Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimarts, 24 d’abril de 2018

Causes d'exclusió per formar part dels tribunals d'oposicions

Vos ho recordam (PDF AQUÍ):

Casos de "situació d'abstenció" (article 23 de la Llei 40/2015):
  1. Tenir interès personal en l'afer de què es tracti o tenir qüestió litigiosa pendent amb algun interessat.
  2. Tenir un vincle matrimonial o una situació de fet assimilable i el parentesc de consanguinitat dins del 4t grau o d'afinitat dins del 2n amb qualsevol dels interessats.
  3. Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a l'apartat anterior.
  4. Tenir relació de servei amb la persona interessada o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc.