Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 14 de març de 2018

Places d'assessors i directors de CEP

 

Ahir es va constituir la comissió avaluadora per a les comissions de serveis a places d'assessors i directors de centres de professors. Els darrers dos anys s'han fet dues convocatòries i ara correspon la revisió de la primera. En cas de voler repetir els aspirants han de tornar a concursar.

Dels setze seleccionats el curs 16-17, dotze volen renovar i s'han d'avaluar i hi ha hagut una renúncia i una jubilació. Dues places van quedar vacants (Formentera i Manacor) i es van cobrir amb comissions de serveis ordinàries.

Per a l'avaluació dels assessors es tenen en compte quatre aspectes:
  • Memòria i autoavaluació de l'aspirant.
  • Informe del director del CEP.
  • Informe del Servei de Formació.
  • Entrevista, on es fa incidència sobre tot en les propostes de millora.
Pel que fa als directors, els tres seleccionats de fa dos anys volen renovar. En aquest cas la comissió valora:
  • Memòria i autoavaluació.
  • Informe del Servei de Formació.
  • Entrevista.
Els representants de l'Administració van dir que de moment totes les avaluacions són positives. Les entrevistes tindran lloc el 19 de març al CEP de Palma amb l'horari següent:
  • 9h: aspirants a assessors de Mallorca (set en total).
  • 11h: aspirants a directors (tres).
  • 11,30: aspirants de Menorca i Eivissa (sis).
Per al 2019 hi ha intenció d'avançar el procés d'adjudicacions. Hi haurà quatre vacants, més les que es puguin generar.

El proper curs es crearà el CEP de Calvià amb cinc places, una d'elles de director. El primer any es cobriran per comissions de serveis ordinàries i el segon es farà el concurs de mèrits. Es preveu que les obres estiguin fetes en un any i mig i provisionalment s'instal·larà en un altre edifici. Aquest nou CEP comportarà la supressió d'una plaça al CEP de Palma, que passarà a tenir-ne dotze.

També està previst crear una plaça d'assessor més a Menorca i a Eivissa.