Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 19 de març de 2018

UOB rebutja el projecte d'institut d'ensenyament a distànciaCircular 83/2018 - 1

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, insta la Conselleria a retirar el projecte d'Institut d'Ensenyaments a Distància i a reforçar el model actual que s'imparteix a instituts de secundària i centres d'adults.

Els estudis a distància que ofereixen actualment els centres educatius, en alguns casos amb més de vint anys d'experiència, permeten un contacte més personalitzat gràcies a les tutories presencials individuals i col·lectives, necessàries per al seguiment, suport i orientació de l'alumne i imprescindibles en el cas de l'ensenyament d'adults, que es dirigeix a persones procedents de l'abandonament escolar. Per altra banda, la convivència dels estudis presencials i a distància dins un mateix centre permet la coordinació dels docents i la unificació de criteris a l'hora de programar i d'avaluar els alumnes.

El projecte de la Conselleria, en canvi, és un ens centralitzat i exclusivament en línia, que es crea sense cap estudi previ del perfil, necessitats i demandes dels alumnes, i que fa preveure la supressió a curt termini del model actual. Tot plegat, una operació de màrqueting a poc més d'un any de les eleccions i un fracàs més que previsible.

Fins ara els professionals de l'ensenyament a distància han hagut d'organitzar-se i desenvolupar mitjans tècnics pel seu compte, davant la desídia i desinterès de les diferents administracions educatives. Reclamam a la Conselleria que no caigui una vegada més en l'error de sempre, escolti els docents i dediqui els esforços a dotar els centres actuals dels materials i suport tècnic necessaris.

Finalment, denunciam que el projecte d'institut a distància s'hagi anunciat a la premsa abans de ser consultat als representants dels treballadors.

Palma, 19 de març de 2018