Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 27 de juny de 2018

Ha costat! La transparència comença a arribar a un tema fosc com el dels alliberatsLa insistència d'UOB a aclarir els alliberats que tenen adjudicats els sindicats d'educació pública ha començat a donar fruits, si bé encara queden molts de punts foscs. Avui la Conselleria ha duit a la mesa sectorial un esborrany d'Acord de govern per atorgar 20 alliberaments compensatoris, figura que forma part de l'Acord de Govern de 2006 retallat pel PP de J.R. Bauzá, i que es reparteix proporcionalment segons els resultats electorals.

Els representants d'UOB ens hem abstingut de donar el vist-i-plau a l'esborrany, perquè consideram que les places docents que es puguin crear han de servir prioritàriament per tornar a les 18 hores a secundària, garantir les hores de reducció als majors de 55 anys, reduir ràtios, etc. Un cop cobertes aquestes prioritats no renunciam a recuperar les retallades de drets sindicals perpetrades per Bauzá.

Paral·lelament la Conselleria ha creat un grup de treball per avançar en la recuperació de drets sociolaborals, que funcionarà durant el proper curs amb possibilitat de ser prorrogat, i que suposa l'adjudicació de dos alliberats i mig a cada sindicat.

Segons ha comunicat Personal docent a la mesa, aquestes mesures, sumades a altres com la representativitat a la CAIB, suposen que els sindicats disposaran el proper curs d'aquests alliberaments:
  • STEI: 19
  • Alternativa: 13
  • UOB: 10
  • ANPE: 11
  • CCOO: 13
  • UGT: 13
  • CSIF: 1
Com que no ha quedat clar com han calculat aquestes xifres hem fet constar en acta i al registre que volem que ens ho expliquin amb pèls i senyals, i hem insistit una vegada més que volem saber quants alliberats tenen actualment STEI, ANPE, CCOO i UGT. Com ja hem dit per activa i per passiva, nosaltres sabem des de març de 2015 que ens en toquen 3,21 alliberats.

Recordem que aquesta darrera pregunta la feim a Conselleria des d'octubre de 2015 i que ens han contestat repetidament amb cançons, s'ha formulat com a pregunta parlamentària d'el PI, ha donat lloc a respostes falses i contradictòries del conseller Martí March i ens ha obligat a recórrer a la Direcció General de Transparència i fins i tot a la Comissió de Reclamacions de la Conselleria de Presidència. Encara no n'hem tret l'aigua clara i no amollarem el mac fins haver-ho aconseguit!