Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 23 d’abril de 2018

L'Institut d'Ensenyament a Distància, en funcionament sense el nostre vot


A la Mesa Sectorial (MSE) de dijous horabaixa, 19/4/18, es revisaren els esborranys següents sobre l'Institut d'Ensenyaments a Distància de les I.B. (IEDIB):
UOB reiterà l'oposició a aquest projecte de la conselleria perquè s'ha dissenyat sense consultar els docents que fa anys que treballen en l'ensenyament a distància o semi-presencial.
També vam tornar a demanar que abans de publicar la documentació al BOIB, la D.G. de Planificació, Ordenació i Centres es reuneixi directament amb aquest col·lectiu de professorat.
Tornàrem a insistir, a més, en el fet que la Conselleria encara no ha presentat cap informe de diagnosi de la situació, necessitats i demanda actual dels ensenyaments a distància, demanada en resposta de la qual, l'endemà de la mesa, el divendres 20/4/18, ens entregaren en mà un full amb les dades actuals de matrícula.

Tot i això, la Conselleria informà que tant l'Ordre com les convocatòries de comissions de serveis es publicaran al BOIB de demà dimarts 24/4/18. Recordem, a més, que el Decret 10/2018 de creació de l'IEDIB ja s'havia publicat el dissabte 14/4/18, abans que acabassin les meses sobre el tema.

El termini per presentar les sol·licituds de les comissions de serveis de professorat serà de cinc dies hàbils un cop publicada la convocatòria i de deu dies hàbils en el cas de les d'equip directiu.

Els candidats a ocupar places de professorat hauran de matricular-se i superar un curs específic de formació que s'impartirà entre el 10 i el 18 de maig i en el qual s'haurà de presentar una unitat didàctica abans del 30 de maig.
Els docents amb experiència en l'educació a distància, podran convalidar part de les sessions presencials.
Es preveu que l'oferta d'aquesta formació aparegui aquesta setmana al Portal del Personal > Formació dels docents > sol·licitud de cursos > DG d'FP i FP

Totes les places de professorat d'aquesta convocatòria són per a professors especialistes, és a dir, per treballar directament a l'IEDIB.
Els professors col·laboradors i els consultors no s'hi han de presentar, sorgiran dels centres col·laboradors, els quals encara no s'han seleccionat ni se sap amb quins criteris ni quan es triaran, un fet més que demostra la improvisació i les presses amb què torna a actuar la Conselleria.

A les comissions de serveis per a equips directius, aquests tendran un mes per a presentar el projecte.

La conselleria ha afirmat que tota la normativa de l'IEDIB es tornarà a negociar durant el curs que ve i abans de publicar un nou decret que reguli tota l'educació a distància, el qual haurà d'haver-se publicat abans de les eleccions al govern de les IB del maig de 2019.

Al curs 18-19, l'IEDIB oferirà estudis de Batxillerat, preparació de les PBAU i el CFGM d'Atenció a persones en situació de dependència.
Pel que fa a la resta d'estudis (ESO, ESPA, Règim especial, etc.) previstos al Decret 10/2018, haurem d'esperar a les Meses que es convoquin a partir del setembre per veure com s'organitzen.

Continuarem informant.