Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimarts, 29 de maig de 2018

ATENCIÓ: Demanau les reduccions per guarda legal per trimestres!Si heu de demanar una reducció de jornada per guarda legal, és molt important que ho faceu quinze dies abans de cada trimestre.

L'Acord de Consell de Govern de 28 de desembre de 2005, sobre mesures de conciliació de la vida familiar i laboral, diu que "Les reduccions s'hauran de demanar a l'Administració escolar per trimestres escolars" i les instruccions especifiquen que "Aquest permís s’ha de sol·licitar amb quinze dies d’antelació a la data d’inici de cada trimestre escolar". Tot i així, la Conselleria incompleix la seva pròpia normativa i admet sol·licituds per a tot el curs.

Quines són les conseqüències? Si la persona que gaudeix de la reducció vol recuperar la jornada completa a mitjan curs, per exemple per un canvi a la seva situació personal, no se li permet perquè "ha demanat la reducció per a tot el curs". La Conselleria no adverteix d'aquesta circumstància a l'hora d'admetre la sol·licitud, que a més a més, com ja hem dit, no s'ajusta a la normativa.

Vius, per tant, a l'hora de presentar els papers!