Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 15 de juny de 2018

La Mesa de Diàleg Social aprova el Pla d'FP 2018-21El Pla d'FP per als anys 2018-21 fou aprovat ahir a la Mesa de Diàleg Social amb la presència de la Presidenta del Govern de les IB, el conseller de Treball, el conseller d'Educació, el director general d'Ocupació i la directora general d'FP entre altres càrrecs i representants d'entitats diverses.

Les principals aportacions i demandes d'UOB Ensenyament foren:
  • Que per a reduir l'abandonament a FP també és imprescindible que als contractes d'empresa s'exigeixi la titulació necessària per a ocupar el lloc de treball. La presidenta Armengol assentí en la necessitat d'aquesta vigilància.
  • Que es publiqui i se'ns faci arribar la concreció del calendari d'aplicació de les mesures i accions previstes, de negociació de la implantació i de la normativa que se'n derivarà. El conseller de Treball s'hi comprometé.
  • Que també es publiqui i se'ns faci arribar la concreció de la memòria econòmica detallant les partides destinades a cada acció o mesura. El conseller de Treball també s'hi comprometé.
  • Que s'inclogui dins el Pla les Escoles d'Arts i Oficis de Menorca, Mallorca i Eivissa per tal que, com a ensenyaments de caire eminentment professional, puguin beneficiar-se també de les dotacions pressupostàries del Pla. Tant la presidenta del Govern com el Conseller d'Educació en prengueren nota.
 Vos passam els següents enllaços que consideram poden ser del vostre interès: