Bústia Covid-19

dimecres, 25 d’abril de 2018

Esborrany del nou Decret ESPA


Divendres passat, dia 20 d’abril, es va celebrar una reunió amb el conseller d’educació (Martí March), la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat (Maria F. Alorda), el cap del Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals (Lluc Mas) i els directors dels centres d’educació de persones adultes de les Illes Balears. 

En aquesta trobada es varen tractar els següents temes: 

- El projecte d’Ordre per la qual es regula la composició, l’estructura i el funcionament del Consell de l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears. 
- El projecte de Decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria per a les persones adultes. 
- L’esborrany del Pla estratègic per a l’educació permanent de persones adultes (2018-2022). 
- Les actuacions del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) en relació amb els CEPA. 
- El programa EOIES. 
- La primera convocatòria de premis per als alumnes d’educació secundària per a persones adultes de les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018. 
- La creació de l’Institut d’Ensenyament a Distància de les Illes Balears (IEDIB). 

Ens hem assabentat de la notícia a través de la nota de premsa que despús-ahir va penjar la Conselleria. Així i tot hem pogut accedir a l’esborrany del nou Decret ESPA amb annexes inclosos; us l’adjuntam per si ens voleu fer arribar les vostres aportacions a través del nostre correu