divendres, 20 d’abril de 2018

UOB no aprova els criteris de quota docent per al curs 18-19


UOB no ha aprovat els criteris de quota per al curs 18-19 a la mesa sectorial d'avui dematí perquè reprodueixen les deficiències dels actuals, per exemple:
 • Consenten grups de primària amb 28 alumnes, que suposen un 12% més quan el màxim legal és un 10%.
 • Consenten aquests màxims en matrícula ordinària el mes de juny quan legalment ha de ser en període extraordinari.
 • Anomenen desdoblaments el que en realitat són suports parcials a mitja jornada.
 • Es continuarà calculant la quota a secundària amb 19 hores.
 • Desdoblen anglès i no català.
 • Consideram que a PALIC passar de donar 1 hora per cada 3 alumnes a 1 per cada 2, decidit durant la mesa, no basta i continuam demanant mínim una mitja jornada.
 • No garanteixen reducció d'hores per als coordinadors de comissió de normalització lingüística.
ATENCIÓ! Les denúncies d'UOB han donat resultat:
 • Finalment els majors de 55 a secundària podran demanar 1, 2 o 3 lectives de reducció. S'enviaran instruccions als centres.
Properament més informació.

dijous, 19 d’abril de 2018

Rajoy i Montoro amenacen de retallar-nos la nòmina

 

A la reunió informativa convocada per a avui dematí, Personal docent ha comunicat que el Ministerio de presidencia y para las administraciones territoriales ha enviat a la Conselleria d'Hisenda dues cartes referents al límit de la massa salarial. La segona, que va arribar abans d'ahir, fa referència als docents i insta Hisenda a informar sobre les quantitats de la nòmina recuperades arran d'acords, pactes i convenis autonòmics que s'hagin produït d'ençà de l'aprovació dels pressuposts generals de l'Estat del passat 27 de juny, per comprovar que no se sobrepassa un límit que de moment no defineixen.

Les conseqüències podrien ser l'eliminació o modificació de diversos complements (sexennis, tutoria, etc.) i tot sembla indicar que es tracta d'una maniobra del PP per pressionar els partits de l'oposició al congrés de diputats perquè li aprovin els pressuposts de 2018. En qualsevol cas, aquestes retallades deixarien en evidència l'increment retributiu que apareix a l'Acord de 22 de març de 2018, signat amb CCOO, UGT i CSIF.

Els representants d'UOB hem demanat còpia de la carta i Personal docent ha dit que transmetrà la petició a la Conselleria d'Hisenda.

Un cop acabada la reunió la Junta de Personal ha acordat un escrit conjunt per manifestar el rebuig a les amenaces i advertir de possibles mesures de protesta per part dels treballadors.

Des d'UOB condemnam les coaccions del govern espanyol, reclamam una vegada més competències plenes en educació i sobirania fiscal per protegir els drets dels treballadors, i exigim al Govern de les Illes Balears que planti cara d'una vegada i no es deixi intimidar ni doblegar davant aquest nou abús.

dimarts, 17 d’abril de 2018

Convocatòria extraordinària de borses d'interins!

 • Convocatòria extraordinària de borses per al curs 2017-18 publicada avui al BOIB
 • Poden apuntar-s'hi persones que no són a la borsa d'interins a dia d'avui o que n'estan excloses per causes diferents a la manca de formació pedagògica (màster) o de català (capacitació)
 • Presentació de sol·licituds del 18 al 23/4/18, ambdós inclosos.
 • Es convoquen les següents especialitats de Secundària, FP, EOI, i Música i Arts Escèniques:  
 1. Grec,
 2. Llatí,
 3. Cultura clàssica,
 4. Matemàtiques,
 5.  Física i Química,
 6. Alemany,
 7. Alemany aplicat al cant,
 8. Francès,
 9. Tecnologia,
 10. Informàtica,
 11. Navegació i instal·lacions marines,
 12. Organització i processos de manteniment de vehicles,
 13. Sistemes electrònics,
 14. Sistemes electrotècnics i automàtics,
 15. Sistemes i aplicacions informàtiques,
 16. Instal·lacions electrotècniques,
 17. Equips electrònics,
 18. Estètica,
 19. Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids,
 20. Mecanitzat i manteniment de màquines


Podem ser indefinits no fixos? Sentències i resolucions ens donen la raó


Circular 85/2018

No fa gaire llegíem la notícia que vuit interins de secundària de La Rioja han estat reconeguts indefinits no fixos. Així mateix, dia 20 de novembre de 2017 el Jutjat Contenciós de Pontevedra es pronuncià a favor d’una professora gallega funcionària interina del cos d’arts plàstiques que havia denunciat l’Administració per haver estat contractada en frau de llei. Després d’haver encadenat nomenaments anuals durant 6 anys fou cessada amb caràcter definitiu. La justícia finalment condemnà la Conselleria d’Educació de la Xunta de Galícia i l’obligà a indemnitzar-la amb 20 dies per any treballat.

Abans de continuar hem de recordar que l’objectiu principal dels serveis jurídics d’UOB no és guanyar indemnitzacions i que tot seguit el treballador acabi al carrer, sinó que aquest conservi la seva feina com a indefinit no fix. La indemnització és un dret adquirit a executar en el pitjor dels casos, és a dir l’acomiadament. Per això insistim en la necessitat de demandar abans del cessament perquè la prioritat, en definitiva, és que tots els docents puguem continuar treballant. Dit això i tornant al cas de la professora gallega hem de destacar que la Magistrada acaba aplicant a personal docent la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), de 14 de setembre de 2016, assumpte 596/14, referent al cas Ana de Diego Porras, interina del ministeri de Defensa, fet que demostra que els funcionaris interins també poden demandar.

Però no només hi ha docents i funcionaris interins als qui s'ha reconegut la condició d’indefinits no fixos, també n'hi ha de sanitaris com és el cas de dos científics gallecs que eren personal estatutari i el jutjat contenciós-administratiu de Santiago de Compostel·la els va donar la raó el passat 26 de març i els concedí la categoria de personal indefinit no fix. És important afegir que el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, el passat 15 de gener, també va reconèixer a una treballadora de l’IBSALUT, que era personal estatutari eventual, la condició d’indefinida no fixa.

També tenim constància de sentències i resolucions en via administrativa dels tribunals de justícia de Catalunya, Castella i Lleó, Castella - la Manxa, Andalusia, País Basc, etc., que han acabat donant la raó als denunciants que havien encadenat nomenaments o contractes de manera fraudulenta durant més de tres anys. Tampoc no ens ha d'estranyar que diverses sentències del TJUE hagin tret els colors a l’estat espanyol per no haver-se adaptat a la normativa europea vigent.

Un fet significatiu a tenir en compte és que el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos (BOE de 26.3.2018), dins el capítol d'Oferta d'ocupació pública per a l'any 2018, cita la figura de l'indefinit no fix i especifica que les places de personal declarat com a tal per sentència judicial no computaran per a la taxa de reposició:
 • 7. El proyecto de Ley de Presupuestos contendrá la previsión de que no computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos las plazas que se convoquen para su provisión mediante procesos de promoción interna y las correspondientes al personal declarado indefinido no fijo mediante sentencia judicial.

Tant el personal funcionari com l’estatutari poden reclamar la condició d’indefinit no fix a través d’un Contenciós. En cas de guanyar el judici no es passa a ser personal laboral, simplement s’assoleix una relació administrativa que proporciona més estabilitat. No hem d’oblidar que durant molts d’anys l’Administració ha  abusat dels nomenaments o contractes temporals prescindint de les convocatòries anuals d’oposicions, fet que ha omplert les administracions de personal “temporal” sense oferir-los la possibilitat de consolidar el  lloc de feina i vulnerant articles de l’EBEP, la Directiva 1999/70/UE i altres normatives vigents. És per això que des del passat mes de gener, i per donar compliment a l’acord sorgit per unanimitat a l’assemblea d’UOB de dia 12 de maig de 2017 oferim assistència jurídica als interins contractats en frau de llei que vulguin presentar demanda (vegeu comunicat de premsa).

divendres, 13 d’abril de 2018

Funció Pública se'n riu dels docents

Pedro J. Jiménez Ramírez, director general de Funció Pública (Foto: CAIB)

Funció Pública continua sense donar senyals de vida d'ençà que va rebre la proposta de modificació del Decret de Fons social, aprovada fa dos mesos en mesa sectorial. Això és el que ens han dit els representants de la Conselleria quan UOB ho ha demanat a la reunió de la comissió de fons social d'avui dematí. Aquest silenci i menyspreu ja passa de mida, més tenint en compte que Funció Pública va paralitzar durant un any i mig el grup de treball que havia d'unificar les normatives dels diferents sectors per acabar dissolent-lo.

La voluntat demostrada pel Govern d'actualitzar el decret, recuperar retallades i equiparar els nostres drets amb serveis generals i sanitat, per tant, és ZERO.

Hem instat la Conselleria a requerir a Funció Pública una previsió de calendari d'elaboració del nou decret, que haurà de passar per mesa sectorial. La resta de sindicats ens ha donat suport i Personal docent n'ha pres nota.

Avui s'han aprovat:
 • Sis bestretes ordinàries.
 • Tres bestretes extraordinàries.
 • 35 ajudes per als fills menors de 18 anys.
 • 93 ajudes d'estudis al personal i fills de la comunitat autònoma (15 rebutjades)

Recordau que el termini per sol·licitar ajudes d'estudis acaba el 30 d'abril.

S'ajorna la mesa de l'institut d'ensenyament a distància

Els representants de Planificació en una compareixença amb el conseller Martí March

La Mesa Sectorial d'Ensenyament (MSE) d'avui dematí sobre la creació de l'Institut d'Ensenyaments a Distància (IEDIB), s'ha ajornat poc després de començar i fins a mitjans de la setmana que ve davant les protestes per no haver-se negociat la normativa superior (Decret i Ordre) de la qual n'han de derivar els esborranys que la conselleria havia adjuntat a la convocatòria d'avui:
UOB continua oposant-se a la creació d'un institut a distància perquè:
 • No s'ha consultat ni consensuat amb els professionals de l'oferta actual i que fa anys que treballen en l'ensenyament a distància.
 • Als objectius que la conselleria diu que pretén assolir, s'hi pot arribar promovent i ampliant l'oferta actual.
 • No s'ha compartit amb la comunitat educativa cap informe de diagnosi de la situació, necessitats i demanda actual d'aquests ensenyaments.
 • Es vol eliminar i deixar en excepcional l'atenció presencial de tutories quan l'ensenyament exclusivament en línia requereix una disciplina, dedicació, temps i constància que el gruix del alumnes a distància que en molts casos prové de l'abandonament escolar i, a més, l'atenció individualitzada personal també suposa una tasca d'integració social i reinserció formativa.
Continuam reclamant que:
 • L'actual oferta sigui potenciada i publicitada per part de la Conselleria.
 • La D.G. de Planificació, Ordenació i Centres es reuneixi amb tot el professorat que treballa en l'ensenyament a distància, i no només amb l'equip directiu dels centres on s'hi imparteix. A aquesta demanda el director general ha respost que no es produirà aquesta reunió amb el professorat ja que la Conselleria no té un funcionament assembleari i que el que farà serà reprendre la mesa la setmana que ve, termini màxim d'ajornament que, ha dit, es poden permetre si volen garantir el seu objectiu: que l'IEDIB entri en funcionament el curs 2018-19.
A més:

dijous, 12 d’abril de 2018

Més reclamacions de transparència als perfils d'interinitats


Tal com fa uns dies vam instar una vegada més la Conselleria a verificar el compliment dels perfils de les places d'interinitats, hem reclamat que es revisin més possibles irregularitats:
 • Demanam a la Conselleria que comprovi si les quatre places perfilades amb B2 a l'IES Calvià, al·legant programes europeus, ho són totes o només dues, cosa que suposaria el típic perfil dissuasiu per evitar la lliure concurrència
 • Demanam per què els instituts IES Guillem Cifre de Colonya, IES Santanyí i IES Balàfia, que ofereixen un cicle de FPB en Cuina i Restauració, el primer curs del qual és íntegrament de cuina i el segon de restaurant i bar, perfilen ambdues places amb una única funció (serveis de restauració), quan el més coherent seria comptar amb un professor de cuina i pastisseria i un altre de serveis de restauració, o bé dos perfils combinant ambdues funcions.
Reclamam a l'Administració una resposta prou satisfactòria per esvair qualsevol sospita de favoritisme.

Els altres sindicats ara diuen amén a la selectivitat el juliol


Els representants de Planificació en una compareixença amb el conseller Martí March

Circular 84

Dilluns passat es reuní el ple del Consell Assessor del calendari escolar per tal de revisar la proposta de resolució de la Conselleria per al calendari escolar 2018-19.

Del total de 30 representants assistents al ple només tres, entre els quals el d’UOB Ensenyament, hi votàrem en contra per l'avançament de les proves extraordinàries de 2n de Batxillerat a la darrera setmana de juny i de la segona convocatòria de les PBAU a la primera quinzena de juliol, fets contra els quals ja ens havíem pronunciat en el darrer any. S'abstingueren 4 entitats que argumentaren el seu vot també pel rebuig a l'avançament de les recuperacions de 2n de Batxillerat.

La resta de sindicats de l'ensenyament públic (STEI, Alternativa, ANPE, CCOO i UGT), canviaren el vot expressat a la comissió d’abril de 2017 i votaren a favor, sense argumentar-ho en cap moment. Els promotors d’avançar les proves de setembre a finals de juny tampoc no han aportat cap fonament pedagògic ni han dit en què beneficia els alumnes.

El representant d’ADESMA va dir que per al curs 2019-20 pensa presentar una proposta per a avançar també les recuperacions de 1r de Batxiller i d'alguns cursos d'ESO al mes de juny i deixar de fer-les al setembre.

UOB també va votar en contra perquè amb aquest calendari la Conselleria consolida el fet de començar cada vegada més prest als instituts, cosa que redueix el temps de què disposa el professorat per preparar el curs. També demanàrem que el primer dia lectiu es dediqui exclusivament a recepció, acollida i presentacions, proposta que Planificació refusà al·legant que es "tudarien hores".

El proper curs els centres podran establir dos dies festius de lliure disposició. La pretensió inicial d’un sindicat majoritari de deixar un dels dos dies en mans del Consell Assessor ni tan sols es va arribar a plantejar.

dimecres, 11 d’abril de 2018

Model lingüístic escolar: pròxima fase, el CEIBEl dijous 5/4/18, el darrer esborrany del Model Lingüístic Escolar , un cop aprovat, deixà l'àmbit de la Mesa Sectorial d'Ensenyament (MSE) després d'haver-s'hi treballat durant dos anys en set ocasions.

A la MSE, continuàrem insistint en els següents aspectes:
 • Queda pendent que Inspecció Educativa ens remeti l'informe sobre la situació real del català a les aules que anuncià que faria públic al gener del 2017, cosa que encara esperam.
 • També queden pendents de contestar les preguntes que tenim entrades al registre sobre quants centres imparteixen Socials i/o Naturals en una llengua diferent del català, fet pel qual, segons el Decret de Mínims, el centre ha de sol·licitar autorització a la Conselleria.
 • Continuarem demanant a la DG de Planificació que el català disposi dels mateixos desdoblaments que l'anglès, que s'augmentin els recursos per al PALIC (ara del tot insuficients), etc. i demanàrem a la DG d'FP i FP que també hi insisteixi si realment té interès que les seves propostes siguin viables dins els centres.
Us pot interessar consultar tot el que hem publicat sobre el model lingüístic escolar durant aquest període, ho trobareu clicant AQUÍ. Si us interessa aprofundir més en el publicat sobre català en general, clicau AQUÍ.

Ara, la propera estació del document, que manco algun apartat és bàsicament calcat de la proposta que la comissió d'experts entregà a la Conselleria l'agost de l'any passat, és el Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB), on es tornarà a revisar tant a la comissió permanent com al plenari per tal d'elaborar-ne un informe del qual en derivarà una nova versió o esborrany que continuarà treballant-se després al Parlament i a les seves comissions educatives.

Així doncs, la proposta de model lingüístic escolar inclou, entre altres, aspectes com l'estatus de la llengua catalana a les IB, el projecte lingüístic de centre (PLC), la competència lingüística del professorat (titulacions i formació), l'atenció als nous vinguts (PALIC) o la millora de l'ensenyament de llengües.

En qualsevol cas, UOB Ensenyament continuarà reivindicant l'ensenyament 100% en català.

dimarts, 10 d’abril de 2018

Calendari escolar 2018-19: aprovat amb el nostre vot en contraAhir horabaixa es reuní el ple del Consell Assessor del calendari escolar per tal de revisar la proposta de resolució de la Conselleria per al calendari escolar 2018-19.

Del total de 30 representants assistents al ple, només 3, entre els quals UOB Ensenyament, hi votàrem en contra per mostrar el nostre rebuig a l'avançament de les proves extraordinàries de 2n de Batxillerat a la darrera setmana de juny i de la segona convocatòria de les PBAU a la primera quinzena de juliol, fets contra els quals ja ens havíem pronunciat en el darrer any. Hi afegírem la queixa que als instituts, la Conselleria consolida el fet de començar cada vegada més prest, cosa que redueix el temps de què disposa el professorat per a la preparació del curs.

També demanàrem que el primer dia lectiu es dediqui exclusivament a recepció, acollida i presentacions, proposta que la D.G. de Planificació refusà argumentant que es "tudarien hores".

La resta de sindicats de l'ensenyament públic, juntament amb altres organitzacions i fins a arribar a 23, hi votaren a favor. S'abstingueren 4 entitats que argumentaren el seu vot també per rebuig a l'avançament de les recuperacions de 2n de Batxillerat.

Les novetats més importants respecte a l'any passat són:
 • Els centres docents podran establir dos dies festius de lliure disposició per tal de, segons Conselleria, evitar que certs municipis demanin començar un dia abans per poder tenir un dia festiu més.
 • Els estudis superiors de disseny (EASDIB), d'art dramàtic (ESADIB) i de música (Conservatori Superior) han modificat les dates d'inici i acabament a proposta de cada un d'aquests centres i per tal de complir amb les setmanes mínimes lectives.
Us pot interessar també:

Al torn obert de paraula:
 • FAPA Mallorca demanà a la Conselleria que comenci a tractar la possibilitat d'obrir els centres educatius en períodes no lectius per tal de fomentar la conciliació familiar. La D.G. de Planificació respongué que traslladarà la petició a la resta de Conselleria tot i que considera que el Consell Assessor del calendari escolar no seria el fòrum més adequat per a aquest debat.
 • ADESMA explicà que de cara al calendari escolar per al curs 2019-20, pensa presentar una proposta per a avançar també les recuperacions de 1r de Batxiller i d'alguns cursos d'ESO al mes de juny i deixar de fer-les al setembre.
Són dos temes prou importants dels quals segur que n'haurem de tornar a parlar.