Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 19 de març de 2018

Demanam un nou taller de mecànica per a l’IES Pau CasesnovesCircular 83/2018 - 2

A petició de professorat de l'IES Pau Casesnoves hem sol·licitat a la Conselleria la construcció d'un nou taller de mecànica. Les dimensions del taller actual són insuficients per al volum d’alumnes i docents, sovint hi coincideixen al mateix temps els graus mitjà i superior, i els automòbils i altres elements que hi ha dificulten el desenvolupament de les pràctiques. També hem demanat que es davallin les ràtios dels cicles formatius.