Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 14 de maig de 2018

OPOSICIONS: justificació de faltes i llocs de les proves.La conselleria ha publicat avui la Instrucció 1/2018 sobre la JUSTIFICACIÓ DE LES FALTES D'ASSISTÈNCIA del professorat opositor al seu centre de treball mentre duri el procés selectiu:
  • Els opositors tenen permís per absentar-se els dies en què hagin estat convocats pel tribunal per  a realitzar qualsevol actuació i el temps indispensable per realitzar-la. Vegeu el text de la instrucció clicant AQUÍ.
  • Prèviament a l'absència, han de sol·licitar al director del seu centre el permís per a concórrer a exàmens finals. AQUÍ hi trobareu la definició del permís i AQUÍ el model de sol·licitud.
Segons ens indiquen de la Conselleria (16.5.2018), els opositors que us heu de desplaçar a una altra illa heu de presentar a la Direcció del centre el mateix model de permís que la resta. Recordam que segons les instruccions referents al Permís per concórrer a exàmens finals i a altres proves definitives d’aptitud, apartat 5d:
  • d) L’expressió “temps indispensable” són les hores de la jornada laboral necessàries per a aquesta finalitat. Quan s’hagin de dur a terme en localitat diferent del lloc de destinació, també inclou el temps necessari per al trasllat al lloc de realització de la prova.
Dins l'apartat "Període de temps per al qual se sol·licita", per tant, hi heu de fer constar el temps que considereu necessari.

A aquesta instrucció 1/2018 també s'hi recorda el següent CALENDARI:
  • El dissabte 23 de junt, a les 9.00 h. es farà l'acte de presentació i, a continuació, la part A de la primera prova.
  • El dilluns 25 de juny, a les 9.00 h. s'iniciarà la part B de la primera prova.

Els llocs o SEUS ON ES DESENVOLUPARAN LES PROVES:
  • Els trobareu a l'annex de les Instruccions si clicau AQUÍ.
  • No hi haurà cap seu a Formentera. els opositors que optin a una plaça en aquesta illa, s'examinaran a Eivissa, manco els de l'especialitat d'Informàtica que ho faran a Palma.

Recordau que tota la informació que publica la conselleria sobre les oposicions d'enguany, la podeu trobar AQUÍ.