Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 11 de maig de 2018

UOB reclama la distribució equitativa d'alumnes nouvinguts entre pública i concertada


 
COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, reclama a la Conselleria d'Educació que garanteixi la distribució equitativa dels alumnes nouvinguts entre centres públics i concertats i no admeti la impugnació de la patronal de la concertada, que pretén convertir els centres públics en guetos d'immigrants.

Des d'UOB consideram que tots els centres que reben fons públics han de repartir-se de forma equilibrada l'escolarització i ensenyament d'alumnes amb necessitats de suport, com és el cas dels nouvinguts.

Per altra banda, davant l'arribada massiva d'aquests alumnes cada any a les Balears, amb xifres rècord respecte a d'altres comunitats autònomes, exigim una inversió estatal especial i un pressupost educatiu que permetin la contractació de més docents, la construcció dels quinze centres que manquen a les nostres illes, segons admet el conseller d'Educació, i la conseqüent davallada de les ràtios d'aula.

Palma, 11 de maig de 2018