Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 28 de març de 2018

Reclamam que les places d'educació especial siguin de plantillaDilluns passat va tenir lloc la mesa sectorial on es va tractar la convocatòria de comissions de serveis per cobrir places en serveis educatius especialitzats. És la primera vegada que es fa i es preveu que es publiqui la setmana que ve.

Des d'UOB vam reclamar que aquestes places es consolidin com a plantilla orgànica i s'adjudiquin per concurs de trasllats, atès que existeixen des de fa molt més dels tres anys exigits per l'Administració.

Es va plantejar el problema dels interins que fins ara han ocupat aquestes places, en alguns casos durant molts d'anys, i que ara poden ser desplaçats per les comissions de serveis. La Conselleria al·lega que les places s'han de normalitzar i que feien falta criteris més objectius i transparents.

Per altra banda es van introduir les modificacions següents a l'esborrany:

ADJUDICACIÓ DE LES PLACES
  • 7.5. En cas d'absència de l'adjudicatari (per baixa, etc.), per oferir la plaça als interins caldrà l'informe de l'equip educatiu a més de l'informe del Servei d'Atenció a la Diversitat.
PROPOSTA, NOMENAMENT I PRESA DE POSSESSIÓ
  • 8.5. A proposta d'UOB també hi podrà haver presència sindical a la comissió de seguiment.
PROPOSTA I NOMENAMENT EXTRAORDINARIS
  • 9. En cas que no es cobreixin totes les places el nomenament no es farà a dit per Innovació i Personal docent sinó que se seleccionarà en primer lloc els funcionaris i interins que compleixin els criteris de la convocatòria.

Pel que fa a la Relació de places, Innovació va dir que la quota actual s'augmenta amb un EADISOC (Equip d'Avaluació de les dificultats de Socialització i Comunicació) però reconeix que els equips educatius demanen més ajuda. Nosaltres vam advertir que 2 places del SAED (Servei d'Assistència Educativa Domiciliària) a Mallorca, per exemple, són insuficients.

També consideram que una plaça del SAED a Menorca i una sola per a Eivissa i Formentera no basten, tenint en compte que si el nombre d’alumnes no és elevat hauran de compartir funcions amb els equips EAC (Equip d'Alteració del Comportament) i EADISOC. Vam demanar que es concreti que s'entén per "pocs alumnes" i no es deixi a la discrecionalitat de l’administració. La Conselleria afirma que els equips "s'auto-regulen", que els recursos necessaris depenen del tipus de servei i que consideren que la quota és suficient.

La Conselleria va dir que miraran de tancar els terminis de renúncia de totes les comissions de serveis a 30 de juny perquè no hi hagi problemes amb els aspirants a diferents convocatòries (general, camps d'aprenentatge, educació especial, etc.).