguin presentar demanda (vegeu comunicat de premsa).

divendres, 13 d’abril de 2018

Funció Pública se'n riu dels docents

Pedro J. Jiménez Ramírez, director general de Funció Pública (Foto: CAIB)

Funció Pública continua sense donar senyals de vida d'ençà que va rebre la proposta de modificació del Decret de Fons social, aprovada fa dos mesos en mesa sectorial. Això és el que ens han dit els representants de la Conselleria quan UOB ho ha demanat a la reunió de la comissió de fons social d'avui dematí. Aquest silenci i menyspreu ja passa de mida, més tenint en compte que Funció Pública va paralitzar durant un any i mig el grup de treball que havia d'unificar les normatives dels diferents sectors per acabar dissolent-lo.

La voluntat demostrada pel Govern d'actualitzar el decret, recuperar retallades i equiparar els nostres drets amb serveis generals i sanitat, per tant, és ZERO.

Hem instat la Conselleria a requerir a Funció Pública una previsió de calendari d'elaboració del nou decret, que haurà de passar per mesa sectorial. La resta de sindicats ens ha donat suport i Personal docent n'ha pres nota.

Avui s'han aprovat:
 • Sis bestretes ordinàries.
 • Tres bestretes extraordinàries.
 • 35 ajudes per als fills menors de 18 anys.
 • 93 ajudes d'estudis al personal i fills de la comunitat autònoma (15 rebutjades)

Recordau que el termini per sol·licitar ajudes d'estudis acaba el 30 d'abril.

S'ajorna la mesa de l'institut d'ensenyament a distància

Els representants de Planificació en una compareixença amb el conseller Martí March

La Mesa Sectorial d'Ensenyament (MSE) d'avui dematí sobre la creació de l'Institut d'Ensenyaments a Distància (IEDIB), s'ha ajornat poc després de començar i fins a mitjans de la setmana que ve davant les protestes per no haver-se negociat la normativa superior (Decret i Ordre) de la qual n'han de derivar els esborranys que la conselleria havia adjuntat a la convocatòria d'avui:
UOB continua oposant-se a la creació d'un institut a distància perquè:
 • No s'ha consultat ni consensuat amb els professionals de l'oferta actual i que fa anys que treballen en l'ensenyament a distància.
 • Als objectius que la conselleria diu que pretén assolir, s'hi pot arribar promovent i ampliant l'oferta actual.
 • No s'ha compartit amb la comunitat educativa cap informe de diagnosi de la situació, necessitats i demanda actual d'aquests ensenyaments.
 • Es vol eliminar i deixar en excepcional l'atenció presencial de tutories quan l'ensenyament exclusivament en línia requereix una disciplina, dedicació, temps i constància que el gruix del alumnes a distància que en molts casos prové de l'abandonament escolar i, a més, l'atenció individualitzada personal també suposa una tasca d'integració social i reinserció formativa.
Continuam reclamant que:
 • L'actual oferta sigui potenciada i publicitada per part de la Conselleria.
 • La D.G. de Planificació, Ordenació i Centres es reuneixi amb tot el professorat que treballa en l'ensenyament a distància, i no només amb l'equip directiu dels centres on s'hi imparteix. A aquesta demanda el director general ha respost que no es produirà aquesta reunió amb el professorat ja que la Conselleria no té un funcionament assembleari i que el que farà serà reprendre la mesa la setmana que ve, termini màxim d'ajornament que, ha dit, es poden permetre si volen garantir el seu objectiu: que l'IEDIB entri en funcionament el curs 2018-19.
A més:

dijous, 12 d’abril de 2018

Més reclamacions de transparència als perfils d'interinitats


Tal com fa uns dies vam instar una vegada més la Conselleria a verificar el compliment dels perfils de les places d'interinitats, hem reclamat que es revisin més possibles irregularitats:
 • Demanam a la Conselleria que comprovi si les quatre places perfilades amb B2 a l'IES Calvià, al·legant programes europeus, ho són totes o només dues, cosa que suposaria el típic perfil dissuasiu per evitar la lliure concurrència
 • Demanam per què els instituts IES Guillem Cifre de Colonya, IES Santanyí i IES Balàfia, que ofereixen un cicle de FPB en Cuina i Restauració, el primer curs del qual és íntegrament de cuina i el segon de restaurant i bar, perfilen ambdues places amb una única funció (serveis de restauració), quan el més coherent seria comptar amb un professor de cuina i pastisseria i un altre de serveis de restauració, o bé dos perfils combinant ambdues funcions.
Reclamam a l'Administració una resposta prou satisfactòria per esvair qualsevol sospita de favoritisme.

Els altres sindicats ara diuen amén a la selectivitat el juliol


Els representants de Planificació en una compareixença amb el conseller Martí March

Circular 84

Dilluns passat es reuní el ple del Consell Assessor del calendari escolar per tal de revisar la proposta de resolució de la Conselleria per al calendari escolar 2018-19.

Del total de 30 representants assistents al ple només tres, entre els quals el d’UOB Ensenyament, hi votàrem en contra per l'avançament de les proves extraordinàries de 2n de Batxillerat a la darrera setmana de juny i de la segona convocatòria de les PBAU a la primera quinzena de juliol, fets contra els quals ja ens havíem pronunciat en el darrer any. S'abstingueren 4 entitats que argumentaren el seu vot també pel rebuig a l'avançament de les recuperacions de 2n de Batxillerat.

La resta de sindicats de l'ensenyament públic (STEI, Alternativa, ANPE, CCOO i UGT), canviaren el vot expressat a la comissió d’abril de 2017 i votaren a favor, sense argumentar-ho en cap moment. Els promotors d’avançar les proves de setembre a finals de juny tampoc no han aportat cap fonament pedagògic ni han dit en què beneficia els alumnes.

El representant d’ADESMA va dir que per al curs 2019-20 pensa presentar una proposta per a avançar també les recuperacions de 1r de Batxiller i d'alguns cursos d'ESO al mes de juny i deixar de fer-les al setembre.

UOB també va votar en contra perquè amb aquest calendari la Conselleria consolida el fet de començar cada vegada més prest als instituts, cosa que redueix el temps de què disposa el professorat per preparar el curs. També demanàrem que el primer dia lectiu es dediqui exclusivament a recepció, acollida i presentacions, proposta que Planificació refusà al·legant que es "tudarien hores".

El proper curs els centres podran establir dos dies festius de lliure disposició. La pretensió inicial d’un sindicat majoritari de deixar un dels dos dies en mans del Consell Assessor ni tan sols es va arribar a plantejar.

dimecres, 11 d’abril de 2018

Model lingüístic escolar: pròxima fase, el CEIBEl dijous 5/4/18, el darrer esborrany del Model Lingüístic Escolar , un cop aprovat, deixà l'àmbit de la Mesa Sectorial d'Ensenyament (MSE) després d'haver-s'hi treballat durant dos anys en set ocasions.

A la MSE, continuàrem insistint en els següents aspectes:
 • Queda pendent que Inspecció Educativa ens remeti l'informe sobre la situació real del català a les aules que anuncià que faria públic al gener del 2017, cosa que encara esperam.
 • També queden pendents de contestar les preguntes que tenim entrades al registre sobre quants centres imparteixen Socials i/o Naturals en una llengua diferent del català, fet pel qual, segons el Decret de Mínims, el centre ha de sol·licitar autorització a la Conselleria.
 • Continuarem demanant a la DG de Planificació que el català disposi dels mateixos desdoblaments que l'anglès, que s'augmentin els recursos per al PALIC (ara del tot insuficients), etc. i demanàrem a la DG d'FP i FP que també hi insisteixi si realment té interès que les seves propostes siguin viables dins els centres.
Us pot interessar consultar tot el que hem publicat sobre el model lingüístic escolar durant aquest període, ho trobareu clicant AQUÍ. Si us interessa aprofundir més en el publicat sobre català en general, clicau AQUÍ.

Ara, la propera estació del document, que manco algun apartat és bàsicament calcat de la proposta que la comissió d'experts entregà a la Conselleria l'agost de l'any passat, és el Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB), on es tornarà a revisar tant a la comissió permanent com al plenari per tal d'elaborar-ne un informe del qual en derivarà una nova versió o esborrany que continuarà treballant-se després al Parlament i a les seves comissions educatives.

Així doncs, la proposta de model lingüístic escolar inclou, entre altres, aspectes com l'estatus de la llengua catalana a les IB, el projecte lingüístic de centre (PLC), la competència lingüística del professorat (titulacions i formació), l'atenció als nous vinguts (PALIC) o la millora de l'ensenyament de llengües.

En qualsevol cas, UOB Ensenyament continuarà reivindicant l'ensenyament 100% en català.

dimarts, 10 d’abril de 2018

Calendari escolar 2018-19: aprovat amb el nostre vot en contraAhir horabaixa es reuní el ple del Consell Assessor del calendari escolar per tal de revisar la proposta de resolució de la Conselleria per al calendari escolar 2018-19.

Del total de 30 representants assistents al ple, només 3, entre els quals UOB Ensenyament, hi votàrem en contra per mostrar el nostre rebuig a l'avançament de les proves extraordinàries de 2n de Batxillerat a la darrera setmana de juny i de la segona convocatòria de les PBAU a la primera quinzena de juliol, fets contra els quals ja ens havíem pronunciat en el darrer any. Hi afegírem la queixa que als instituts, la Conselleria consolida el fet de començar cada vegada més prest, cosa que redueix el temps de què disposa el professorat per a la preparació del curs.

També demanàrem que el primer dia lectiu es dediqui exclusivament a recepció, acollida i presentacions, proposta que la D.G. de Planificació refusà argumentant que es "tudarien hores".

La resta de sindicats de l'ensenyament públic, juntament amb altres organitzacions i fins a arribar a 23, hi votaren a favor. S'abstingueren 4 entitats que argumentaren el seu vot també per rebuig a l'avançament de les recuperacions de 2n de Batxillerat.

Les novetats més importants respecte a l'any passat són:
 • Els centres docents podran establir dos dies festius de lliure disposició per tal de, segons Conselleria, evitar que certs municipis demanin començar un dia abans per poder tenir un dia festiu més.
 • Els estudis superiors de disseny (EASDIB), d'art dramàtic (ESADIB) i de música (Conservatori Superior) han modificat les dates d'inici i acabament a proposta de cada un d'aquests centres i per tal de complir amb les setmanes mínimes lectives.
Us pot interessar també:

Al torn obert de paraula:
 • FAPA Mallorca demanà a la Conselleria que comenci a tractar la possibilitat d'obrir els centres educatius en períodes no lectius per tal de fomentar la conciliació familiar. La D.G. de Planificació respongué que traslladarà la petició a la resta de Conselleria tot i que considera que el Consell Assessor del calendari escolar no seria el fòrum més adequat per a aquest debat.
 • ADESMA explicà que de cara al calendari escolar per al curs 2019-20, pensa presentar una proposta per a avançar també les recuperacions de 1r de Batxiller i d'alguns cursos d'ESO al mes de juny i deixar de fer-les al setembre.
Són dos temes prou importants dels quals segur que n'haurem de tornar a parlar.

dimecres, 28 de març de 2018

Informacions del Ple del CEIBAvui dematí s'ha reunit el Ple del Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) i s'han tractat, principalment, els següents temes:

PACTE EDUCATIU
 •  El Parlament de les I.B. continua amb les sessions parlamentàries en què hi assisteixen les diferents entitats convocades. Podeu veure la intervenció que hi feu UOB Ensenyament el dia 1/2/18 clicant AQUÍ.
 • A nivell estatal, la comissió del congrés que hi treballa està aturada i, en conseqüència, també s'ha aturat el treball de la comissió del Consell Escolar Estatal, a l'espera que es reprengui el tema al Congrés.
ORGANITZACIÓ DE LA XARXA DELS CEP
 •  El Ple ha aprovat l'esborrany de l'informe 1/2018 sobre l'esborrany que d'ordre que ha de regular l'organització i el funcionament de la xarxa de centres de professorat.
 • La principal novetat d'aquesta modificació de l'ordre és la creació d'un nou CEP a Calvià.
 • Podeu revisar la informació que publicàrem després de tractar l'esborrany de l'ordre a la Mesa de 3/2/18, on també hi trobareu l'esborrany d'ordre.
 INFORME DEL SISTEMA EDUCATIU 2014-15
 • També s'ha aprovat l'esborrany de l'ISE 14-15 elaborat pel CEIB.
 • El president del CEIB ha afirmat que el més destacable són les dades relatives a l'abandonament escolar, que situen les I.B. just al final del rànquing, només per sobre de Ceuta i Melilla.
 • S'ha informat també que ja s'ha avançat bastant en l'elaboració de l'ISE del curs 15-16.
MEMÒRIA CEIB 2017


Secretisme entorn al SEDEIB


Davant la manca de transparència de la Conselleria d’Educació tornam a sol·licitar tenir accés total al SEDEIB (Sistema d’Explotació de Dades d’Educació de les Illes Balears). La primera vegada que ho demanàrem fou el 24 de novembre de 2016 i encara esperam resposta. Avui ho sol·licitam directament a la Direcció General de Transparència i Bon Govern.

Reclamam que les places d'educació especial siguin de plantilla


Dilluns passat va tenir lloc la mesa sectorial on es va tractar la convocatòria de comissions de serveis per cobrir places en serveis educatius especialitzats. És la primera vegada que es fa i es preveu que es publiqui la setmana que ve.

Des d'UOB vam reclamar que aquestes places es consolidin com a plantilla orgànica i s'adjudiquin per concurs de trasllats, atès que existeixen des de fa molt més dels tres anys exigits per l'Administració.

Es va plantejar el problema dels interins que fins ara han ocupat aquestes places, en alguns casos durant molts d'anys, i que ara poden ser desplaçats per les comissions de serveis. La Conselleria al·lega que les places s'han de normalitzar i que feien falta criteris més objectius i transparents.

Per altra banda es van introduir les modificacions següents a l'esborrany:

ADJUDICACIÓ DE LES PLACES
 • 7.5. En cas d'absència de l'adjudicatari (per baixa, etc.), per oferir la plaça als interins caldrà l'informe de l'equip educatiu a més de l'informe del Servei d'Atenció a la Diversitat.
PROPOSTA, NOMENAMENT I PRESA DE POSSESSIÓ
 • 8.5. A proposta d'UOB també hi podrà haver presència sindical a la comissió de seguiment.
PROPOSTA I NOMENAMENT EXTRAORDINARIS
 • 9. En cas que no es cobreixin totes les places el nomenament no es farà a dit per Innovació i Personal docent sinó que se seleccionarà en primer lloc els funcionaris i interins que compleixin els criteris de la convocatòria.

Pel que fa a la Relació de places, Innovació va dir que la quota actual s'augmenta amb un EADISOC (Equip d'Avaluació de les dificultats de Socialització i Comunicació) però reconeix que els equips educatius demanen més ajuda. Nosaltres vam advertir que 2 places del SAED (Servei d'Assistència Educativa Domiciliària) a Mallorca, per exemple, són insuficients.

També consideram que una plaça del SAED a Menorca i una sola per a Eivissa i Formentera no basten, tenint en compte que si el nombre d’alumnes no és elevat hauran de compartir funcions amb els equips EAC (Equip d'Alteració del Comportament) i EADISOC. Vam demanar que es concreti que s'entén per "pocs alumnes" i no es deixi a la discrecionalitat de l’administració. La Conselleria afirma que els equips "s'auto-regulen", que els recursos necessaris depenen del tipus de servei i que consideren que la quota és suficient.

La Conselleria va dir que miraran de tancar els terminis de renúncia de totes les comissions de serveis a 30 de juny perquè no hi hagi problemes amb els aspirants a diferents convocatòries (general, camps d'aprenentatge, educació especial, etc.).

Exigim el compliment dels perfils d'interinitats


Davant les irregularitats que continuen detectant-se en els perfils d'interinitats hem reclamat a la Conselleria el que segueix:
 • Que  les places que s’ofereixen amb un tipus d'horari determinat (matí, horabaixa o matí i horabaixa) es corresponguin amb la realitat i la persona que ha triat una plaça amb horari de matí, per exemple, no hagi de fer feina d’horabaixa.
 • Que a les places que s'ofereixen d’una determinada especialitat de Formació Professional no s'hagi d'impartir moltes hores d'una altra, o bé que se n'adverteixi al perfil. 
 • Que l'horari d'un mòdul de cicle formatiu de FP no es divideixi injustificadament entre diversos docents, cosa que dificulta la tasca d’avaluació i seguiment i l'aprenentatge de l’alumnat
 • Que es verifiqui que el perfil de Coordinador TIC es respecta a l'hora d'accedir a la plaça.
Aquesta reclamació s'afegeix a d'altres que ja hem fet, com el compliment dels perfils d'àmbit, i a la denúncia d'opacitat en el perfils, de canvis als perfils amb horaris de tarda,  etc.

dilluns, 26 de març de 2018

Llistes tutoritzats

Aquest divendres 23/3/18 la D.G. de Personal Docent publicà les llistes d'interins tutoritzats i declarats aptes o no durant el curs 2017-18. Podeu consultar aquestes llistes clicant AQUÍ.

Segons la Resolució de 23/3/18, els interins que hagin estat objecte de tutorització entre el 16/1/18 i el 16/3/18, tenen fins aquest dimecres 28/3/18 per a presentar al registre de Conselleria, dirigint l'escrit a la Direcció General de Formació professional i Formació del Professorat,  les activitats de formació permanent realitzades fins al 15/1/18 per tal que els siguin computades com a mèrits a les borses del curs 18-19.

Segons la conselleria, en aquestes llistes hi falten els tutoritzats entre el 23/3/17 i el 30/6/17 els quals, tot i ser tutoritzats dins el curs 2016-17, tocaven sortir també a les llistes publicades divendres passat i no és el cas.

Així, en els propers dies, al mateix enllaç indicat al principi, s'hi publicaran les llistes d'aptes i no aptes dels tutoritzats entre les dates de març i juny del 2017 indicades. En qualsevol cas, la conselleria ens ha informat que tots els tutoritzats en aquest període foren declarats aptes.

Podeu fer-nos arribar les vostres consultes sobre el tema a ensenyament@uob.cat


divendres, 23 de març de 2018

Conselleria ara diu que queden docents en actiu sense el català

 
A la mesa d'ahir els representants de l'Administració van dir que encara hi ha funcionaris de carrera que no disposen de certificat de capacitació de català o del C1 perquè quan accediren a cossos docents no era requisit. Fa un any, en canvi, ens van dir en mesa sectorial que ja no quedava cap docent en actiu sense el reciclatge de català d'ençà del decret de mínims de 1997.

Aquests docents han tingut més de vint anys per acreditar la capacitació de català, pròrrogues incloses com les del decret 115/2001, que donava fins el 2002, o el decret 169/2003 que ho allargava fins l'agost del 2006.

Davant això ahir vam demanar que se'ns informi de quants docents hi ha encara sense certificat de català o nivell C1, una dada imprescindible a l'hora de fer el diagnòstic del català a les aules, diagnòstic que per altra banda encara esperam de l'actual administració educativa.

Interins. Fons social. Oposicions

 

Informacions aportades per la Conselleria a la mesa sectorial d'ahir:

FORMACIÓ NOUS TUTORITZATS
 • Es preveu que pugueu registrar la formació de dilluns 26 al dimecres 28 de març.
  Avui estava previst publicar llista dels tutoritzats d'enguany.
 ESTIU INTERINS
 • Encara és en mans de Pressuposts. Segons l'Administració es resoldrà aviat perquè s'haurà d'aplicar el curs actual.
FONS SOCIAL
 • Continua el silenci sepulcral de Funció Pública davant la proposta de modificació del decret acordada en mesa sectorial el 13 de febrer. Personal Docent va dir que els insistirien.
OPOSICIONS
 • Personal Docent va dir que hi ha 4.800 inscrits. Quan es confirmin els preregistres calculen que poden ser uns 5.200-5.500. Per especialitat se sabrà en tenir el total, en principi la setmana vinent. Les ràtios dels tribunals també depenen d'aquestes dades.
 • Pel que fa a les impugnacions que s'han fet a les comunitats autònomes, Conselleria diu que els jutjats no els han requerit l'expedient administratiu i per tant no en tenen constància oficial.

Novetats a les comissions de serveis


Ahir es va tractar en mesa sectorial l'esborrany d'instruccions per a les comissions de serveis del curs 18-19, que presenta les següents novetats:

SOL·LICITANTS:
 • Els funcionaris que el curs 18-19 tinguin la primera destinació definitiva només podran demanar comissió de serveis per conciliació de vida familiar (apartat 3.1c). Des d'UOB vam demanar que també es pugui demanar per motius greus de salut o per atendre familiars amb malaltia greu o discapacitat (3.1a i 3.1b), però l'Administració s'hi va negar al·legant necessitat d'estabilitat a les plantilles.
 • Els funcionaris amb destí a altres CCAA podran acollir-se als mateixos motius que els destinats a les Balears (l'any passat els havia de valorar discrecionalment la Conselleria) però se'ls concedirà en darrer lloc.
REQUISITS:
 • Es recorda que si s'ha sol·licitat plaça al darrer concurs de trasllats a la localitat on es demana la comissió de serveis, no s'ha d'haver desistit, tal com diuen les bases del concurs de trasllats.
 • S'exceptua del requisit anterior en cas de situacions excepcionals o sobrevingudes el curs 17-18, o si la comissió es demana per a places de centres amb perfils educatius, per raons de servei o per formar part d'equips directius.
PER MOTIUS PERSONALS:
 • Si es demana per conciliació de vida familiar, la distància entre el domicili i el centre on es vol la comissió ha de ser inferior a la que dóna dret a gaudir-la (30 km a Mallorca, 25 km a Menorca i 20 km a Eivissa.)
 • Els motius "sobrevinguts i excepcionals" a valorar per la Conselleria (3.1.d) s'han d'haver produït el curs 17-18.
 • Es manté que les comissions de serveis per motius personals només les pot demanar un dels membres de la parella. Des d'UOB vam demanar que la puguin demanar els dos en cas de fills bessons o de dos menors de tres anys. Es va denegar.
PER A CENTRES AMB PERFILS:
 • Apareix com a causa la d'ocupar places a centres amb perfils educatius, arran de la Resolució d'1 de febrer de 2018 (vegeu apartat 3..2 de l'esborrany).
 • Pel que fa a les comissions a centres perfilats, vam recordar que ja ens hi vam oposar a la mesa corresponent perquè són comissions prorrogables i en conseqüència impedeixen la lliure concurrència, poden ser una porta d'entrada a l'aplicació a les interinitats i poden afectar fins a un 20% de les places del centre, que sumades al 10% de les comissions ordinàries i ens durien a un 30%.
 • Es publicarà la llista de centres on es poden demanar aquestes places. Cada centre pot tenir dos perfils com a màxim i només es pot demanar comissió per a un d'ells. Es recorda que cal estar habilitat.
PER RAONS DE SERVEI:
 • Per raons de servei (3.3) només es podrà sol·licitar a un sol centre.
 • Desapareixen els centres infantils 0-3 anys, Aules UEECO, suport a EAP i CEE Son Ferriol, FPB i FP a distància. Les places han sortit al concurs de trasllats i si estan vacants es poden demanar via comissions per projectes o formar part d'equips directius.
 • Inclou participació a plans d'innovació pedagògica.
 • Si és per participar a nous estudis que s'implanten al centre, el darrer nivell encara no s'ha d'haver impartit el 17-18.
 • S'haurà d'aportar certificat d'acord favorable del consell escolar i motiu de la comissió.
 • Per als apartats b, d, e, f, g i h (a l'esborrany hi consta "c" en lloc de "f" per error) l'informe favorable ha d'especificar que s'hi dedicarà un mínim del 16% de les hores (4 hores a primària i 3 a secundària).
PER FORMAR PART D'EQUIPS DIRECTIUS:
 • Només es podrà demanar per a un sol centre.
TERMINIS:
 • Es preveu que el termini de sol·licitud sigui del 16 al 18 d'abril (l'any passat va ser 19 al 25 de maig).
 • Hi haurà tres dies hàbils per reclamar a la llista provisional en lloc dels cinc naturals.
 • Miraran d'encaixar calendaris amb les altres comissions de serveis (camps d'aprenentatge, ATD, etc.) a fi que no es produeixin contradiccions en els terminis de presentació de renúncies i altres.
ADJUDICACIONS:
 • Es va demanar per unanimitat que a l'ordre de prioritat de les adjudicacions les places per perfils educatius passin del segon al sisè i darrer lloc. La Conselleria en va prendre nota i s'haurà de veure com queda el redactat definitiu.

dimecres, 21 de març de 2018

La inquietud pel canvi de les recuperacions de 2n de batxillerat de setembre a juny arriba al ParlamentCom recordareu, el novembre passat vam denunciar que la Conselleria imposava l'avançament de les recuperacions extraordinàries de 2n de Batxiller al mes de juny, i les proves d'accés a la universitat (PBAU) al juliol. Això, poc més de mig any després que la pràctica totalitat de la comunitat educativa mostràs el seu rebuig durant el Ple del Consell Assessor del Calendari Escolar de 6 d'abril de 2017, des dels pares i mares i els sindicats de l'escola pública a les associacions d'Escola Catòlica o les Cooperatives de l'Ensenyament, que va dur el director general de Planificació a retirar la proposta, tot i que el novembre va tornar a pressionar per avançar les proves.

Ara el canvi de calendari ha arribat al Parlament en forma de pregunta al conseller Martí March, que podeu veure AQUÍ. Des d'UOB feim arribar el nostre agraïment al diputat de Més per Menorca, Josep Castells, per la seva intervenció.

Conselleria no aclareix tots els dubtes sobre l'oferta actual a distància

Jaume March i Antonio Morante, de Planificació, en una
compareixença amb el conseller Martí March.

Ahir migdia va tenir lloc la mesa sectorial sobre presentació del projecte d'Institut d'Ensenyament a Distància i esborrany de convocatòries de comissions de serveis per cobrir-hi places.

Els representants d'UOB vam fer constar en acta la nostra oposició al projecte, tal com ja havíem fet públic, perquè la promoció de l'ensenyament a distància, l'augment de matrícula i la reducció de l'abandonament escolar prematur, objectius que la Conselleria al·lega per a la seva creació, es podem assolir igualment potenciant, difonent i ampliant el model actual, i també perquè no consideram prou garantit el manteniment de l'oferta actual.

Vam protestar perquè una vegada més s'ha anunciat a premsa un projecte abans de tractar-lo amb els representants dels treballadors i d'informar la comunitat educativa. Quan el 7 de març Planificació ens va rebre a petició nostra, després d'assabentar-nos casualment que s'havia reunit amb altres sindicats, ens van dir que l’IEDIB estava «en estat embrionari». Una setmana després es va presentar als mitjans i tretze dies després es duu a mesa sectorial.

Vam demanar si s’ha realitzat una anàlisi de la situació actual dels estudis a distància, i del perfil, necessitats i demandes de l'alumnat. Com que se'ns va dir que sí, vam demanar que se'ns faci arribar.

Vam advertir que l’ensenyament exclusivament en línia requereix una disciplina, dedicació, temps i constància que no solen ser propis d'uns alumnes que en molts de casos provenen de l’abandonament escolar. El projecte pretén disminuir l’abandonament escolar i en canvi se suprimeixen les tutories presencials, necessàries per fer el seguiment i orientar l’alumnat. Des de Planificació van replicar que les tutories "no són imprescindibles" i que el que pensen fer és una tutoria d'orientació a l'hora de matricular-se.

Després que els representants sindicals advertíssim de l'alarma que s'ha creat als centres per la possible eliminació d'estudis i places docents, els representants de Planificació van afirmar que:
 • volen mantenir "algun" batxillerat semi-presencial als instituts, als quals han proposat un model de 60% a distància i 40% presencial. Al mateix temps es convertirien en "centres col·laboradors" per als exàmens presencials del nou institut centralitzat.
 • l'ESPA no es tocarà als centres d'adults.
 • la quota que es podria reduir a centres és la de l'ensenyament 100% a distància degut al trasllat al nou institut.
 • la FP s'implantarà progressivament.
 • la quota global augmentarà i en tot cas no minvarà. "No volen fer cap destrossa".
S'haurà de veure si tot això es compleix.

Van dir que aspiren a multiplicar per tres la matriculació actual, que ara xifren en uns 800 alumnes a Batxillerat i 1.700 a FP, i que fan comptes incloure-hi altres modalitats com la preparació de la selectivitat, idiomes, etc. L'ESO continuarà només en mans dels CEPA.

FORMACIÓ PROFESSIONAL: La directora general de FP va dir que el nombre d'aprovats de la formació professional a distància és molt baix (19% en el cicle de més èxit) i que cal "un bot qualitatiu". Deixaran d'oferir cicles com el de Forneria, degut a la dificultat de fer les pràctiques a casa. La implantació de la FP al nou institut serà progressiva i el primer any el dedicaran a l'elaboració de nous materials per no haver de dependre dels del MEC, obsolets i en castellà. En determinats cicles a distància, per exemple Electricitat, pensen fer les pràctiques als "centres col·laboradors". A altres com Informàtica es farà tot en línia. Mantenir la fase presencial dependrà en general de la quantitat de matriculats.

Els esborranys de les convocatòries de comissions de serveis per a docents i equip directiu, que van ser objecte d'algunes esmenes de tipus tècnic, no van quedar aprovats perquè encara no hi ha Ordre ni Decret. Els representants de l'Administració van dir que properament enviaran esborrany de les instruccions del centre, que volen treure pel maig.

dilluns, 19 de març de 2018

Festius 2019


1 de gener Cap d’any Dimarts
1 de març Dia de les Illes Balears Divendres
18 d’abril Dijous Sant Dijous
19 d’abril Divendres Sant Divendres
22 d’abril Dilluns de Pasqua Dilluns
1 de maig Festa del Treball Dimecres
15 d’agost Assumpció de Maria Dijous
12 d’octubre Festa Nacional Dissabte
1 de novembre Dia de Tots Sants Divendres
6 de desembre Dia de la Constitució Divendres
25 de desembre Dia de Nadal Dimecres
26 de desembre Segona Festa de Nadal Dijous

BOIB: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10792/607015/acord-del-consell-de-govern-de-16-de-marc-de-2018-

Demanam un nou taller de mecànica per a l’IES Pau Casesnoves


Circular 83/2018 - 2

A petició de professorat de l'IES Pau Casesnoves hem sol·licitat a la Conselleria la construcció d'un nou taller de mecànica. Les dimensions del taller actual són insuficients per al volum d’alumnes i docents, sovint hi coincideixen al mateix temps els graus mitjà i superior, i els automòbils i altres elements que hi ha dificulten el desenvolupament de les pràctiques. També hem demanat que es davallin les ràtios dels cicles formatius.

UOB rebutja el projecte d'institut d'ensenyament a distància


Circular 83/2018 - 1

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, insta la Conselleria a retirar el projecte d'Institut d'Ensenyaments a Distància i a reforçar el model actual que s'imparteix a instituts de secundària i centres d'adults.

Els estudis a distància que ofereixen actualment els centres educatius, en alguns casos amb més de vint anys d'experiència, permeten un contacte més personalitzat gràcies a les tutories presencials individuals i col·lectives, necessàries per al seguiment, suport i orientació de l'alumne i imprescindibles en el cas de l'ensenyament d'adults, que es dirigeix a persones procedents de l'abandonament escolar. Per altra banda, la convivència dels estudis presencials i a distància dins un mateix centre permet la coordinació dels docents i la unificació de criteris a l'hora de programar i d'avaluar els alumnes.

El projecte de la Conselleria, en canvi, és un ens centralitzat i exclusivament en línia, que es crea sense cap estudi previ del perfil, necessitats i demandes dels alumnes, i que fa preveure la supressió a curt termini del model actual. Tot plegat, una operació de màrqueting a poc més d'un any de les eleccions i un fracàs més que previsible.

Fins ara els professionals de l'ensenyament a distància han hagut d'organitzar-se i desenvolupar mitjans tècnics pel seu compte, davant la desídia i desinterès de les diferents administracions educatives. Reclamam a la Conselleria que no caigui una vegada més en l'error de sempre, escolti els docents i dediqui els esforços a dotar els centres actuals dels materials i suport tècnic necessaris.

Finalment, denunciam que el projecte d'institut a distància s'hagi anunciat a la premsa abans de ser consultat als representants dels treballadors.

Palma, 19 de març de 2018

dijous, 15 de març de 2018

Nou de decret de Fons social: silenci a Funció Pública


Durant la comissió de Fons social d'avui dematí, Personal Docent ens ha comunicat que Funció Pública no ha dit res per ara respecte a la modificació del Decret de Fons social, que es va aprovar fa un mes en mesa sectorial. Tenint en compte que Funció Pública va paralitzar durant un any i mig el grup de treball que havia d'unificar les normatives dels diferents sectors, per acabar dissolent-lo, haurem d'estar vigilants perquè el nou Decret no acabi tancat dins un calaix.

De Fons social informen que el 50% dels sol·licitants d'ajudes per estudis no aporten tota la documentació. En aquest cas se'ls requereix els documents que falten per carta certificada, cosa que endarrereix tot el procés. Es prega que els interessats comprovin que ho presenten tot correctament en el moment de fer la petició.

Per altra banda s'han aprovat:
 • 4 bestretes ordinàries i 4 extraordinàries.
 • 4 ajudes per a la atenció de la discapacitat.
 • 30 ajudes per als fills menors de 18 anys (1 rebutjada).
 • 39 ajudes d'estudis al personal i fills de la comunitat autònoma (8 rebutjades)
Recordau que el termini per sol·licitar ajudes d'estudis acaba el 30 d'abril.

dimecres, 14 de març de 2018

Comissió paritària de riscos laborals


El passat 26 de febrer va tenir lloc a Funció Publica (Es Pinaret) la reunió ordinària de la Comissió paritària de prevenció de riscos laborals. Es van aprovar cinc expedients d'avaluació extraordinària mèdic-laboral que han comportat l'adaptació dels llocs de treball, entre els quals els d'un empleat de serveis de CEIP, un ATE i un ordenança d'IES.

Per altra banda es van aprovar els següents documents

1) Informe de sinistralitat laboral 2017. Inclou estadístiques específiques de personal docent.

2) Memòria d'activitats del SPRL 2017. De l'apartat de Formació, docència i investigació podem destacar pel que fa als docents:


3) Actuacions preventives destinades a la protecció de la treballadora gestant, en situació de part recent o en període de lactància.
 • El total de treballadores que van comunicar al Servei de Prevenció seu estat de gestació, part recent o en període de lactància ha estat de 225, de les quals 185 són d'Educació (90,24%)
4) Planificació d'activitats preventives 2018.

5) Fulletó d'acollida del SPRL (general).

Pel que fa al SPRL d'Educació no es va aportar cap novetat.

Places d'assessors i directors de CEP

 

Ahir es va constituir la comissió avaluadora per a les comissions de serveis a places d'assessors i directors de centres de professors. Els darrers dos anys s'han fet dues convocatòries i ara correspon la revisió de la primera. En cas de voler repetir els aspirants han de tornar a concursar.

Dels setze seleccionats el curs 16-17, dotze volen renovar i s'han d'avaluar i hi ha hagut una renúncia i una jubilació. Dues places van quedar vacants (Formentera i Manacor) i es van cobrir amb comissions de serveis ordinàries.

Per a l'avaluació dels assessors es tenen en compte quatre aspectes:
 • Memòria i autoavaluació de l'aspirant.
 • Informe del director del CEP.
 • Informe del Servei de Formació.
 • Entrevista, on es fa incidència sobre tot en les propostes de millora.
Pel que fa als directors, els tres seleccionats de fa dos anys volen renovar. En aquest cas la comissió valora:
 • Memòria i autoavaluació.
 • Informe del Servei de Formació.
 • Entrevista.
Els representants de l'Administració van dir que de moment totes les avaluacions són positives. Les entrevistes tindran lloc el 19 de març al CEP de Palma amb l'horari següent:
 • 9h: aspirants a assessors de Mallorca (set en total).
 • 11h: aspirants a directors (tres).
 • 11,30: aspirants de Menorca i Eivissa (sis).
Per al 2019 hi ha intenció d'avançar el procés d'adjudicacions. Hi haurà quatre vacants, més les que es puguin generar.

El proper curs es crearà el CEP de Calvià amb cinc places, una d'elles de director. El primer any es cobriran per comissions de serveis ordinàries i el segon es farà el concurs de mèrits. Es preveu que les obres estiguin fetes en un any i mig i provisionalment s'instal·larà en un altre edifici. Aquest nou CEP comportarà la supressió d'una plaça al CEP de Palma, que passarà a tenir-ne dotze.

També està previst crear una plaça d'assessor més a Menorca i a Eivissa.

dilluns, 12 de març de 2018

NOVETATS PORTAL DEL DOCENT INTERÍ!

https://apps.caib.es/sadperdoc5front/interins/

·SOL·LICITUD DE DISPONIBILITAT PEL 3r TRIMESTRE:
Els interins NO DISPONIBLES que volgueu estar DISPONIBLES el 3r trimestre teniu fins el dia 16 de març a les 12:00h per canviar el vostre estat mitjançant el tràmit telemàtic corresponent.

·DARRER TRÀMIT DE SUBSTITUCIONS DEL 2n TRIMESTRE:
El darrer tràmit de substitucions tindrà lloc entre els dies 16 i 19 de març.

·INICI DEL TRÀMIT TELEMÀTIC DE CANVI DE DISPONIBILITAT DEL 3r TRIMESTRE:
Per raons d'actualització de l'estat de disponibilitat dels funcionaris interins, el tràmit de canvi de disponibilitat romandrà desactivat des del dia 16 de març a partir de les 12:00h fins el 26 de març.

·PRIMER TRÀMIT DE SUBSTITUCIONS DEL 3r TRIMESTRE:
El primer tràmit de substitucions del 3r trimestre tindrà lloc entre els dies 4 i 6 d'abril. Hi podran participar tots els aspirants disponibles, tant aquells que ja ho eren com aquells que ho varen sol·licitar abans del dia 16 de març a les 12:00h.

Procés d'inscripció telemàtica a les oposicions


A tenir present durant el procés d'inscripció telemàtica, segons se'ns va explicar a la sessió  informativa de la Conselleria (actualitzat amb consultes posteriors):

CATALÀ
 • Si s'hi accedeix amb nom i contrasenya ja apareix la titulació del portal del personal.
 • En el cas d'inscripció anònima o sense portal del personal, si es disposa del certificat de capacitació de català, es pot autoritzar la Conselleria a consultar la titulació a Política Lingüística, desplegant el rectangle a Requisits / Titulació català i seleccionant "Direcció General de Política Lingüística de les Illes Balears".
 • Segons informa Provisió educativa, el justificant de la inscripció no indica que s'hagi aportat o autoritzat la Conselleria per un error de disseny del procés i no cal fer res més. Si aquesta opció finalment no funcionàs, es pot esmenar posteriorment.
 • Es pot fer la inscripció amb el C1, però és millor acreditar el certificat de capacitació de Política Lingüística perquè farà falta a l'hora de concursar en cas de superar el concurs-oposició i obtenir plaça.
 • Si la titulació de català ja apareix al portal del personal no cal acreditar-la. Segons informa Provisió educativa, el justificant de la inscripció no indica que s'hagi aportat per un error de disseny del procés i no cal fer res més.

TAXES
 • Si heu fet el pagament de les taxes amb targeta però al final la inscripció no es completa correctament i surt un missatge d'error, comunicau-ho per correu a provisio@dgpdocen.caib.es indicant nom, document d'identitat i la incidència.
 • Si es fa el tràmit amb usuari i contrasenya i es vol fer pagament presencial al banc, cal imprimir el document per dur-lo a l'oficina bancària.
 • En cas de pagament telemàtic, de Provisió ens indiquen que no cal presentar al registre el PDF que s'imprimeix per a l’Administració autonòmica. 
 • EXEMPCIONS: Cal estar segurs que es compleixen els requisits, perquè en cas contrari si no es paguen les taxes és causa d'exclusió. Per exemple, si s'està a mitja jornada i l'altra mitja es cobra del SOIB no es té dret a l'exempció.

DADES PERSONALS
 • Els interins que entrau al procés telemàtic amb usuari i contrasenya, veureu que ja vos hi apareixen les dades personals. Els funcionaris de carrera en canvi les heu d'introduir.
 • Els interins que fa uns 10 anys o més que no han actualitzat dades és possible que hàgiu d'actualitzar dades personals i presentar document d'identitat.
 • Els aspirants pels procediments d'accés han de presentar el document d'identitat.

INSCRIPCIÓ ANÒNIMA
 • Als interins del curs 17-18 també se'ls recuperen les dades personals. Reben al correu electrònic un codi d'accés temporal.
 • Cal introduir les dades personals, titulació d'accés i la formació pedagògica i didàctica. Un cop signat apareixeran els documents a presentar al registre.

PREREGISTRE
 • El registre no és complet i queda com a pre-registre en els casos següents:
 • Si la persona no és a les llistes de la Conselleria.
 • Si no han aportat el certificat de català.
 • Si s'està exempt de pagament.

TITULACIONS
 • Si es vol presentar un títol d'accés nou al cos que s'oposita es pot afegir i després seleccionar dins el menú que apareix.
 • IMPORTANT: La titulació no es pot canviar un cop completat el procés d'inscripció.

DISCAPACITATS
 • Tenen l'opció d'autoritzar la Conselleria a comprovar-ho.

PROCEDIMENT D'ACCÉS
 • S'han detectat errors de funcionament en el procediment d'accés 4 (a mateix subgrup i nivell) i es possible que també es produeixin al 3 (subgrup superior). Avui dilluns 12 de març ho estant mirant de solucionar, es demana que els aspirants ho tornin a intentar d'aquí a dos dies.

CORRECCIÓ D'ERRORS AMB EL PROCÉS TELEMÀTIC FINALITZAT
 • Si en haver fet el procés d'inscripció telemàtic i pagat les taxes vos adonau que heu comès un error (per exemple seleccionar un procediment d'ingrés o accés equivocat), ho podeu esmenar de la següent manera:
 1. Repetiu el tràmit telemàtic corregint l'error i seleccionau pagament presencial.
 2. Descarregau els fulls per al banc.
 3. Obtindreu un pre-registre que haureu de dur presencialment al registre, juntament amb el comprovant del pagament que ja vau fer, el carnet d'identitat i una instància explicativa.

REGISTRE DE MÈRITS
 • Si no disposau de portal del personal heu d'esperar al tràmit del barem de mèrits, posterior a les proves, per aportar la documentació.

ALTRES
 • Hem demanat a la Conselleria que enviïn el més aviat possible les instruccions als equips directius perquè permetin als opositors acabar les tasques docents amb temps suficient per presentar-se a les proves.
 • La Conselleria preveu la participació d'uns 7.000 o 8.000 aspirants. A les Balears hi ha uns 13.000 interins amb plaça o sense.
 • Hi haurà un Portal de l'opositor, probablement amb l'adreça URL oposicionsdocents.caib.es.

divendres, 9 de març de 2018

L'ordre de serveis d'orientació es durà a una nova mesa sectorial

 
El director general d'Innovació, Jaume Ribas

Dimecres 7 de març va tenir lloc la mesa sectorial per tractar l'esborrany de projecte d'ordre sobre serveis d'orientació, que ja havia passat per mesa tècnica els dies 11 de gener i 17 de gener.

L'esborrany que se'ns havia fet arribar era el mateix que es va dur a la segona mesa tècnica, i els representants d'Innovació van començar explicant quines aportacions rebudes per escrit s'havien acceptat i quines no. Davant això, des d'UOB vam demanar una segona mesa per analitzar l'esborrany actualitzat amb les modificacions introduïdes.

A partir del que van dir podem avançar el següent:
 • Es mantenen amb la idea de canviar el model i assignar orientadors als CEIP. Des d'UOB vam reclamar una vegada més que es respecti el treball en equip i la independència dels EOEP, tal com consta al Decret d'atenció a la diversitat, i que en tot cas es consensuï el model amb els professionals.
 • L'"atenció directa a tots els alumnes" que es cita a l'article 5, Nivells d'intervenció, s'ha de entendre referida a la funció dels orientadors.
 • A l'article 7, Recursos personals i materials, van admetre la nostra esmena d'afegir-hi que les places s'integraran a la plantilla orgànica quan estiguin consolidades.
 • A l'article 8, Formació, van admetre la nostra esmena d'afegir-hi que la Conselleria promourà "una oferta suficient" d'accions formatives.
 • A l'article 15, Coordinació i funcionament de les unitats d'orientació, es mantenen amb la idea que els orientadors han de formar part del claustre.
 • A l'article 17, Funcions específiques dels equips d'orientació educativa, apartat h), van admetre la nostra esmena d'afegir que per al servei de préstec i de recursos pedagògics "es dotarà de les hores necessàries."
 • Al mateix article van admetre la nostra esmena d'afegir un apartat i), "Coordinar-se entre sí", tal com es preveu per als EAP.
 • A l'article 18, L'exercici de la direcció als EOEP, no van acceptar la nostra petició que els orientadors i PTSC tinguin horari de secundària, al·legant que han de tenir el mateix horari del centre on desenvolupen el treball.
 • A l'article 20, Funcions dels departaments d'orientació, desapareixen les funcions dels FOL perquè no sempre pertanyen orgànicament al DO.
 •  A l'article 25, Tipologia d'Equips Especialitzat i finalitat, van admetre la nostra esmena d'afegir els DO als equips que poden rebre suport dels Equips Especialitzats.
 • A l'article 27, Gestió dels Equips Especialitzats, no van admetre l'elecció del director "a proposta dels membres de l'equip", tal com apareixia al primer esborrany, al·legant que els serveis jurídics han dit que s'ha de seguir la normativa de nomenament de directors.
Pel que fa als membres de plantilla dels EOEP amb la plaça a extingir, es va demanar que se'ls expliqui clarament en quina situació queden. En tot cas han de tenir en compte que l'adjudicació d'un centre educatiu durant un curs concret no implica un canvi de destí definitiu, i que si hi volen quedar han de concursar. Cal tenir present que en cas que siguin desplaçats de l'EOEP per manca d'horari hi ha preferència a l'hora de concursar. El Servei de secundària descarta un procés d'adscripció directa als CEIP.

dijous, 8 de març de 2018

Suport dels centres educatius a la vaga 8M

Una mostra del que s'ha difós a les xarxes, però segur que n'hi ha més!

CEIP Es Pont
CEIP Es Pont
CEIP Son Ferriol
IES Antoni Maura
IES Antoni Maura
IES Antoni Maura
IES Damià Huguet
IES Juníper Serra
IES Marratxí
IES Porreres
IES Porreres
IES Santa Maria
IES Santa Maria
IES Son Pacs
IES Sureda i Blanes
IES Sureda i Blanes
CIFP Son Llebre
CIFP Son Llebre
CIFP Son Llebre