Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 25 d’abril de 2018

Esborrany del nou Decret ESPADivendres passat, dia 20 d’abril, es va celebrar una reunió amb el conseller d’educació (Martí March), la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat (Maria F. Alorda), el cap del Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals (Lluc Mas) i els directors dels centres d’educació de persones adultes de les Illes Balears. 

En aquesta trobada es varen tractar els següents temes: 

- El projecte d’Ordre per la qual es regula la composició, l’estructura i el funcionament del Consell de l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears. 
- El projecte de Decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria per a les persones adultes. 
- L’esborrany del Pla estratègic per a l’educació permanent de persones adultes (2018-2022). 
- Les actuacions del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) en relació amb els CEPA. 
- El programa EOIES. 
- La primera convocatòria de premis per als alumnes d’educació secundària per a persones adultes de les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018. 
- La creació de l’Institut d’Ensenyament a Distància de les Illes Balears (IEDIB). 

Ens hem assabentat de la notícia a través de la nota de premsa que despús-ahir va penjar la Conselleria. Així i tot hem pogut accedir a l’esborrany del nou Decret ESPA amb annexes inclosos; us l’adjuntam per si ens voleu fer arribar les vostres aportacions a través del nostre correu