Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 14 de maig de 2018

UOB denuncia que Funció Pública pren el pèl als docents


Circular 91/2018
COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, denuncia que la Direcció General de Funció Pública, encapçalada pel sr. Pedro J. Jiménez Ramírez ignora, discrimina i pren el pèl als docents amb les ajudes del fons social.

El juliol de 2016 Funció Pública va crear un grup de treball amb els sindicats majoritaris per actualitzar i unificar els drets dels diferents sectors de l’Administració, però el va suprimir al cap d'un any i mig sense que hagués fet res. Segons va informar Educació, la Conselleria d'Hisenda només autoritza una revisió independent a cada sector per evitar les comparacions. El febrer passat la mesa sectorial d’Educació va acordar remetre a Funció Pública els apartats a modificar del decret docent i de llavors ençà només ha rebut el silenci per resposta.
La voluntat demostrada pel Govern d'igualar els drets dels docents amb la resta de treballadors públics, actualitzar la normativa i recuperar retallades, per tant, és nul·la. Davant això, UOB ha reclamat a Funció Publica que remeti l'esborrany del nou decret el més aviat possible per tractar-lo a la mesa sectorial d’Educació.

Entre les peticions aprovades en mesa sectorial hi ha ajudes sanitàries per als interins, assegurances de vida, invalidesa i responsabilitat civil i patrimonial, ajudes per jubilació i guarderia, bestretes per a interins que cobreixen vacants, ajudes per a fills menors equivalents a les de Salut incloent adopcions, acolliment i fills menors que cobrin el salari mínim, i ajudes de residència i transport per als estudiants. Així mateix es demana que s'actualitzin les ajudes per atendre persones discapacitades i per a llibres i materials didàctics, modificacions referents a bestretes, ajudes per a estudis i altres de caràcter tècnic i la recuperació de les ajudes per orfandat i viduïtat.

Palma, 14 de maig de 2017

dBalears.cat:

Última Hora 15.5.2018: