Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 15 de juny de 2018

La misteriosa resolució del conseller March sobre els criteris de quota

FOTO: Captura de pantalla de la web de la Conselleria (15 de juny de 2018)

A la pàgina web de la Conselleria, el document de criteris per a la confecció d'unitats i quotes de centres va acompanyat d’una Resolució de 25 d’abril de 2018, signada pel Conseller d’Educació, D. Martí X. March Cerdà, que aprova els criteris esmentats. Curiosament no ens consta que aquesta Resolució s’hagi publicat al BOIB.

Hem reclamat que es publiqui oficialment al BOIB i ens expliquin per què no s'ha fet fins ara. Mentrestant, ens demanam si aquest "oblit" és perquè el sr. Conseller no vol engrunar-se els dits publicant al BOIB el vist-i-plau a uns criteris que contenen il·legalitats flagrants, que hem denunciat reiteradament i que serien immediatament recorreguts per part nostra:
  • Consenten grups de primària amb 28 alumnes, que suposen un 12% més quan el màxim legal és un 10%.
  • Consenten aquests màxims en matrícula ordinària el mes de juny, quan legalment només poden ser per necessitats extraordinàries d'escolarització d'incorporació tardana.
  • Anomenen desdoblaments el que en realitat són suports parcials a mitja jornada.
De la resta de deficiències dels criteris també n'hem parlat a bastament, com podreu veure per exemple AQUÍ.

Si el sr. Conseller ens contesta vos ho farem saber.