Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 23 d’abril de 2018

NO als criteris de quota! Ampliam informacióCircular 88/2018

Com ja hem informat, UOB no va aprovar els criteris de quota per al curs 18-19 a la mesa sectorial de divendres passat perquè reprodueixen les deficiències dels actuals, per exemple:
 • Consenten grups de primària amb 28 alumnes, que suposen un 12% més quan el màxim legal és un 10%.
 • Consenten aquests màxims en matrícula ordinària el mes de juny quan legalment ha de ser en període extraordinari.
 • Anomenen desdoblaments el que en realitat són suports parcials a mitja jornada.
 • Es continuarà calculant la quota a secundària amb 19 hores.
 • Desdoblen anglès i no català.
 • Consideram que a PALIC passar de donar 1 hora per cada 3 alumnes a 1 per cada 2, decidit durant la mesa, no basta i continuam demanant mínim una mitja jornada.
 • No garanteixen reducció d'hores per als coordinadors de comissió de normalització lingüística.
Per altra banda, recordam que les denúncies d'UOB han donat resultat:
 • Finalment els majors de 55 a secundària podran demanar 1, 2 o 3 lectives de reducció. S'enviaran instruccions als centres.
El director general de Planificació va dir a l'inici de la mesa que "encara arriben aportacions de les associacions de directors". A la nostra pregunta de si això volia dir que l'esborrany que sortís de la mesa encara podia ser modificat per aquestes aportacions, va respondre que en tot cas serien "de poca importància". Haurem de revisar el document final, perquè no pot ser que Planificació, ADESMA, ADIPMA, etc. facin canvis a un document que s'ha negociat amb els representants dels treballadors.

Segons Planificació el proper curs es contractaran 350 docents més, un 60% dels quals de secundària i un 40% de primària aproximadament. Uns 50 serien de FP, al voltant de 100 correspondrien a les reduccions de majors de 55 i el programa de reforç de 4t d'ESO, i la resta a les noves ràtios i desdoblaments.

Passam a explicar diferents aspectes dels criteris.

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
 • Des d'UOB vam demanar que els centres de fins a 19 alumnes s'agrupin també per cicles, com els de dues unitats, i no amb una sola unitat per a tota l'etapa.
 • Com ja hem dit, vam denunciar la il·legalitat flagrant que suposa planificar grups des de 2n a 6è de primària amb 28 alumnes, i que anomenin "desdoblaments" el que en realitat són suports parcials a mitja jornada que no arriben a totes les matèries ni a tots els grups afectats.
 • Vam demanar que s'especifiqui que no es permetrà superar els 25 alumnes dins el període de matrícula ordinària, tal com estableix la llei. No ho van acceptar i continuaran permetent la il·legalitat.
 • Continuen afirmant que l'Acord Marc estableix que "la ràtio d'alumnes/tutor d'infantil sigui igual o menor que 20", quan el que diu el document és "ràtios alumnes/grup", cosa que obliga a aplicar la mesura a totes les matèries i no només al tutor. Això, deixant de banda que l'Acord Marc fou rebutjat pels docents en referèndum per insuficient. El proper curs, en teoria, tots els grups d'infantil haurien d'estar a 20 com a màxim.
 • Vam reclamar que s'impedeixi arribar al 40% d'alumnes NESE en un mateix nivell d'un centre durant el procés d'escolarització, i que si fos materialment impossible es restin més dels 4 alumnes de la ràtio establerta indicats als criteris. Segons Planificació en realitat no hi ha cap nivell amb el 40% de NESE.
 • Als centres integrats d'ensenyaments de música, vam reclamar retornar al màxim de 3 alumnes a l'assignatura d'Instrument fixats per al curs actual.
 • Pel que fa als equips de suport, els criteris estableixen que "Un cop confeccionada la quota, durant el curs escolar s'augmentarà el suport a partir de les 12h addicionals" com a resultat del possible augment d'alumnes amb necessitats.
 • Vam demanar, una vegada més, tres hores per a la coordinació de la Comissió de Normalització Lingüística en lloc de deixar-la dins el sac de les "Altres coordinacions" i a la voluntat de cada centre. Els plans de Qualitat i d'Innovació disposaran de "fins a" 8 hores el primer i 16 hores el segon, en funció del nombre d'unitats.
 • Van informar que adjudicaran 30 administratius que faran feina a 56 CEIP de forma compartida. El mes de juliol reforçaran els IES.
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
 • Vam demanar que s'especifiqui que no es permetrà superar els 30 alumnes d'ESO i els 35 de Batxillerat dins el període de matrícula ordinària, tal com estableix la llei. No ho van acceptar.
 • Vam reclamar una vegada més que els cicles formatius de FP de tipus industrial tinguin un màxim de 25 alumnes, tal com indica l'Ordre de 13 de juliol de 2009 (article 16.1) i no de 30. Tornen a al·legar que hi ha una normativa posterior que ho deroga però no diuen quina és.
 • Van admetre que les quotes de secundària es continuaran calculant amb 19 hores en lloc de 18, cosa que suposa un nou incompliment de l'Acord marc. Planificació va dir que no ho poden complir perquè suposaria contractar més de 300 docents.
 • S'afegirà a l'esborrany que els docents amb més de 180 alumnes disposaran d'una hora complementària de reducció. Recordam que aquesta mesura va ser una reclamació d'UOB i que continuam demanant una lectiva i una complementària.
 • Vam demanar que a ESO es desdobli el català tal com es fa amb l'anglès. No ho van acceptar.
 • El curs que ve s'afegeixen 14 hores a 4t d'ESO als centres on s'ha autoritzat el programa de reforç.
 • PALIC: vam tornar a demanar mitja jornada com a mínim. Durant la mesa es va modificar l'esborrany i passen de 3 a 2 els alumnes necessaris per donar un període lectiu a la quota. Això vol dir que si abans feien falta 27 alumnes per adjudicar una mitja jornada, ara en faran falta 18.
 • Com ja hem dit, després de les denúncies d'UOB els majors de 55 a secundària podran demanar 1, 2 o 3 lectives de reducció. S'enviaran instruccions als centres per esmenar els formularis que ja s'hagin presentat amb l'opció d'una sola hora.
 • Com a primària, vam demanar, una vegada més, tres hores per a la coordinació de la Comissió de Normalització Lingüística en lloc de deixar-la dins el sac de les "Altres coordinacions" i a la voluntat de cada centre. Els plans de Qualitat i d'Innovació disposaran de "fins a" 8 hores el primer i 16 hores el segon, en funció del nombre d'unitats. 
 • Continuam reclamant una CNL amb tres hores per als CEPA i centres de règim especial.
 • Vam tornar a demanar que els caps de departament de 2 membres disposin d'una hora més, apart de la corresponent a la CCP, per fer la reunió del departament. Van dir que ja la tenen complementària.
 • Els períodes assignats als coordinadors de projectes de mobilitat europeus (Erasmus, K1 i K2) deixen de ser obligatòriament un d'ells lectiu i queda a la decisió del centre, a petició de la direcció general de FP.
 • Les ràtios màximes de FBP passen de 20 a 18.
Fins aquí el nostre informe.