Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 14 de març de 2018

Comissió paritària de riscos laboralsEl passat 26 de febrer va tenir lloc a Funció Publica (Es Pinaret) la reunió ordinària de la Comissió paritària de prevenció de riscos laborals. Es van aprovar cinc expedients d'avaluació extraordinària mèdic-laboral que han comportat l'adaptació dels llocs de treball, entre els quals els d'un empleat de serveis de CEIP, un ATE i un ordenança d'IES.

Per altra banda es van aprovar els següents documents

1) Informe de sinistralitat laboral 2017. Inclou estadístiques específiques de personal docent.

2) Memòria d'activitats del SPRL 2017. De l'apartat de Formació, docència i investigació podem destacar pel que fa als docents:


3) Actuacions preventives destinades a la protecció de la treballadora gestant, en situació de part recent o en període de lactància.
  • El total de treballadores que van comunicar al Servei de Prevenció seu estat de gestació, part recent o en període de lactància ha estat de 225, de les quals 185 són d'Educació (90,24%)
4) Planificació d'activitats preventives 2018.

5) Fulletó d'acollida del SPRL (general).

Pel que fa al SPRL d'Educació no es va aportar cap novetat.