Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 11 de juny de 2018

Alletaments i parts durant les oposicions
Segons explicà la directora General de Personal Docent en resposta a preguntes realitzades per representants sindicals:

- Durant el temps de les proves (examen teòric, pràctic i tancada) les  dones que alleten els seus nadons no podran sortir. 
- Totes han d'assistir a la presentació de dia 23, no poden delegar-la en ningú.
- Si la dona ha parit dia 24, i s'ha presentat dia 23 i ha realitzat la part A de la primera prova, podrà tenir uns dies de marge per tal que el tribunal l'examini a part de la part B, en tenir l'alta.
- En tot cas el tribunal es sobirà a l'hora de prendre les decisions.
- La dona aspirant, si no se li accepta l'ajornament, podrà presentar una reclamació.