Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 12 de març de 2018

Procés d'inscripció telemàtica a les oposicionsA tenir present durant el procés d'inscripció telemàtica, segons se'ns va explicar a la sessió  informativa de la Conselleria (actualitzat amb consultes posteriors):

CATALÀ
 • Si s'hi accedeix amb nom i contrasenya ja apareix la titulació del portal del personal.
 • En el cas d'inscripció anònima o sense portal del personal, si es disposa del certificat de capacitació de català, es pot autoritzar la Conselleria a consultar la titulació a Política Lingüística, desplegant el rectangle a Requisits / Titulació català i seleccionant "Direcció General de Política Lingüística de les Illes Balears".
 • Segons informa Provisió educativa, el justificant de la inscripció no indica que s'hagi aportat o autoritzat la Conselleria per un error de disseny del procés i no cal fer res més. Si aquesta opció finalment no funcionàs, es pot esmenar posteriorment.
 • Es pot fer la inscripció amb el C1, però és millor acreditar el certificat de capacitació de Política Lingüística perquè farà falta a l'hora de concursar en cas de superar el concurs-oposició i obtenir plaça.
 • Si la titulació de català ja apareix al portal del personal no cal acreditar-la. Segons informa Provisió educativa, el justificant de la inscripció no indica que s'hagi aportat per un error de disseny del procés i no cal fer res més.

TAXES
 • Si heu fet el pagament de les taxes amb targeta però al final la inscripció no es completa correctament i surt un missatge d'error, comunicau-ho per correu a provisio@dgpdocen.caib.es indicant nom, document d'identitat i la incidència.
 • Si es fa el tràmit amb usuari i contrasenya i es vol fer pagament presencial al banc, cal imprimir el document per dur-lo a l'oficina bancària.
 • En cas de pagament telemàtic, de Provisió ens indiquen que no cal presentar al registre el PDF que s'imprimeix per a l’Administració autonòmica. 
 • EXEMPCIONS: Cal estar segurs que es compleixen els requisits, perquè en cas contrari si no es paguen les taxes és causa d'exclusió. Per exemple, si s'està a mitja jornada i l'altra mitja es cobra del SOIB no es té dret a l'exempció.

DADES PERSONALS
 • Els interins que entrau al procés telemàtic amb usuari i contrasenya, veureu que ja vos hi apareixen les dades personals. Els funcionaris de carrera en canvi les heu d'introduir.
 • Els interins que fa uns 10 anys o més que no han actualitzat dades és possible que hàgiu d'actualitzar dades personals i presentar document d'identitat.
 • Els aspirants pels procediments d'accés han de presentar el document d'identitat.

INSCRIPCIÓ ANÒNIMA
 • Als interins del curs 17-18 també se'ls recuperen les dades personals. Reben al correu electrònic un codi d'accés temporal.
 • Cal introduir les dades personals, titulació d'accés i la formació pedagògica i didàctica. Un cop signat apareixeran els documents a presentar al registre.

PREREGISTRE
 • El registre no és complet i queda com a pre-registre en els casos següents:
 • Si la persona no és a les llistes de la Conselleria.
 • Si no han aportat el certificat de català.
 • Si s'està exempt de pagament.

TITULACIONS
 • Si es vol presentar un títol d'accés nou al cos que s'oposita es pot afegir i després seleccionar dins el menú que apareix.
 • IMPORTANT: La titulació no es pot canviar un cop completat el procés d'inscripció.

DISCAPACITATS
 • Tenen l'opció d'autoritzar la Conselleria a comprovar-ho.

PROCEDIMENT D'ACCÉS
 • S'han detectat errors de funcionament en el procediment d'accés 4 (a mateix subgrup i nivell) i es possible que també es produeixin al 3 (subgrup superior). Avui dilluns 12 de març ho estant mirant de solucionar, es demana que els aspirants ho tornin a intentar d'aquí a dos dies.

CORRECCIÓ D'ERRORS AMB EL PROCÉS TELEMÀTIC FINALITZAT
 • Si en haver fet el procés d'inscripció telemàtic i pagat les taxes vos adonau que heu comès un error (per exemple seleccionar un procediment d'ingrés o accés equivocat), ho podeu esmenar de la següent manera:
 1. Repetiu el tràmit telemàtic corregint l'error i seleccionau pagament presencial.
 2. Descarregau els fulls per al banc.
 3. Obtindreu un pre-registre que haureu de dur presencialment al registre, juntament amb el comprovant del pagament que ja vau fer, el carnet d'identitat i una instància explicativa.

REGISTRE DE MÈRITS
 • Si no disposau de portal del personal heu d'esperar al tràmit del barem de mèrits, posterior a les proves, per aportar la documentació.

ALTRES
 • Hem demanat a la Conselleria que enviïn el més aviat possible les instruccions als equips directius perquè permetin als opositors acabar les tasques docents amb temps suficient per presentar-se a les proves.
 • La Conselleria preveu la participació d'uns 7.000 o 8.000 aspirants. A les Balears hi ha uns 13.000 interins amb plaça o sense.
 • Hi haurà un Portal de l'opositor, probablement amb l'adreça URL oposicionsdocents.caib.es.