Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 21 de març de 2018

Conselleria no aclareix tots els dubtes sobre l'oferta actual a distànciaAhir migdia va tenir lloc la mesa sectorial sobre presentació del projecte d'Institut d'Ensenyament a Distància i esborrany de convocatòries de comissions de serveis per cobrir-hi places.

Els representants d'UOB vam fer constar en acta la nostra oposició al projecte, tal com ja havíem fet públic, perquè la promoció de l'ensenyament a distància, l'augment de matrícula i la reducció de l'abandonament escolar prematur, objectius que la Conselleria al·lega per a la seva creació, es podem assolir igualment potenciant, difonent i ampliant el model actual, i també perquè no consideram prou garantit el manteniment de l'oferta actual.

Vam protestar perquè una vegada més s'ha anunciat a premsa un projecte abans de tractar-lo amb els representants dels treballadors i d'informar la comunitat educativa. Quan el 7 de març Planificació ens va rebre a petició nostra, després d'assabentar-nos casualment que s'havia reunit amb altres sindicats, ens van dir que l’IEDIB estava «en estat embrionari». Una setmana després es va presentar als mitjans i tretze dies després es duu a mesa sectorial.

Vam demanar si s’ha realitzat una anàlisi de la situació actual dels estudis a distància, i del perfil, necessitats i demandes de l'alumnat. Com que se'ns va dir que sí, vam demanar que se'ns faci arribar.

Vam advertir que l’ensenyament exclusivament en línia requereix una disciplina, dedicació, temps i constància que no solen ser propis d'uns alumnes que en molts de casos provenen de l’abandonament escolar. El projecte pretén disminuir l’abandonament escolar i en canvi se suprimeixen les tutories presencials, necessàries per fer el seguiment i orientar l’alumnat. Des de Planificació van replicar que les tutories "no són imprescindibles" i que el que pensen fer és una tutoria d'orientació a l'hora de matricular-se.

Després que els representants sindicals advertíssim de l'alarma que s'ha creat als centres per la possible eliminació d'estudis i places docents, els representants de Planificació van afirmar que:
  • volen mantenir "algun" batxillerat semi-presencial als instituts, als quals han proposat un model de 60% a distància i 40% presencial. Al mateix temps es convertirien en "centres col·laboradors" per als exàmens presencials del nou institut centralitzat.
  • l'ESPA no es tocarà als centres d'adults.
  • la quota que es podria reduir a centres és la de l'ensenyament 100% a distància degut al trasllat al nou institut.
  • la FP s'implantarà progressivament.
  • la quota global augmentarà i en tot cas no minvarà. "No volen fer cap destrossa".
S'haurà de veure si tot això es compleix.

Van dir que aspiren a multiplicar per tres la matriculació actual, que ara xifren en uns 800 alumnes a Batxillerat i 1.700 a FP, i que fan comptes incloure-hi altres modalitats com la preparació de la selectivitat, idiomes, etc. L'ESO continuarà només en mans dels CEPA.

FORMACIÓ PROFESSIONAL: La directora general de FP va dir que el nombre d'aprovats de la formació professional a distància és molt baix (19% en el cicle de més èxit) i que cal "un bot qualitatiu". Deixaran d'oferir cicles com el de Forneria, degut a la dificultat de fer les pràctiques a casa. La implantació de la FP al nou institut serà progressiva i el primer any el dedicaran a l'elaboració de nous materials per no haver de dependre dels del MEC, obsolets i en castellà. En determinats cicles a distància, per exemple Electricitat, pensen fer les pràctiques als "centres col·laboradors". A altres com Informàtica es farà tot en línia. Mantenir la fase presencial dependrà en general de la quantitat de matriculats.

Els esborranys de les convocatòries de comissions de serveis per a docents i equip directiu, que van ser objecte d'algunes esmenes de tipus tècnic, no van quedar aprovats perquè encara no hi ha Ordre ni Decret. Els representants de l'Administració van dir que properament enviaran esborrany de les instruccions del centre, que volen treure pel maig.